Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Breskvin smotavac-Cydia molesta
Breskvin smotavac-Cydia molesta

Na području delovanja RC Beograd,punkt Padinska Skela  u zasadu breskve, prati se let leptira breskvinog smotavca (Cydia molesta).

Biologija breskvinog smotavca

Ima 3 do 4 gneracije godišnje. Prezimljava odrasla gusenica u ispredenom kokonu u pukotinama kore na stablu i granama. Rano u proleće gusenica prelazi u stadijum lutke. Ubrzo zatim počinje let leptira zimujuće generacije. Oplođena ženka polaže pojedinačno jaje na vrhove lastara, mlado lišće. Mlade gusenice se ubušuju u vršni deo lastara koji je još zeljast i sočan i prave silazne hodnike. Usled oštećenja vrh letorasta se suši. Osim toga, javlja se i smolotočina kao posledica izlaska biljnog soka.

Prvi ulov breskvinog smotavca je 31.3.2014. godine na 92.72 DDC od 01. Januara 2014. godine

Prikaz prvog ulova breskvinog smotavca-punkt Padinska Skela

Godina

Početak leta

Temperaturneakumulacije/DDC od 01.Januara

2013

11.4.2013

43

2014

31.3.2014

92.72

Comments

There are no comments yet for this post.