Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Moniliozna trulež plodova šljive (Monilinia spp.)
Moniliozna trulež plodova šljive (Monilinia spp.)

Na terenu RC Kragujevac ranije sorte šljive čačanskih selekcija su obrane (Čačanska rana) ili je berba pri kraju (Čačanska lepotica) dok je Čačanska najbolja u fazi obojavanje skoro završeno (BBCH 85). Sorta Stenlej, kao najzastupljenija sorta na našem terenu, nalazi se u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

Na području Šumadijskog okruga odranije je poznato prisustvo gljive Monilinia fructicola, koja zajedno sa drugim gljivama istog roda prouzrokuje pojavu truleži na plodovima koštičavog voća, s tim što pomenuta gljiva ima karantinski status u Ruskoj Federaciji, kojoj je u velikoj meri okrenut izvoz šljive i gotovo sav izvoz breskve i nektarine sa naše regije. Zbog toga skrećemo pažnju na prisustvo simptoma ove fitopatogene gljive na plodovima šljive, ali i breskve i nektarine. Poseban problem predstavlja činjenica da ovi patogeni pronalaze put u biljno tkivo preko mehaničkih povreda, a kako su delove naše regije gde se najviše gaji šljiva, breskva i nektarina u relativno kratkom periodu (19.05 i 18.07) dva puta zadesile gradonosne padavine koje su u znatnoj meri oštetile plodove, neophodno je bilo izvesti fungicidne tretmane i sprovesti sve druge potrebne mere koje bi sprečile gljivičnu infekciju (preporuka).

Obilaskom terena u pojedinim voćnjacima gde je grad načinio oštećenja, primećeni su simptomi moniliozne truleži ploda.  

Osim kroz povrede od grada, parazit može prodreti unutar ploda kroz bilo koju mehaničku povredu (oštećenja od insekata, radova u voćnjaku, manipulacije plodovima….).

U ovom trenutku, svim proizvođačima u čijim zasadima je berba u toku ili se planira narednih dana, može se preporučiti uklanjanje inficiranih plodova i njihovo iznošenje iz voćnjaka. Nikako ne bi trebalo plodove s karakterističnim simptomima (mrke pege, smeđa trulež, mumificirani plodovi) ostavljajti na granama jer oni predstavlaju izvor inokuluma za narednu sezonu. Potrebno je povesti računa i o higijeni ruku, alata i ambalaže, koristiti nove ili čiste gajbe, kao i obratiti pažnju na higijenu u transportu jer simptomi mogu biti ispoljeni i nakon berbe (postoji mogućnost latentne infekcije ili pojava infekcije posle berbe ukoliko se tada na bilo koji način plod inficira).

Naročito imajući u vidu da se period intenzivnog porasta nekoliko nedelja pred berbu smatra najosetljivijim na infekciju moniliozama ploda, ostalim proizvođačima može se preporučiti dodatni oprez kad je u pitanju zaštita od ovog oboljenja, redovni fungicidni tretmani od početka zrenja u povoljnim uslovima (vlažno i kišovito vreme) o čemu RC Kragujevac blagovremeno izveštava, kao i suzbijanje insekata čijom ishranom nastaju oštećenja pogodna kao mesto ulaska fitopatogenih gljiva.

O ovom oboljenju potrebno je voditi računa zbog redovnih kontrola i provera od strane Ruske Federacije kao zemlje uvoznice. Naime, laboratorijske analize se vrše za svaki kontigent koštičavog voća koje se šalje u izvoz na rusko tržište i to se odnosi na svakog proizvođača pojedinačno, odnosno njegovu robu koja je u pošiljci. U slučaju pozitivnog nalaza na ruskoj granici na Monilinia fructicola izvoznik rizikuje privremenu zabranu plasmana koštičavog voća na tržište Ruske Federacije.

Comments

There are no comments yet for this post.