Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Prevremena defolijacija i retrovegetacija višnje

Na terenu RC Kragujevac zasadi višnje nalaze se u fazi početak opadanja lišća (BBCH 93). Na pojedinim parcelama pod višnjom gde zaštita protiv gljive prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapi) nije bila adekvatna, dolazi do pojave prevremene defolijacije i retrovegetacije.

 

Po sredi su negativne pojave jer utiču na formiranje manjeg broja rodnih pupoljaka za sledeću vegetacionu sezonu i dovode do iscrpljivanja biljaka. Zbog činjenice da takve voćke u lošijoj kondiciji ulaze u zimu i period sa niskim temperaturama, nakon mraza mogu lako izmrznuti.

Naime, prouzrokovač pegavosti lišća višnje i trešnje je gljiva koja u toku vegetacije vrši primarnu infekciju lišća askosporama formiranim u plodonosnim telima, apotecijama, nastalim u prezimelom lišću, za šta su neophodne padavine. Nakon što dođe do infekcije lista i pojave se simptomi, gljiva formira i konidijski stadijum i dalje se tokom vegetacije širi konidijama kroz više sekundarnih infektivnih ciklusa u povoljnim uslovima. Simptomi uključuju pojavu žutila lista, sitne i brojne ljubičaste pege koje se formiraju na listu i čiji unutrašnji deo najposle nekrotira. U uslovima povećane vlage u okviru pega pojavljuje se beličasta navlaka koja potiče od pomenutih konidija. Primarni izvor infekcija predstavljaju askospore (znatno ređe su to konidije) pa je u zaštiti tokom vegetacije cilj sprečiti primarne infekcije. U onim voćnjacima gde to nije učinjeno na odgovarajući način i pravovremeno, sekundarne infekcije, u slučaju da nisu bile propraćene adekvatnim tretmanima, dovele su do pojave simptoma na velikom delu lisne mase i otuda prevremena defolijacija, odnosno pojava retrovegetacije (nove lisne mase, pupoljaka) kao i svih negativnih posledica koje su pomenute.

Ovakvom razvoju događaja pogodovalo je i vreme koje je ove godine od precvetavanja pa nadalje podrazumevalo smene vlažnih i kišnih perioda i kontinuitet vlaženja lista, što su sve uslovi koji odgovaraju pojavi i širenju infekcije, odnosno klijanju konidija i askospora na listu i njihovom rasprostiranju.

Kraj primarnih infekcija gljivom Blumeriella jaapii
Na terenu RC Kragujevac zasadi višnje se nalaze u fazi plod zreo za branje (tehnološka zrelost) do plodovi sazreli za ishranu, imaju tipičan ukus i boju (BBCH 87-89).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje ustanovljeno je da su apotecije gljive prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) potpuno ispražnjene, što znači da je završen period primarnih infekcija ovim patogenom.
 
Dozrelost apotecija Blumeriella jappii

Na teritoriji RC Kragujevac zasadi višnje se nalaze u fenofazi zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje na prisustvo plodonosnih tela gljive prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 16% apotecija.

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovog patogena.