Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Usevi ili zasadi
Breskvin smotavac-Cydia molesta

Na području delovanja RC Beograd-punkt Kamendol u zasadu breskve, prati se let leptira breskvinog smotavca /Cydia molesta/.

Prvi ulov breskvinog smotavca je 30.3.2016. godine na 68,53 DDC od 01. Januara 2016. godine.

Fenofaza breskve je po BBCH skali 69 /kraj cvetanja/.

RCBeograd nastavlja da prati izlovljavanje imaga smotavca breskve / Cydia molesta/, faktore spoljne sredine, kao i fenofaze u razvoju breskve.

Breskvin smotavac-Cydia molesta

Na području delovanja RC Beograd, punkt Padinska Skela u zasadu breskve, prati se let leptira breskvinog smotavca (Cydia molesta).

Prvi ulov breskvinog smotavca je 11.4.2015. godine na 193 DDC od 01. Januara 2015. godine.

Fenofaza breskve je po BBCH skali 71.

Prikaz prvog ulova breskvinog smotavca-punkt Padinska Skela

Godina

Početak leta

Temperaturne akumulacije/DDC od 01.Januara

2013

11.4.2013

43

2014

31.3.2014

92.72

2015

11.4.2015.

193

 
Slika1. Breskvin smotavac-zasad breskve Padinska Skela,2015.
Smotavac šljive (Grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Beograd, punkt Padinska Skela  u zasadu breskve, prati se let leptira šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

Biologija šljivinog smotavca

Ima do 3 generacije godišnje. Prezimljava kao odrasla gusenica u kokonu ispod kore. Početkom proleća prelazi u stadijum lutke. Nakon toga, pojavljuju se prvi leptiri. Ženka položi jaje pojedinačno na površini ploda. Mlada gusenica se odmah nakon piljenja ubušuje u plod.

Prvi ulov šljivinog smotavca detektovan je 01.4.2014. godine na 30 DDC od 01. Januara 2014. godine

Prikaz prvog ulova šljivinog smotavca-RC Beograd,punkt Padinska Skela

Godina

Početak leta

Temperaturne akumulacije/DDC od 01.Januara

2013

16.4.2013

19,74

2014

1.4.2014

29,16

Breskvin smotavac-Cydia molesta

Na području delovanja RC Beograd,punkt Padinska Skela  u zasadu breskve, prati se let leptira breskvinog smotavca (Cydia molesta).

Biologija breskvinog smotavca

Ima 3 do 4 gneracije godišnje. Prezimljava odrasla gusenica u ispredenom kokonu u pukotinama kore na stablu i granama. Rano u proleće gusenica prelazi u stadijum lutke. Ubrzo zatim počinje let leptira zimujuće generacije. Oplođena ženka polaže pojedinačno jaje na vrhove lastara, mlado lišće. Mlade gusenice se ubušuju u vršni deo lastara koji je još zeljast i sočan i prave silazne hodnike. Usled oštećenja vrh letorasta se suši. Osim toga, javlja se i smolotočina kao posledica izlaska biljnog soka.

Prvi ulov breskvinog smotavca je 31.3.2014. godine na 92.72 DDC od 01. Januara 2014. godine

Prikaz prvog ulova breskvinog smotavca-punkt Padinska Skela

Godina

Početak leta

Temperaturneakumulacije/DDC od 01.Januara

2013

11.4.2013

43

2014

31.3.2014

92.72