Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac usevi ozime pšenice nalaze se u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjene agrotehnike, u različitim fazama razvoja zastavičara do cvetanja i klasanja. Pšenice iz ranijih rokova setve, u zavisnosti od drugih uslova, nalaze se u fenofazi od sredine klasanja (BBCH 55) do kraj klasanja, pojavili se svi klasovi (BBCH 59). Pšenice posejane nakon optimalnog roka nalaze se u fazi od kasna faza zastavičara, rukavac zastavičara nabubren (BBCH 45) do početak klasanja(BBCH 51).

 

Ozimi ječam je u fazi početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61) do puno cvetanje, zrelo 50% polenovih kesica (BBCH 65).

 

U ovom trenutku treba posebnu pažnju obratiti na dve biljne bolesti-fuzariozu klasa (Fusarium graminearum) i žutu rđu pšenice (Puccinia striiformis).

 

Infekcija klasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa nastala tokom cvetanja, tj. na samom početku cvetanja kada su prašnici najizloženiji napadu patogena u uslovima povećane vlage, može u konačnici dovesti do produkcije mikotoksina čiji sadržaj u zrnu iznad propisanih granica predstavlja potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja koji takvu hranu konzumiraju. Stoga je vrlo važno izvesti fungicidni tretman kad otpočne cvetanje jer kasniji tretmani nemaju efekta a vremenski uslovi pogoduju razvoju ovog patogena.

 

S druge strane, vizuelnim pregledom ozime pšenice uočeno je prisustvo simptoma žute lisne rđe (Puccinia  striiformis f.sp. tritici), i to na parcelama gde ranije nije bila prisutna. Veoma je važno nastaviti sa fungicidnom zaštitom lista kako bi se suzbio ovaj patogen. Takođe je uočeno dalje napredovanje simptoma biljnih bolesti, poput pepelnice strnih žita na pšenici i ječmu (Erysiphae gramminis) i žuto-mrke pegavosti na pšenici (Pyrenophora tritici-repentis). Zapaženo je i dalje širenje simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres).

 

Preporuke za zaštitu pšenice u regionu Kragujevca se mogu pogledati na linku 1 a za ječam na linku 2.

 

 

Od štetočina uočeno je prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) i lisnih vaši (Aphididae) u niskim indeksima napada.

 

RC Kragujevac nastaviće s praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.