Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.7.2022 ‎(5)
Zaštita vinove loze1.7.2022 17:47Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na terenu RC Ruma većina zasada vinove loze se nalazi u fazi početak dodirivanja bobica (77 BBCH).

 

 velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze) na naličju listova. Trenutno dominira prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja, od kojeg su larve ove cikade sposobne da prenesu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote.

 

U zasadima vinove loze je u toku polaganje jaja i  piljenje larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

 

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida:

 

·        Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) 0,01-0,015%.

 

Uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju i širenju  prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U cilju zaštite od ovog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 

·       Vivando (a.m.metrafenon) 0,015-0,020%.  

 

Nestabilne vremenske prilike najavljene za narednu nedelju mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Osim toga,  vinova loza se nalazi u fazi osetljivoj na infekciju prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Preporučuje se praćenje vremenske prognoze i u slučaju najave padavina primena i fungicida registrovanih za suzbijanje ovih patogena:

 

Folpan 80 WDG 0,15-0,2% ili Fighter 1,25-2,4 kg/ha (a.m. folpet)

+

Bosco, Corvet WG, Cantus, Dekada (a.m. boskalid) 1-1,2 kg/ha.

 

Tretman treba spovesti u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Ruma
Zaštita zasada vinove loze1.7.2022 10:14Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se nalaze u fazi razvoja od bobice veličine graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

 

Lokalne padavine se na području Kolubarskog okruga očekuju naredne nedelje, koje mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje patogena prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Takođe,  vinova loza je u osetljivoj fazi kada može dođi do razvoja infekcije patogenom prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana, u cilju zaštite zasada, kombinacijom fungicida:

  • Cantus, Dekada, Bosco, Corvet WG (a.m. boskalid) u količini 1-1,2 kg/ha

+

  • Quadris max (a.m. folpet+azoksistrobin) u koncentraciji 0,2-0,25%

 

Vizuelnim pregledom naličja listova, u zasadima gde nisu redovno sprovođeni hemijski tretmani, utvrđeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, koje imaju sposobnost da prenesu fitoplazmu Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da sprovedu i insekticidni tretman u cilju suzbijanja cikada, ukoliko ih registruju nekim od preparata:

  • Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha ili
  • Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015 %.

Preporuka je da se tretman sprovede u večernjim časovima, kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

Region: Valjevo
Zaštita vinove loze1.7.2022 9:55Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na području delovanja RC Varnje vinova loza se nalazi u fazi bobice veličine graška do faze početak dodirivanja bobica ( BBCH 75-77).

Pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo larvi trećeg razvojnog stadijuma cikade Scaphoideus titanus koja je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) – prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Preporučuje se sprovođenje drugog insekticidnog tretmana u cilju suzbijanja cikade Scaphoideus titanus. Preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·         Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin ) 0,01-0,015% ili

·         Sivanto prime (a.m.flupiradifuron) 0,5l/ha

Za naredni period najavljuju se moguće lokalne padavine koje će pogodovati razvoju bolest. Sa ciljem zaštite od prouzrokovača plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola ), pepelnice vinove loze ( Uncinula necator) i sive truleži grožđa preporučuje se primena fungicida:

  • Quadris max (a.m. folpet+azoksistrobin) u koncentraciji 0,2-0,25% +
  • Cantus, Dekada, Bosco, Corvet WG (a.m. boskalid) u količini 1-1,2 kg/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Vranje
Zaštita vinove loze1.7.2022 8:34Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi od bobice veličine graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

faza razvoja BBCH 77

faza razvoja BBCH 77

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je dominantno prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazmoze Flavescence doree (FD), koja prouzrukuje zlatasto žutilo vinove loze.

cikada S. titanus

cikada Scaphoideus titanus

 

Proizvođačima se preporučuje da sprovedu drugi tretman za suzbijanje ove štetočine (10 dana nakona prvog tretmana) nekim od insekticida:

Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%.

U regionu Negotina u toku je polaganje jaja i piljenja larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Navedeni insekticid za suzbijanje cikade delovaće i na suzbijanje te štetočine.

Sa ciljem zaštite vinove loze od patogena prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04%

+

Gatro 500 SC, Hillan (a.m. fluazinam) u količini 1-1,5 l/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se hemijski tretman sprovede u večernjim satima.

Region: Negotin
Zaštita vinove loze1.7.2022 8:21Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi vinove loze se nalaze u fazi bobice veličine zrna graška (BBCH 75).

 

Vizuelnim pregledom biljaka vinove loze registrovano je prisustvo larvi trećeg stupnja razvoja cikade Scapoideus titanus.

