Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Purpurna pegavost kupine (Septocyta ruborum)
Purpurna pegavost kupine (Septocyta ruborum)

Na području RC Valjevo u zasadima kupine je počela berba.

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je pristustvo simptoma purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum) na 5% biljaka.

Ovaj patogen prezimljava u vidu micelije i piknida u kori dvogodišnjih izdanaka. Zarazu mladih izdanaka, kada dostignu 20cm, u proleće vrše piknidi koji se raznose kišnim kapima. Zaraza kasnije zahvata i gornje delove izdanaka koji bivaju zaraženi, ali bez uočljivih simptoma.  Tokom zime i proleća na dvogodišnjim izdancima se uočavaju sitne pege, koje postepeno dobijaju purpurnu pa braon boju sa karakterističnim crvenim rubom. Pege se mogu spajati, pa mogu zahvatiti stablo celom dužinom. Kako na lastarima, tako su simptomi prisutni i na listovima. Javljaju se tokom leta u vidu sitnih okruglih pega, ukoliko se spoje može doći do sušenja celog lista. Kako je ovo bolest stabla i bočnih grana kupine, simptomi na listovima su manje značajni.

Veliki problem u kontroli ove bolesti je što se zaražene biljke ne uočavaju. Izdanci se vade i koriste za podizanje novih zasada, a da se ne primeti da su zaraženi. Na njima se zaraza uočava tek u martu ili aprilu tj. posle podizanja zasada.

Preventivne mere, u cilju suzbijanja ovog patogena su: korišćenje zdravog sadnog materijala, gajenje tolerantnih sorti i pravilna rezidba. Kako se patogen može razvijati i na divljoj kupini, krčenje tih biljaka smanjuje prisustvo infektivnog potencijala ovog patogena.

Hemijske mere podrazumevaju primenu  preparata na bazi bakra u periodu mirovanja i fungicidne tretmane u toku vegetacije.

Preporuke RC Valjevo za zaštitu od ovog patogena tokom ove proizvodne sezone, možete pogledati na sledećim linkovima:

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja zasada kupine.

Comments

There are no comments yet for this post.