Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Ozima pšenica
Ozima pšenica

RCBeograd

U usevu ozime pšenice na lokalitetu Kovilovo- Padinska Skela (sortni makro ogled sa strnim žitima) evidentirali smo:

-fenofazu po skali BBCH za svaku ispitivanu sortu;

-prisustvo simptoma sive pegavosti (Septoria sp.) u vidu pojedinačnih sitnih pega oko sredine lista.

Tabela 1 Procenat napadnutih biljaka, listova i zaražene površine lista kod različitih sorata ozime pšenice na lokalitetu Kovilovo u proizvodnoj sezoni 2014/2015.

 

Naziv sorte

Datum očitavanja

Faza razvoja pšenice

%

napadnutih biljaka

%

napadnutih listova

%

zaražene površine lista

Talas

29.01.2015.

BBCH 14

4

0,84

1

Solehio

29.01.2015.

BBCH 14

2

0,83

0,5

Kruna

29.01.2015.

BBCH 14

1

0,26

0,25

Nikol

29.01.2015.

BBCH 21

9

2,35

2,5

NS Dik

29.01.2015.

BBCH 14

4

0,88

1

Ratarica

29.01.2015.

BBCH 14

1

0,31

0,25

Balaton

29.01.2015.

BBCH 14

5

1,67

1,25

Prema podacima sa automatske merne stanice, količina padavina je 49,4 mm, dok je srednja dnevna temperatura vazduha 1,7oC (od 01.01.2015 do 29.01.2015.).

RCBeograd nastavlja da beleži fenofazu u razvoju useva, faktore spoljne sredine, kao i prisustvo simptoma prouzrokovača biljnih bolesti u usevu ozime pšenice.

 

Comments

There are no comments yet for this post.