Larve trećeg stupnja razvoja ove cikade imaju sposobnost da prenose fitoplazmu Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 

U cilju zaštite vinove loze, proizvođačima se preporučuje da sprovedu insekticidni tretman na svim površivama pod vinovom lozom, čak i okućnicama.

Za hemijski tretman se preporučuje neki od registrovanih preparata:

 

·         Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%   ili

·         Sivano prime (a.m. flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha

 

 

Takođe, preporučuje se i uništavanje korova i divlje loze u blizini zasada, kao i krčenje napuštenih zasada i uništavanje zaraženih čokota.

 

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u večernjim satima, kada budu niže temperature.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 30.6.2022 ‎(3)
Zaštita vinove loze30.6.2022 8:29Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Čačak, zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od bobice veličine zrna graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

Faza razvoja vinove loze

velika slika

Vizuenim pregledom zasada registrovano je prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavecence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

U cilju suzbijanja ove cikade i kontrole zlatastog žutila vinove loze preporuka je proizvođačima da sprovedu drugi tretman nekim od insekticida:

-        Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) 0,01-0,015% ili

-        Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.

Pored suzbijanja vektora, preporučuju se i agrotehničke mere kontrole zlatastog žutila vinove loze: uklanjanje zaraženih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, krčenje napuštenih zasada vinove loze.

Region: Čačak
Zaštita vinove loze30.6.2022 8:25Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od bobice veličine graška (BBCH 75) do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Trenutno je u vinogradima dominantno prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Takođe, vizuelnim pregledom grozdova registrovano je prisustvo ispiljenih kao i jaja pred piljenje pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U toku je početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida :

·         Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%.

 

U cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije kresoksim-metil (Stroby DF, Lunar, Summo, Asena) u koncentraciji 0,02%.

Spovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Sad
Zaštita vinove loze30.6.2022 5:57Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi vinove loze u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u različitim fazama razvoja od faze bobice veličine graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

v.loza BBCH 77

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus koja ima sposobnost prenošenja fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača oboljenja zlatastog žutila vinove loze.

larva Scaphoideus titanus sl.3

velika slika

U cilju suzbijanja navedene štetočine preporučuje se primena nekog od insekticida:

-          Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha ili

-          Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%.

Pored hemijskog suzbijanja, preporučuju se i agrotehničke mere uklanjanje zaraženih čokota,  uništavanje divlje loze i korova.

U cilju zaštite vinove loze od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

-          Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,4% 

+

-          Gatro 500 SC, Hillan (a.m. fluazinam) u količini 1-1,5 l/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman treba sprovesti u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 29.6.2022 ‎(2)
Zaštita vinove loze29.6.2022 8:53Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na teritoriji rada RC Užice vinova loza se nalazi u fazi razvoja  od bobice veličine graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).


U našem regionu vinova loza se gaji u obliku vinjaga i pojedinačnih čokota na okućnicama. Vizuelnim pregledima čokota, uočene su larve trećeg razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus, koja je prenosioc fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila
vinove loze.

U cilju smanjenja populacije pomenute cikade, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da deset dana nakon prvog tretmana sprovedu i drugi insekticidni tretman nekim od insekticida:

- Fury 10 EC (a. m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015% ili

- Sivanto prime (a. m. flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.

Od agrotehničkih mera  preporučuje se uklanjanje zaraženih čokota,  uništavanje divlje loze i korova.
Region: Užice
Zaštita vinove loze29.6.2022 8:07Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Siva trulež (botrytis cinerea); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze bobice veličine graška do faze početak dodirivanja plodova (BBCH 75-77).

 

(velika slika)

Za dane vikenda su za naš region prognozirane padavine, koje mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze ( Uncinula necator). Vinova loza se tretnutno nalazi u fazi kada je jako osetljiva na prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijski tretman kombinacijom fungicida, kako bi zaštitili svoje zasade od navedenih patogena:

  • Quadris max (a.m. folpet+azoksistrobin) u koncentraciji 0,2-0,25%

+

  • Cantus, Dekada, Bosco, Corvet WG (a.m. boskalid) u količini 1-1,2 kg/ha

Pregledom naličja listova loze je utvrđeno prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, sa dominantnim prisustvom larvi trećeg razvojnog stupnja koje imaju sposobnost da prenesu fitoplazmu Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Preporuka proizvođačima je da sprovedu i drugi insekticidni tretman u cilju suzbijanja cikada:

  • Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015 % ili
  • Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha

Preporuka je da se tretmani sprovedu u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

Region: Pirot
1 - 10 Next