Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Breskvin smotavac-Cydia molesta
Breskvin smotavac-Cydia molesta

Na području delovanja RC Beograd, punkt Padinska Skela u zasadu breskve, prati se let leptira breskvinog smotavca (Cydia molesta).

Prvi ulov breskvinog smotavca je 11.4.2015. godine na 193 DDC od 01. Januara 2015. godine.

Fenofaza breskve je po BBCH skali 71.

Prikaz prvog ulova breskvinog smotavca-punkt Padinska Skela

Godina

Početak leta

Temperaturne akumulacije/DDC od 01.Januara

2013

11.4.2013

43

2014

31.3.2014

92.72

2015

11.4.2015.

193

 
Slika1. Breskvin smotavac-zasad breskve Padinska Skela,2015.

Comments

There are no comments yet for this post.