Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Usevi ili zasadi
Truleži plodova šljive (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi razvoja ploda od plod je oko 60% krajnje veličine do početak obojavanja ploda (BBCH 76-81).

Prilikom vizuelnog pregleda zasada šljive na lokalitetu Babina Luka, uočeno je prisustvo simptoma truleži plodova (Monilinia spp). Veći procenat zaraženih plodova se registruje u zasadima gde nisu adekvatno sprovedene mere zaštite od šljivinog smotavca i gde je došlo do mehaničkog oštećenja plodova, što je pogodno mesto za prodiranje ovog patogena.

Plod može biti zaražen u svim fazama razvoja, ali su zeleni plodovi mnogo otporniji od plodova u fazi dozrevanja. Prvi simptomi se javljaju na pokožici ploda u vidu malih, sitnih kružnih pega. One se obrazuju kao oreol oko mesta infekcije  i šire se koncentrično pa ubrzo čitav plod počinje da truli, smežurava se, suši i na kraju nastaju  tzv. mumificirani plodovi. Takvi plodovi mogu da ostanu da vise na granama i direktnim kontaktom sa zdravim plodovima prenose infekciju i tako se šire u zasadu ili padaju na zemlju. Patogen prezimljava u vidu micelije u mumificiranim plodovima i u proleće kada nastupe povoljni uslovi ostvaruje nove primarne zaraze. Upravo se preporučuje uništavanje takvih plodova, jer predstavljaju značajan izvor inokuluma u zasadu.

Proizvođači orijentisani prema izvozu voća, treba da obrate pažnju na prouzrokovače truleži ploda, jer patogen prouzrokovač Monilinia fructicola ima karantinski status u pojedinim zemljama gde se izvoze naši proizvodi.

RC Valjevo, preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana:

Šljivina vaš kovrdžalica

 

Na području delovanja RC Valjevo zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama razvoja. Zasadi šljive sa sortom Požegača se nalaze u fazi punog cvetanja, dok su zasadi sa sortama Čačanska lepotica, Stenlej i Čačanska rodna u fazi precvetavanja (BBCH 65-69).

 

 

 

Vizuelnim preglednom zasada šljivena lokalitetu Mionica registrovano je prisustvo šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi), u zasadu sorte Stenlej koji je ujedno i najostljiviji na napad ove vaši. U ovom trenutku u zasadu su prisutne vaši osnivačice (fundatrix), koje su se razvile iz prezimelih jaja, u indeksu napada 3,5. Štete nanose isisavanjem sokova iz mladih, vršnih listova, kao i iz cvetnih pupoljaka i cvetova. Usled toga, dolazi do pojave hlorotičnih pega i karakterističnog kovrdžanja lista prema unutra.

Ova vrsta, pored direktnih šteta koje pravi u zasadu, je  vektor mnogih fitopatogenih virusa, a za šljivu je najznačajniji virus šarke šljive (Plum pox virus).

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja prisustva ove štetočine. Suzbijanje ove vaši se vrši istovremeno suzbijanjem drugih vrsta vaši i šljivinog smotavca u zasadima šljive. Međutim, s obzirom da su još uvek aktivni polinatori na cvetovima šljiva u pojedinim zasadima, za sada se hemijske mere zaštite insekticidima ne preporučuju.

 

RC Valjevo nastavlja sa daljim praćenjem zasada šljive i signaliziraće pravo vreme za tretman.