Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području rada RC Čačak zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od crvenih cvetnih pupoljaka do faze početka cvetanja (BBCH 57-61).

 

faza razvoja jabuke

Faza razvoja

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 27,94 %.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području rada RC Čačak zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 55-60).

faza razvoja jabuke

Faza razvoja

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 21,15 %.

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području rada RC Čačak zasadi jabuka se nalaze u fazi zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 11,36 %.

 

Askusi sa askosporama

velika slika

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 6,81 %.

 

Askusi sa askosporama

Askusi sa askosporama

 

 RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Čačak, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja, razvijeno od tri do sedam sekundarnih stabala (BBCH 23- 27).

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10 % biljaka i prisustvo sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalisna do 2 % biljaka.

Pyrenophora teres   Rhynchosporium secalis

Pyrenophora teres                      Rhynchosporium secalis

 

U usevima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 2 % biljaka.

 

Septoria tritici

Septoria tritici

 

Takođe, pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 3 % biljaka, kao i prisustvo stenice (Tritomegas bicolor) na 2 do 3% biljaka.

 

Aphididae  Tritomegas bicolor

Aphididae                                Tritomegas bicolor

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja pupoljaka (BBCH 01).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 3,63 %.

 

Askusi sa askosporama

Askusi sa askosporama

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja pupoljaka (BBCH 01).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 2,15 %.

 

Askusi sa askosporama

Askusi sa askosporama

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

 

Prezimelo lišće jabuke

Prezimelo lišće jabuke

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 0,45 %.

 

Askusi i askospore

Askusi i askospore

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Čačak, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja, razvijeno od jednog do pet sekundarnih stabala ( BBCH 21- 25).

Faza razvoja pšenice Faza razvoja ječma

Pšenica                              Ječam

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10 % biljaka.

mrežasta pegavost lista ječma

velika slika

U usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Takođe, pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je sporadično prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris) nije registrovano.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Čačak, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 13-16), dok se usevi ozimog ječma nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 21-23). 

Faza razvoja pšenice  Faza razvoja ječma

Pšenica                                 Ječam

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka.

U usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Takođe, pregledom useva ozime pšenice i ječma uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4 % biljaka.  Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris) nije registrovano.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima