Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)
Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi kupine se nalaze u  fenofazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pegledom zasada kupine registrovano je prisustvo simptoma žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis).

Ovo je jedna od najznačajnijih bolesti u zasadima kupine. Simptomi se manifestuju na izdanku i naličju lista. Prvi simptomi se mogu registrovati tokom aprila, u vidu ispupčenja na kori izdanaka, tamne boje. Tokom vegetacije, na tim mestima dolazi do elipsastog pucanja kore. Unutar pukotina patogen formira uredosoruse, pa se tako infekcija prenosi na list. Na naličju listova se uočavaju sitne žute tačkice, pri jačem intenzitetu napada može biti zahvaćen ceo list. Patogen prezimljava u оbliku teleutospora nа opalim listovima ili  micelijom u zaraženim izdancima. Vlažno vreme tokom proleća pogoduje razvoju patogena i širenju u zasadu, pa je veoma značajna primena agrotehničkih mera. Biranje manje osetljivih sorti prilikom podizanja zasada je veoma značajna preventivna mera.

Po završetku berbe preporučuje se:

·        uklanjanje zaraženih izdanaka i listova

·        ostavljanje većeg razmaka između izdanaka, jer se na taj način omogućava bolja provetrenost u zasadu.

Preporuke za sprovođenje hemijskog tretmana, koje je RC Valjevo objavilo tokom vegetacije, u cilju suzbijanja ovog patogena, možete pogledati na linkovima:

Comments

There are no comments yet for this post.