Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac, u zavisnosti od rokova setve ozimi usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od prvi list razvijen do faze bokorenja - drugo stablo vidljivo (BBCH 11-22). Najzatupljeniji su ozimi usevi strnih žita sa fenofazom od  prvog do drugog razvijenog lista.

U usevu ozime pšenice registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), a u usevu ozimog ječma uočene su cikade (Cicadelidae) na do 2% biljaka. Prisustvo navedenih štetočina je sporadično i na niskom nivou i hemijske mere suzbijanja se u ovom trenutku ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom ozimih useva strnih žita nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

Međutim, u ozimim strnim žitima konstatovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara i to od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris). Ukoliko je prisutno 10-50 rupa po ha od poljskog miša i 10-500 rupa od poljske voluharice, preporuka je primena rodenticida u vidu gotovih mamaka. Prilikom postavke mamaka u rupe, treba ih zatrpati, kao ne bi došlo do trovanja divljači.

slika1                           slika2

 

velika slika            velika slika

slika3

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.