Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.5.2019 ‎(4)
Zaštita jabuke23.5.2019 9:57Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH  ).

faza jabuke

Velike količine padavine su  dovele do spiranja prethodno nanetih fungicida kao i do ostvarenja uslova za infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite plodova i lista jabuke se preporučuje primena kombinacije fungicida sistemičnog i kontaktnog delovanja:

Luna experience  ( a.m. fluopiram + tebukonazol ) u koncentraciji 0,075%

+

Dakoflo ( a.m. hlorotalonil ) u dozi od 2 l/ha

Navedeni fungicidi deluju i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U zasadima jabuke je u toku piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). Vizuelnim pregledom registruje se i zelena jabukina vaš (Aphis pomi).

Proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Afinex, Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji od 0,025%.

Region: Senta
Zaštita jabuke23.5.2019 9:42Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području RC Subotica, jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekcije prouzrokovačem čađave krastavosi plodova i pegavosti listova jabuka (Venturia inaequalis).

Na osetljivijim sortama je prisutna i pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha).

pepelnica

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075 %

+

Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2 l/ha

 

U zasadima jabuke je u toku piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Na mladim lastarima, registruje se prisustvo zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

Preporuka je primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Afinex, Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji 0,025%.

Region: Subotica
Zaštita jabuke23.5.2019 9:09Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH  73-74).

 

 

Nestabilno vreme, sa čestom pojavom kiše, stvara uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Na osetljivijim sortama, registruju se simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075 %         +

 

Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2l/ha  

Takođe, vizuelnim pregledima listova jabuke, registruju se položena jaja jabukinog smotavca ( Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

Nurell D, Konzul (a.m. cipermetrin + hlorpirifos) 0,075-0,1%.

Region: Kruševac
Zaštita jabuke23.5.2019 7:19Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH  73-74).

 

 

Proteklih dana velika količina kiše  dovela je do spiranja prethodno nanetih fungicida kao i do ostvarenja infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite plodova i lista jabuke od strane ovih gljiva proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida sistemičnog i kontaktnog delovanja:

a.m. fluopiram + tebukonazol, preparat Luna experience u koncentraciji 0,075%.

+

a.m. hlorotalonil, preparat Dakoflo u količini 2 l/ha

 

Navedeni fungicidi delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 22.5.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke22.5.2019 8:50Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području RC Vrbas, jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Nestabilno vreme, sa čestom pojavom kiše, stvara uslove za ostvarivanje infekcije od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Na osetljivijim sortama, uočavaju se simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, primena kombinacije fungicida:

1.        Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075 %

                        +

  1.  Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2l/ha

U zasadima jabuke je u toku piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). Vizielnim pregledom zasada jabuke, na mladim lastarima, registruju se imaga i larvi zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko se uoči prisustvo navedenih štetočina, neophodno je sprovesti mere zaštite primenom insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Afinex, Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji 0,025%.

 

Faza razvoja jabuke

Zelena vaš jabuke

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 21.5.2019 ‎(3)
Zaštita jabuke21.5.2019 14:29Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica, nalazi u fenofazi od BBCH 72 (plodovi dostigli veličinu do 20 mm) do  BBCH 73(drugo opadanje plodova).
 
Padavine u predhodnom periodu kao i najavljene padavine, prisustvo  askospora gljive Venturia inequalis u zasadima (ispražnjenost pseudotecija 89%), iziskuju konstantnu zaštitu jabuka fungicidima.
 
U cilju zaštite plodova i lista jabuke od patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti  ploda  jabuke, proizvođačima se preporučuje tretman sa fungicidom sa kontaktnim delovanjem:
a.m. hlorotalonil, preparat Dakoflo u količini 2 l/ha
u kombinaciji sa fungicidom sistemičnog delovanja za suzbijanje (V.inequalis) kao i za suzbijanje pepelnice lista jabuke(Podosphaera leucotricha):
a.m. fluopiram + tebukonazol, preparat Luna experience u konc. 0,075%.
Region: Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke21.5.2019 14:17Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Zelena jabukina vaš (Aphis pomi)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).
 
 
U toku ove nedelje najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Najavljeni uslovi pogoduju razvoju gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podoshaera leucotricha).
 
U cilju zaštite zasada jabuka proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:
  • Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075 % +
  • Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2l/ha

U zasadima jabuka u toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

Vizuelnim pregledom na vrhovima mladih lastara registrovano je i prisustvo kolonija zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina u zasadu, primena insekticida (Kastrel,Wizzaard) na bazi aktivne materije acetamiprid u koncentraciji 0,025 %.

Region: Kikinda
Zaštita jabuke21.5.2019 8:12Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Zelena jabukina vaš (Aphis pomi)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73), do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

U narednim danima se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Najavljeni uslovi pogodovaće i daljem razvoju gljive prouzrokovaču pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

S obzirom da se najavljuje veća količina padavina, u cilju pojačanja kontaktnog delovanja, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·         Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) 0,075 % +

·         Dakoflo 720 SC (hlorotalonil) 2 l/ha

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Takođe, na vršnom porastu registrovano je prisustvo kolonija zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko se uoči prisustvo navedenih štetočina neophodno je sprovesti mere zaštite primenom insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji 0,025%.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 18.5.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke 18.5.2019 13:59Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području Zlatiborskog okruga zasadi jabuke su u fazi razvoj plodova, od veličina ploda do 20 mm do drugo opadanje plodova (BBCH 72- 73).

 

Jabuka razvoj plodova

 

Velike količine padavina u prethodnom periodu i najavljeno nestabilno vreme obezbeđuju povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Uslovi takođe pogoduju i daljem širenju prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite listova i plodova, proizvođačima jabuke se preporučuje hemijski tretman kombinacijom fungicida:

 

Indar (a.m fenbukonazol)  0,9 l/ha  

+

Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (a.m ditianon)  0,07%

 

U toku je polaganje jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). Zbog niskih temperatura koje su registrovane na našem terenu u proteklom periodu usporen je embrionalni razvoj ove štetočine. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Užice signaliziraće pravi momenat za tretman.

Region: Užice
Zaštita jabuke18.5.2019 11:53Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Karbulovo zasadi jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Vremenski uslovi (obilne padavine i prisustvo askospora) i dalje pogoduju stvaranju povoljnih uslova za ostvarenje infekcije od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), kao i  daljem razvoju prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida sistemičnog i preventivnog delovanja:

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol)  0,03%      +

Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (a.m. ditianon)  0,07%.

Vizuelnim pregledom zasada jabuke uočeno je polaganje jaja prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela), a početak piljenja larvi se očekuje u narednih nekoliko dana te se proizvođačima preporučuje da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove primene preparat ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02%

jabuka jaje smotavca

velika slika

Region: Negotin
1 - 10 Next