Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Pojava larvi obične kruškine buve (Cacopsylla piri)
Pojava larvi obične kruškine buve (Cacopsylla piri)
Na punktu Vinča, u zasadu sorte Santa Maria, kruške se nalaze u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).
 
 

Vizuelnim pregledom zasada utvrđeno je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla piri) u indeksu napada 8,5 a pregledom pupoljaka registrovana su položena jaja u indeksu napada 34,5. Evidentan je porast u broju položenih jaja u odnosu na prethodno očitavanje, kao i povećanje populacije odraslih (novi dolet imaga).

sveže ispiljena larva

Početak piljenja larvi prezimljujuće generacije otpočeo je na punktu Vinča gde je zabeleženo prisustvo larvi početnog stadijuma u indeksu napada 1.

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno signalizirati vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.