Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola)
Pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola)

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (33-39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom proizvodnih parcela na lokalitetima  Ruma, Kraljevci, Dobrinci i Ljukovo registrovano je prisustvo pojedinačnih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat napadnutih biljaka se kreće od 0 do 4%.

 

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

Ruma

0

Kraljevci

0

Dobrinci

1

Ljukovo

4

 

Nakon dvodnevne inkubacije u laboratorijskim uslovima i mikroskopiranjem biljnog materijala registrovane su konidije ovog patogena.

 

 velika slika

 

Hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

 

RC Ruma  nastavlja sa monitoringom u usevima šećerne repe i praćenjem uslova  za infekciju i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

 

Comments

There are no comments yet for this post.