Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Usevi ili zasadi
Kruška-Obična kruškina buva

Obilaskom i vizuelnim pregledom zasada kruške /Padinska Skela/ konstatujemo:

 

·         početak piljenja larvi prezimljujuće generacije;

·         da je fenofaza po skali BBCH  52 (dominira), dok je sporadično prisutna BBCH 53;

 

Takođe, temperaturna akumulacija od 01.01.2016 je 170 (CDD).

 

RC Beograd nastavlja da beleži fenofazu u razvoju kruške, biološke osobine obične kruškine buve, kao i faktore spoljne sredine.

Slika 1. Larva obične kruškine buve, Padinska Skela.

Kruška-Obična kruškina buva

Obilaskom i vizuelnim pregledom zasada kruške /Padinska Skela/ uočeno je:

 

·         da je fenofaza po skali BBCH  52(dominira), dok je sporadično prisutna BBCH 53;

·         da nema prisustva imaga obične kruškine buve/ jak vetar /;

·         prisustvo jaja obične kruškine buve, indeks napada na mladaru je 17,77 %, dok je na pupoljcima 20,5 %

 

Takođe, temperaturna akumulacija od 01.01.2016 je 163 (CDD).

 

RC Beograd nastavlja da beleži fenofazu u razvoju kruške, biološke osobine obične kruškine buve, kao i faktore spoljne sredine.

Kruška-Obična kruškina buva

Obilaskom i vizuelnim pregledom zasada kruške /Padinska Skela/ uočeno je:

 

·         da je fenofaza po skali BBCH  00;

·         prisustvo imaga obične kruškine buve;

·         prisustvo jaja obične kruškine buve.

 

Takođe, izračunat je:

·         indeks napada za imago 0,25;

·         indeks napada za jaja 0,5;

·         brojnost imaga i jaja je niska.

 

Osim toga, temperaturna akumulacija od 01.01.2016 je 51 (CDD).

 

RC Beograd nastavlja da beleži fenofazu u razvoju kruške, biološke osobine obične kruškine buve, kao i faktore spoljne sredine.

slika 1.Imago obične kruškine buve-Padinska Skela 2016

 

Slika2. Jaja obične kruškine buve-Padinska Skela 2016.

 

Kruška- Obična kruškina buva

Nakon obilaska i vizuelnog pregleda zasada kruške (punkt Padinska Skela) beležimo:

·         prisustvo ispiljenih larvi L1-L3( na lisnoj dršci), indeks napada je 14;

·         prisustvo ispiljenih larvi L4-L5( na lisnoj dršci), indeks napada je 5,5;

·         prisustvo ispiljenih larvi L1-L3( na plodu ), indeks napada je 1

·         prisustvo ispiljenih larvi L4-L5 ( na plodu), indeks napada je 0,5; Indeks napada sa sve razvojne stadijume larvi je 21.

·         jaja na listu, indeks napada je 37;

·         jaja na plodu, indeks napada je 7,5; Indeks napada za sva pložena jaja je 44,5.

·         imago na listu, indeks napada je 9,25;

 

·         da je fenofaza kruške po BBCH 71;

 

Temperaturna akumulacija za Cacopsilla pyri je 691,7 CDD.

 

RC Beograd nastavlja da prati biološke osobine obične kruškine buve, fenofaze u razvoju kruške.

Kruška- Obična kruškina buva

Nakon obilaska i vizuelnog pregleda zasada kruške (punkt Padinska Skela) beležimo:

·         prisustvo ispiljenih larvi L1-L3( na lisnoj dršci), indeks napada je 16,5;

·         prisustvo ispiljenih larvi L4-L5( na lisnoj dršci), indeks napada je 15;

·         prisustvo ispiljenih larvi L4-L5 ( na plodu), indeks napada je 21;

·         prisustvo ispiljenih larvi L1-L3( na mladaru ), indeks napada je 0,25. Indeks napada sa sve razvojne stadijume larvi je 52,75.

·         jaja na listu, indeks napada je 15,25;

·         imago na listu, indeks napada je 7,75;

·         imago na mladaru, indeks napada je 0,25.

·         prvi neskeletiziran imago letnje generacije

 

·         da je fenofaza kruške po BBCH 71;

 

Temperaturna akumulacija za Cacopsilla pyri je 584,46 CDD.

 

 

RC Beograd nastavlja da prati biološke osobine obične kruškine buve, fenofaze u razvoju kruške, kao i primenu hemijskih mera zaštite.

Slika 1: jaja obične kruškine buve na listu kruške, zasad kruške Padinska Skela

Slika 2: nesklerotiziran imago obične kruškine buve letnje generacije, zasad kruške Padinska Skela

Kruška- Obična kruškina buva

Nakon obilaska i vizuelnog pregleda zasada kruške (punkt Padinska Skela) uočeno je:

·         prisustvo ispiljenih larvi, indeks napada je 13,75

·         intenzivno polaganje jaja u grupama na listu, indeks napada je 20,5

·         intenzivno polaganje jaja u grupama na pupoljku, indeks napada je 11

·         prisustvo polozenih jaja na mladarima, indeks napada je 1,5

 

 

·         da je fenofaza kruške po BBCH 61;

 

Temperaturna akumulacija za Cacopsilla pyri je 408,63 CDD.

Još uvek se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv obične kruškine buve.

 

RC Beograd nastavlja da prati biološke osobine obične kruškine buve, fenofaze u razvoju kruške, kao i primenu hemijskih mera zaštite.

Slika 1: larva obične kruškine buve na pupoljku, zasad kruške Padinska Skela

Slika 2: položena jaja kruškine buve na listu, zasad kruške Padinska Skela

Kruška- početak piljenja obične kruškine buve

Nakon vizuelnog pregleda krušika ( punkt Padinska Skela) uočeno je:

 

·         prisustvo imaga obične kruškine buve;

·         prisustvo tek ispiljenih larvi;

·         intenzivno prisustvo jaja i to u velikim grupama (od bele do narandžaste boje). Dominiraju jaja narandžaste boje;

·         da je fenofaza kruške po BBCH 53;

 

 

Prvo ispiljeno jaje je na temperaturnoj akumulaciji od 242,5 (CDD), kod merenja od 01.01.2015 do 24.3.2015. godine. Ističemo, da su prva položena jaja registrovana na 38,78 CDD, takođe merena od 01.01.-10.02.2015.godine.

Ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite protiv obične kruškine buve.

 

RC Beograd nastavlja da prati biološke osobine obične kruškine buve, fenofaze u razvoju kruške, kao i primenu hemijskih mera zaštite.

Slika1- Prva ispiljena larva obične kruškine buve, 25.03.2015.

Slika 2- Prva ispiljena larva obične kruškine buve, 25.03.2015.