Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve  (Cacopsylla pyri)
Na terenu RC Kragujevac zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i primenjene zaštite nalaze u fazi od početak opadanja lišća (BBCH 93) do 70% lišća opalo (BBCH 96).
 
 
Vizuelnim pregledom krušika utvrđeno je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2. U ovom trenutku se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja. RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem biologije ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.