Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi cvetanja - od cvetne kapice odvojene od drški (BBCH 60) do početak cvetanja: 10% cvetnih kapica otpalo (BBCH 61).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom lišća vinove loze utvrđeno je prisustvo prvog razvojnog stupnja larvi cikade Scaphoideus titanus, prenosioca fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 

Budući da tek treći larveni stupanj postaje infektivan, u ovom trenutku se hemijske mere ne preporučuju. RC Kragujevac će nastaviti s praćenjem ove štetočine i blagovremeno signalizirati vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.