Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Čačak, izuzetno sušan period proteklih meseci, sprečio je poljoprivredne proizvođače da izvrše pripremu zemljišta i zaseju planirane površine pšenicom i ječmom u optimalnim rokovima setve. Do sada je posejano  svega  20 do 30% planiranih površina, a posejani usevi otežano niču i  nalaze se u različitim fenofazama; od  klijanja i nicanja (BBCH 09 – 11) do razvijena 3 do 4 lista (BBCH 13 – 14).

 

Vizuelnim pregledima, na izniklim usevima, nisu uočeni simptomi prouzrokovača biljnih bolesti. Prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) registrovano je u niskoj brojnosti, a na biljkama nisu uočena oštećenja od ishrane ovih štetnih organizama.

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Na lokalitetu Atenica, sorta jabuke  Ajdared se nalazi u fazi od razvoja cvetnih pupoljaka do početka cvetanja (BBCH 57-61).

Pregledom prezimelog lišća sa ovog lokaliteta,utvrdili smo prisustvo zrelih askospora, prouzokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Procenat dozrelostiza ovu nedelju je 19,7%.

 

Na sorti Ajdared pregledano je 52 peritecije

 Dozrelost peritecija po kategorijama :

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

28

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

12

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

10

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

3

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

0

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 0,

 

Nema praznih peritecija

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Na lokalitetu Atenica, sorte jabuke  Ajdared, nalaze se u fazi pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni, BBCH 56. Pregledom prezimelog lišća sa ovog lokaliteta,utvrdili smo prisustvo zrelih askospora, prouzokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Procenat dozrelostiza ovu nedelju je 10,57%.

faza razvoja sorte Ajdared

Na sorti Ajdared pregledano je 52 peritecije

 Dozrelost peritecija po kategorijama :

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

36

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

14

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

4

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

0

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 0,

 

Nema praznih peritecija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Pregledom prezimelog lišća sa lokaliteta Atenica – Čačak, uočili smo da je tek počelo formiranje askospora u malom broju peritecija , prouzokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke( Venturia inaequalis). 

Na sorti Ajdared pregledano je 60 peritecija

 Dozrelost pseudotecija po kategorijama :

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

58

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

2

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

0

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 0,

Nema praznih pseudotecija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

22.03.2019.

3,3 %

10 -15 : prvi listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka do većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini.

 
      
          lokalitet Atenica
Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u  fazi razvoja ploda  – plodovi su dostigli oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je ispražnjenost pseudotecija od 100%  na sorti Ajdared . Time je završen period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u  fazi  od drugog opadanja plodova  do prečnik ploda do 40 mm ( BBCH 73 -74).

lokalitet Atenica

Dozrelost pseudotecija V.Inaequalis za ovu nedelju je 100 %.

Na sorti Ajdared pregledano je 52 pseudotecije

 Dozrelost pseudotecija po kategorijama :

 

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

0

 

Kategorija 1

oo 25 % formiranih  askospora u askusima

0

 

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

0

 

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

0

 

Kategorija 4

od 76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

15

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 71,15 % , 37 praznih pseudotecija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija (V.inaequalis)

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi po BBCH 72-73 (dimenzije 20-30 mm -  do drugo opadanje plodova).

Pregledom prezimelog lišća, utvrdili smo da je dozrelost pseudotecija, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (V.inaequalis), za ovu nedelju  98%. Ispražnjenost pseudotecija je 45%.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Na području PSSS Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi po BBCH 71-72 (veličina ploda od 10 do 20mm).

Dozrelost pseudotecija V.Inaequalis za ovu nedelju je 92,9%.

Na sorti Ajdared pregledano je 52 pseudotecije

 Dozrelost pseudotecija po kategorijama :

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 1

oo 25 % formiranih  askospora u askusima

1

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

3

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

6

Kategorija 4

od 76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

28

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 28,3 % , 15 praznih pseudotecija

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Na području RC Čačak zasadi jabuke se nalaze u fenofazi po BBCH skali (65- 67) - puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno do cvetovi venu većina latica opada.

Dozrelost pseudotecija V.Inaequalis za ovu nedelju je 78,8%.

Na sorti Ajdared pregledano je 53 pseudotecija

 Dozrelost pseudotecija po kategorijama :

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

1

Kategorija 1

oo 25 % formiranih  askospora u askusima

5

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

6

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

14

Kategorija 4

od 76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

19

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 15 % , 8 praznih pseudotecij

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Pregledom prezimelog lišća sa lokaliteta Atenica – Čačak, uočili smo da je visoka dozrelost pseudotecija prouzokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). 

Lokalitet Atenica

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

17.04

66,8

60-65 : prvi cvetovi otvoreni do fenofaze puno cvetanje

Na sorti Ajdared pregledano je 52 pseudotecije

 Dozrelost pseudotecija po kategorijama :

 

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

3

 

Kategorija 1

oo 25 % formiranih  askospora u askusima

6

 

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

12

 

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

15

 

Kategorija 4

od 76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

10

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 11,5%

 

6 praznih pseudotecija

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima