Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita (Beograd i Mladenovac)
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita (Beograd i Mladenovac)

Na području rada RC Beograd i Mladenovac, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od početka razvoja listova do početka bokorenja.

U usevu ječma registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka.

U usevu pšenice uočeni su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 1% od  biljaka, dok prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) nije uočeno.

Insekti nisu uočeni.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da obrate pažnju na prisustvo aktivnih rupa poljskih glodara i to, poljskog miša (Apodemus sp.) i poljske voluharice (Microtis alvaris).

Prag štetnosti za poljskog miša (Apodemus sylvaticus) je 10-50 aktivnih rupa po ha, a za poljsku voluharicu (Microtis alvaris) je 10-500 aktivnih rupa po ha i po dostizanju tih pragova se preporučuje primena registrovanih, gotovih mamaka.

Prilokom primene rodenticida, rupe treba zatrpati, da ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih useva.

 

 

usev pšenice                 pepelnica žita 

 

faza ječma

Comments

There are no comments yet for this post.