Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kruškina osa srčikarica
Kruškina osa srčikarica

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od veličina ploda do 20 mm (BBCH 72) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo oštećenih mladara od strane kruškine ose srčikarice (Janus compressus). Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimjava u napadnutim mladarima u stadijumu prepupe.

Slika 1: Simptom napada kruškine ose srčikarice

Kruškina osa srčikarica se periodično javlja, a najveće štete pravi u mladim zasadima kruške ili u voćnim rasadnicima gde uništavanjem jednogodišnjih mladara ometa pravilno formiranje krošnje i novih rodnih izbojaka. Štete pričinjavaju ženke na mladarima serijom od tridesetak uboda raspoređenih spiralno. Kao posledica napada vrh mladara se suši. Napadnute mladare proizvođači često mogu da pomešaju sa simptomima napada od strane bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). U svaki napadnuti mladar ženka polaže po jedno jaje. Ispiljena larva se hrani unutar mladara idući prema njegovoj osnovi.

Suzbijanje ove štetočine u intenzivnim zasadima vrši se zajedno sa suzbijanjem obične kruškine buve. U ekstenzivnim zasadima preporučuje se mehaničko uklanjanje napadnutih mladara.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima kruške.

Comments

There are no comments yet for this post.