Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruza
Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruza

Na lokalitetima Zemun, Palilila, Obrenovac, Lazarevac i Mladenovac usevi kukuruza su u fazi razvoja listova  (BBCH 13-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, na lokalitetu Zemun (Batajnica), uočeno je jano leglo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U toku je početak polaganje jaja prve generacije pomenute štetočine u usevu kukuruza.

RC Beograd nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i najaviće momenat hemijske zaštite useva kukuruza od ove štetočine.

slika1.Jajno leglo kukuruznog plamenca

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.