Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih useva
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Leskovac, zbog nedostatka vlage u zemljištu setva pšenice i ječma je otežana. Do sada je posejano oko 65% planiranih površina. Usevi sporo i otežano niču i većim delom su u fazi klijanja. Na manjem broju parcela usevi su u fazi razvoja listova (BBCH 10-12).

pšenica-faza razvoja

pšenica-faza razvoja

Na poniklim usevima pšenice vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, dok je u usevima ječma vizuelnim pregledom registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma  (Pyrenophora teres)od 0-3%.

P.teres

velika slika

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv ovog patogena.

Takođe vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih formi i prvih kolonija vaši (Aphididae) na 0-2% biljaka i cikada (Cicadelidae) na 2-5% biljaka.

vaši
cikada

Najvljen pad temperature i padavine usporiće aktivnost ovih štetočina.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozime pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.