Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Prisustvo poljskih glodara u regionu Beograda i Mladenovca
Prisustvo poljskih glodara u regionu Beograda i Mladenovca

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac u usevima i zasadima uočeno je prisustvo glodara i to: poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis) u različitm kategorijama brojnosti.

Tabela. Brojnost poljskog miša i poljske voluharice u usevima i zasadima

Usev/zasad

Broj utvrđenih rupa glodara po ha

Kategorija

Opis kategorije

Višegodišnja lucerka

od 15 do 326 - poljski miš

II i III

Niska  i srednja brojnost

Višegodišnja lucerka

do 500 - poljska voluharica

I i II

Vrlo niska i niska brojnost

Mlada lucerka

od 10 do 3000 - poljski miš

od II do V

Od niska do vrlo visoka brojnost

Mlada lucerka

do 300 - poljska voluharica

II

Niska brojnost

Livade

od 500 do 4000 - poljski miš 

IV i V

Od visoka do vrlo visoka brojnost

Uljana repica

0

-

-

Ječam

0

-

-

Stari voćnjaci jabuka

do 10 - poljski miš

I

Vrlo niska brojnost

Stari voćnjaci breskva

do 10 - poljski miš

I

Vrlo niska brojnost

Stari voćnjaci šljiva

do 10 - poljski miš

I

Vrlo niska brojnost

Mladi voćnjak breskva

do 10 - poljski miš

I

Vrlo niska brojnost

 

Trenutni vremenski uslovi, toplo vreme bez padavina, uz prisustvo obilje hrane povoljno utiču na brz porast populacije poljskih glodara.

Trenutno su najveće brojnosti glodara registrovane su u lucerištima i neobrađenim površinama (livade). Sa ovih „žarišta“ glodari migriraju na novoposejane useve uljane repice, ozime pšenice i ječma, gde se pr­vo hra­ne po­se­ja­nim i kli­ja­lim se­me­nom, a kasnije ošećuju i nadzemne i podzemne delove izniklih biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da obilaze svoje useve i zasade i prate prisustvo i brojnost poljskih glodara. U cilju suzbijanja glodara, preporučuje se primena rodenticida u vidu gotovih mamaka na bazi cink-fosfida (vidi preporuku od 5.10.2023).

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa praćenjem pojave i brojnosti poljskih glodara u usevima i zasadima.

Slika 1: Lucerka, uljana repica, breskva, ječam, ledina

Comments

There are no comments yet for this post.