Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području rada RC Beograd-Mladenovac usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama razvoja lista i bokorenja (BBCH 14-23).

U usevu ječma su prisutni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5 % biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3 % biljaka.

U usevima pšenice prisutni su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis)  na do 5 % biljaka.

Prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) nije registrovano u usevima pšenice i ječma.

Takođe, uočeno je prisustvo žućenja i oštećenja vršnih delova lista u usevu ječma, što je posledica dejstva niskih temperatura vazduha u periodu od 09.1. do 14.1.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva strnih žita na prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se u usevu ozimog ječma i pšenice uoči prisustvo aktivnih rupa od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris) preporučuje se primena rodenticida u vidu gotovih mamaka. Prag štetnosti je od 10  do 50 aktivnih rupa po ha za poljskog miša i od 10 do 500 aktivnih rupa od poljske voluharice.

Nakon primene gotovih mamaka u rupe iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

 

velika slika           velika slika              velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.