Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Usevi ili zasadi
Prvi ulov jabukinog smotavca

Na području delovanja RC Leskovac jabuka se nalazi u fenofazi precvetavanja i početka razvoja ploda ( 67-70 BBCH ). Pregledom feromonskih klopki u zasadu jabuke na punktu Glašince 12.04.2016. godine, registrovan je prvi ulovljeni imago jabukinog smotavca ( Carpocapsa pomonella ). Na punktu Slavujevce u zasadu jabuke prvi ulov je registrovan 13.04.2016. godine, a na punktu Leskovac - Poljoprivredna škola 14.04.2016. godine. RC Leskovac nastavlja sa daljim praćenjem dinamike leta jabukinog smotavca. 

                      Pregled prvih ulova imaga

             
Prvi ulov imaga
CDD (˚C) 
Punkt
12.04.2016.
124,75
Glašince
13.04.2016.
130,74
Slavujevce
14.04.2016
138,58
Leskovac

Akumulacije od 1. januara 2016. godine.