Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Pepelnica leske (Phyllactinia guttata)

Na području delovanja RC Pirot,  na lokalitetu Krupac, u zasadu leske registrovani su simptomi pepelnice leske (Phyllactinia guttata) u visokom intenzitetu napada.

 

Pepelnica leske je najčešće oboljenje leske kod nas i ekonomski je vrlo značajna. Simptomi se mogu uočiti krajem leta, početkom jeseni, najčešće u julu i avgustu. Bolest se prvenstveno javlja na listu ali se može naći i na  plodu. U početku su simptomi slabo uočljivi. Kasnije se na naličju lista stvara bela, brašnasta prevlaka od konidija i konidiofora. Micelija se ne zadržava samo na površini već prodire u unutrašnjost zaraženih delova. Zaraženi listovi menjaju boju u žuto a kasnije nekrotiraju, postaju braonkasti i opadaju. Može doći do potpune defolijacije. Parazit prezimljava u opalom lišću, na naličju, gde se formiraju brojne kleistotecije. Dozrele kleistotecije pucaju i oslobađaju askospore koje inficiraju zeljaste organe biljaka. Na zaraženim biljnim organima se formiraju kolonije sa konidioforama i konidijama uz pomoć kojih se vrše zaraze tokom vegetacije.

Mere suzbijanja:

Mehaničke mere: sakupljanje i spaljivanje zaraženog lišća.

Hemijske mere: primena fungicida na bazi sumpora, penkonazola ili trifloksistrobina.