Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.6.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze1.6.2023 10:25Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Leskovac, vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fazi od cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni  (55-57 BBCH).

v.loza BBCH 57

velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama u proteklom periodu izuzetno su pogodovale razvoju plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Prognozirane padavine za naredne dane takođe će pogodovati daljem razvoju ovih patogena, zato čim vremenski uslovi dozvole da se može ući u vinograde, u cilju zaštite vinove loze proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana primenom kombinacije fungicida:

  • Profilux (mankozeb+cimoksanil) 2-2,5 kg/ha ili
  • Mikal flash (folpet + fosetil-aluminijum) 0,3-0,4%

+

  • Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,04% ili
  • Luna max (spiroksamin+fluopiram) 1 l/ha ili
  • Dynali 090 DC (difenokonazol+ciflufenamid) 0,05-0,65%.
Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 31.5.2023 ‎(9)
Zaštita vinove loze31.5.2023 16:15Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na terenu RC Senta zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja (61-68 BBCH).

 

Vinova loza u ovim fazama  je najosetljivija na infekciju od strane prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). 

"uljana pega " plamenjače

U cilju zaštite cvasti i formirane lisne mase proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·        Mikal flash (fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%

+

·        Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%

 

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje zlatasto žutilo vinove loze .

 

tek ispiljena larva

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman, pošto tek od trećeg larvenog stupnja postanu sposobni za prenošenje fitoplazme. RC Senta će blagovremeno obavestiti proizvođače o potrebi sprovođenja insekticidnog tretmana.

Region: Senta
Zaštita vinove loze31.5.2023 14:35Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze od faze cvasti nabubrele, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do  faze cvasti potpuno razvijene cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta i ulazi u osetljivu fazu  cvetanja. Nestabilno vreme sa čestim  padavinama stvara povoljne uslove za razvoj prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U cilju zaštite vinove loze proizvođačima se preporučuje primena kombinacje fungicida:

-          Luna expiriense (tebukonazol+fluopiram) 0,04% ili

-          Luna max (spiroksamin+ fluopiram) 1l/ha

                                           +

-          Mikal flash (fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4% ili

-          Profilux (mankozeb+cimoksamil) 2,5 kg/ha.

 

Region: Vranje
Zaštita vinove loze 31.5.2023 13:00Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Požarevac, zasadi vinove loze se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, u fazi od cvast nabubrela, do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Česte padavine i nestabilno vreme u prethodnom periodu stvorili su povoljne uslove za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Vinova loza uskoro ulazi u osetljivu fazu cvetanja, a kako najavljene padavine koje se očekuju narednih dana mogu pogodovati daljem širenju i razvoju pomenutih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se, u cilju zaštite vinove loze, preporučuje primena kombinacije fungicida:

-          Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,04%

+

-          Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum+folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Region: Požarevac
Zaštita vinove loze31.5.2023 11:51Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na lokalitetu Grocke i Sopota zasadi vinove loze su u fazama od cvast nabubrela do cvast potpuno rayvijena (BBCH 55-57).

Vremenske prilike u predhodnom periodu sa čestim padavinama i registrovanim temperaturama stvorili su povoljne uslove za razvoj prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). I za naredne dane se najavljuju padavine koje će pogodovati razvoju ovih patogena, a vinova loza ulazi u najosetljiviju fazu od infekcija prouzrokovačima bolesti – fazu cvetanja.

Sa ciljem zaštite vinove loze od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije nekih od fungicida:

Mikal flash ili Momentum (a.m.fosetil aluminijum i a.m.folpet) u koncentraciji primene 0,3-0,4% ili

Ridomil gold MZ 68 WG ili Armetil M (a.m. metalaksil-M i a.m. mankozeb) u količini primene 2,5 kg/ha.  

+

Luna experience (a.m. tebukonazol i a.m.fluopiram) u koncentraciji primene 0,04%.  

slika 1. Muskat hamburg (BBCH 57)

velika slika

Region: Beograd
Zaštita vinove loze31.5.2023 10:53Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području  RC Smederevo, vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi od cvast nabubrela do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

 

 

 

Nestabilno vreme sa čestim padavinama kao i osetljiva faza u kojoj se nalazi vinova loza stvaraju povoljne uslove za razvoj i širenje patogena prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). U ovom periodu treba nastaviti i sa zaštitom od prouzrokovača pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator).

