Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se u zavisnosti od datuma setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fenofazi razvoja 2-5 listova (BBCH 12-15).
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia sp) na do 3% biljaka, dok simptomi pepelnice (Erysiphe graminis) i simptomi sive pegavosti lista (Septoria tritici) prilikom pregleda nisu utvrđeni.
 
 
Prilikom pregleda biljaka na listovima su uočene promene boje u vidu crvenkastih i žućkastih manjih oaza na pojedinim parcelama pšenice. Ovakvi simptomi su posledica uticaja fizičkih faktora odnosno smene niskih temperatura tokom noći i visokih temperatura u toku dana. Navedeni simptomi se uglavnom uočavaju na parcelama koje su posejane u kasnijim rokovima setve i prolaznog su karaktera.
 
 
velika slika                                    velika slika
 
 
Prilikom pregleda pšenice na parcelama nije registrovano prisustvo štetnih insekata kao što su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadelidae).
 
Podsećamo poljoprivredne proizvođače na prisustvo poljskih glodara u poniklim usevima strnih žita pre svega poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Preporučujemo redovan obilazak i pregled useva kao i sprovođenje mera zaštite primenom registrovanih rodenticida u cilju suzbijanja navedenih poljskih glodara ukoliko se prilikom pregleda ustanovi prag štetnosti, o čemu je RC Kikinda već obavestio poljoprivredne proizvođače.
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.