Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Sortni ogled pšenice
Sortni ogled pšenice

Nakon vizuelnog pregleda (8.5.2014.) sortnog ogleda pšenice, na lokalitetu Padinska Skela, registrovano je prisustvo:

-pepelnice pšenice (Erysiphe graminis) na donjim, i nije zapaženo širenje ka gornjim listovima i nije uočeno prisustvo na zastavičaru;

-rđe pšenice (Puccinia spp.) na vršnim listovima i na zastavičaru;

-sive pegavosti pšenice (Septoria tritici) na donjim listovima i nije zapaženo širenje ka zastavičaru.

Tabela1. Ocena zdravstvenog stanja sortnog ogleda pšenice-lokalitet Padinska Skela,2014. godina.

Redni broj

Sorta

Faza razvoja po BBCH skali

Erysiphe graminis

Puccinia spp,

Septoria tritici

1

PKB Talas

51

1

1

0

2

PKB Ratarica

56

2

1

0

3

PKB Vizeljka

55

1

1

0

4

BG Merkur

51

2

0

0

5

BG Vitka

51

2

0

0

6

Pobeda

51

2

1

0

7

Evropa 90

55

2

0

0

8

Renesansa

51

1

1

0

9

Rapsodija

61

2

1

0

10

Zvezdana

55

2

1

0

11

NS Dika

61

1

1

0

12

NS Tavita

51

1

0

0

13

NS Ilina

51

1

1

0

14

NS Desetka

56

1

1

0

15

NS Enigma

55

1

1

0

16

NS Emina

56

1

1

0

17

NS Futura

51

1

1

0

18

NS 40 S

51

1

1

0

19

NS Radojka

55

1

0

0

20

NS Simonida

61

1

1

0

21

Arlequin

47

0

0

0

22

Alinea

51

1

1

0

23

Apache

47

0

0

0

24

Andino

51

1

0

0

25

Sirtaki

47

2

0

0

26

Qualiti

51

1

2

0

27

Solehio

51

1

0

0

28

Feria

51

2

1

0

29

Farinelli

47

1

0

0

30

Basmati

51

0

0

0

Vreme setve:  12.11.2013 (od rednog broja 1 do rednog broja 15) i

           13.11.2013 (od rednog broja 16 do rednog broja 30).

06.4.2014. godine su  primenjene hemijske mere zaštite pšenice  protiv bolesti lista primenom  fungicida: a.m. tebukonazoli i tiofanat metil (Antre plus 1,5 l/ha).

Ocenjivanja zdravstvenog stanja pšenice su  izvedena pomoću sledeće skale: 0 - bez simptoma; 1 (10% lisne površine); 2 ( 20% lisne površine); 3 (30% lisne površine); 4 ( 40% lisne površine); 5 (50% lisne površine); 6 ( 60% lisne površine); 7 (70% lisne površine); 8 ( 80% lisne površine); 9 ( 90% lisne površine); 10 (100% lisne površine).

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.