Sa ciljem zaštite vinove loze od navedenih patogena preporuka je primena kombinacije nekog od sledećih fungicida:

 

Mikal flash (a.m.folpet + fosetil-aluminijum) 0,3-0,4% ili

Profilux (a.m.mankozeb + cimoksanil) 2,5 kg/ha

 

+

 

Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,04% ili

Luna max (a.m.spiroksamin+fluopiram) 1 l/ha.

Region: Smederevo
Zaštita vinove loze31.5.2023 10:43Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Subotica zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenofazi početka cvetanja: od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni, zajedno spojeni do cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni  (BBCH 55-57).

 

velika slika

 

Svakodnevne padavine u prethodnom periodu stvorile su povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za naredni period se najavljuje nestabilno vreme sa učestalim padavinama, a narednih dana vinova loza će ući u najosetljiviju fazu cvetanja.

 

Proizvođačima se sa ciljem zaštite loze od navedenih patogena preporučuje zaštita  kombinacijom fungicida:

-       a.m. folpet+fosetil-aluminijum (Mikal flash) u koncentraciji 0,3-0,4 %

+

-       a.m.tebukonazol+fluopiram (Luna expirince) u koncentraciji 0,035-0,04%

 

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasade vinove loze, registruju se pojedinačni ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), te se hemijske mere suzbijanja ove štetočine ne preporučuju.

Region: Subotica
Zaštita vinove loze31.5.2023 10:39Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)
Na teritoriji RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od lokaliteta nalaze se u fazi od cvast jasno vidljiva do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH53-57).

Vremenske prilike u predhodnom periodu karakterisalo je nestabilno vreme sa čestim padavinama, što je stvorilo povoljne uslove za razvoj prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

Za naredne dane najavljuje se nestabilno vreme sa lokalnim padavinama, koje će pogodovati daljem razvoju navedenih patogena. Vinova loza se nalazi u  fazi - ulazak u cvetanje kada je jako osetljiva na infekcije prouzrokovačima bolesti.

Sa ciljem zaštite vinove loze od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom kombinacije nekih od sledećih fungicida:

-Ridomil gold MZ 68WG, Alijansa,Armetil WP (a.m.mankozeb+metalaksil-M) u količini 2,5 kg/ha

ili

-Mikal Flash (fosetil-aluminijum) u koncentraciji 0,3-0,4 %

+

-Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,035-0,04 % ili

-Luna max (a.m.fluopiram+spiroksamin) u količini 1 l/ha.

Region: Zaječar
Zaštita vinove loze31.5.2023 9:11Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na terenu  RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi od cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni, zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni  (55-57 BBCH).

 

velika slika

 

Uslovi za ostvarenje primarne infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) stekli su se od 13.05. a primarna inkubacija istekla je 21.05. Uslovi za sporulaciju ostvarili su se 26.05.  a obilne padavine su u pretodnom periodu pokrenule više puta sekundarne infekcije. Prva sekundarna inkubacija otpočela je 27.05 i može se očekivati da će isteći u naredna dva dana.

 

Uslovi su izuzetno povoljni i za razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

 

Stoga se proizvođačima može prepororučiti fungicidni tretman kombinacijom preparata:

 

Mikal flash, Momentum F (a.m. fosetil-aluminijum, folpet) …  0,3-0,4% +

 

Luna expirience (a.m. tebukonazol, fluopiram) … 0,04% ili

Luna max (a.m. spiroksamin, fluopiram) …  1 l/ha.

Region: Kragujevac
Zaštita vinove loze31.5.2023 7:34Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvast nabubrela (BBCH 55) do faze cvasti potpuno razvijeni (BBCH 57).

Velike količine padavina u prethodnom periodu uz registrovane temperature, u više navrata su stvorile povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). S obzirom da se po trenutnoj prognozi i za naredne dane najavljuje nestabilno vreme sa čestim padavinama, kao i da vinova loza ulazi u osetljivu fazu cvetanja, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·        Mikal flash (fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%

+

·        Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%

Region: Novi Sad
1 - 10 Next