Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 30.5.2020 ‎(1)
Zaštita jabuke 30.5.2020 12:44Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja  RCSombor, jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda, od faze drugo opadanje plodova  do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

velika slika

Padavine u proteklom periodu stvorile su uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

S obzirom da su nestabilne vremenske prilike sa padavinama najavljene i za  naredni period, proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom fungicida :

 

Polyram DF ( a.m. metiram) u koncentraciji 0,2 %  + Score 250 EC, Sekvenca (difenokonazol) u koncentraciji 0,03%,  koji će delovati i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Pregledom je  registrovano  i prisustvo kolonija vaši (Aphididae) na naličju vršnih listova.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida:

Tonus, Volley, Afinex, Kestrel, Wizzaard (a.m. acetamiprid) 0,02-0,025%.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 29.5.2020 ‎(4)
Zaštita jabuke29.5.2020 14:40Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Pirot zasadi jabuke se nalaze u fazi od drugo opadanje plodova (BBCH 73) do  prečnik ploda je do 40mm; plodovi su uspravni (T-faza); donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).

 

(Velika slika)

Padavine u proteklom periodu stvorile su uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovača čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Uslovi su povoljni i za razvoj pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite od navedenih patogena preporuka proizvođačima je tretman kombinacijom fungicida:

Polyram DF (a.m.metiram) u koncentraciji 0,2 %

+

Score 250 EC, Sekvenca(a.m.difenokonazol) u koncentraciji 0,03%.

 

Vizuelnim pregledima zasada registrovano je prisustvo kolonija vaši (Aphididae). U toku je i piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

 U cilju sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca u plodove preporučuje se primena insekticida Imidan 50 WP (a.m. fosmet) u koncentraciji 0,15-0,2%.

Tokom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo simptoma ove bolesti. Ukoliko je u zasadima uočeno prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače preporučuju se mehaničke mere zaštite:

·       Odstranjivanje zaraženih biljnih delova sečenjem 30 cm od mesta zaraze

·       Dezinfekcija alata nakon svakog reza (10% rastvorom natrijum hipohlorita ili 70% rastvorom etil alkohola)

·       Dezinfekcija preseka i povreda nastalih u toku rezidbe (za tu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi bakra (3%))

·       Iznošenje odstranjenih zaraženih biljnih delova iz voćnjaka i njihovo spaljivanje

·       Suzbijanje insekata koji su prenosioci zaraze

Uklanjanje obolelih biljnih delova treba sprovoditi  po suvom vremenu bez vetra.

Region: Pirot
Zaštita jabuke29.5.2020 11:39Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Pančevo jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iznosi preko 60%. Takođe, nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcija od ovog patogena. U cilju zaštite jabuke preporučuje se primena fungicida:

Mankogal 80, Dithane M 45, Caiman (mankozeb) u količini 2 – 2,5 kg/ha

+

Pyrus 400 SC,Pehar (a.m. pirimetanil) 0,1 %.

U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se i primena fungicida na bazi sumpora:

Kossan WG, Thiovit jet 80 WG, Kumulus DF  - 3 - 5 kg/ha.

 

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Vizuelnim pregledom zasada jabuke, na listovima je registrovano prisustvo kolonija vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta).

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje primena insekticida:

Laidir 10 CS ( a.m. lamdba-cihalotrin) 0,01%.

Region: Pančevo
Zaštita jabuke29.5.2020 9:06Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi jabuke se nalaze od faze drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Padavine u predhodnom periodu stvorile su uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama u narednom periodu može stvoriti nove povoljne uslove za ostvarenje infekcija ovim patogenom.

Proizvođačima se, u cilju zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), kao i od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

·         Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Kardinal (fluazinam) u količini 0,6-1 l/ha  +

·         Score 250 EC, Sekvenca (difenokonazol) u koncentraciji 0,03%.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Takođe, uočeno je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

U cilju suzbijanja ovih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid:

·         Mospilan 20 SG, Wizzzaard, Kestrel, Tonus, Volley 20 SP, Afinex u koncentraciji 0,025%.

Region: Požarevac
Zaštita jabuke29.5.2020 8:32Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na terenu RC Vrbas zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda, prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

 

BBCH 74

 

Svakodnevne padavine dovode do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Pljuskovite padavine spiraju depozit kontaktnih fungicida, period primarnih zaraza je još uvek u toku, intenzivan je porast vegetativne mase jabuka, a najavljene su nove padavine , te se preporučuje tretman kombinacijom fungicida:

 

Indar 5 EW  (a.m. fenbukonazol) 0,9-1 l/ha +

 

Luna Experience (a.m. tebukonazol+fluopiram ) 0,75 l/ha. Ovaj fungicid je registrovan i za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

 

U zasadima jabuke se registruje prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo vaši primena insekticida na bazi aktivne materije imidakloprid (preparat Lobo u koncentraciji 0,02-0,025%).

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 28.5.2020 ‎(3)
Zaštita jabuke28.5.2020 21:48Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Na području delovanja RC Jagodina, na punktu Šuljkovac , vizuelnim pregledom zasada jabuke utvrđeno je da se nalazi u fazi razvoja ploda, plod veličine do 40 mm ; plodovi uspravni (T-faza): donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).
 
 
Obilne padavine prethodnih dana stvorile su uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke ( Venturia inaequalis).
 
Kako se narednih dana najavljuje nestabilno vreme sa  novim padavinama i zbog i dalje prisutnog inokuluma ove gljive, proizvođačima se u cilju zaštite jabuke, preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:
 
Polyram DF (a.m.metiram) u koncentraciji 0,2 %
+
Score 250 EC, Sekvenca(a.m.difenokonazol) u koncentraciji 0,03%.
 
Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca ( Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine.
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:
 
Imidan 50 WP  (a.m. fosmet), u koncentraciji 0,15-0,2%.
Region: Jagodina
Zaštita jabuke28.5.2020 21:43Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH ).

 

velika slika

 

Padavine u  prethodnom periodu su dovele do ostvarenja uslova za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). 

 

S obzirom da su i za naredni period najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama, proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom fungicida :

 

 Indar 5 EW  (a.m. fenbukonazol) 0,9-1 l/ha +

 

Luna Experience (a.m. tebukonazol+fluopiram ) 0,75 l/ha, koji će delovati i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

 

U pojedinim zasadima jabuke se registruje prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo vaši primena insekticida na bazi aktivne materije imidakloprid (preparat Lobo u koncentraciji 0,02-0,025%).

Region: Ruma
Zaštita jabuke28.5.2020 8:22Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Kikinde, zasadi jabuka nalaze se u fenofazi drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda je do 40 mm veličine; plodovi su uspravni (T-faza): donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 73-74).

velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama u proteklom periodu, stvorile su uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis),kao i prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Preporuka proizvođačima je tretman kombinacijom navedenih fungicida obzirom da se i u narednom periodu očekuje nestabilno vreme sa padavinama:

  • Indar 5 EW (a.m.fenbukonazol) u količini 0,6-0,9 l/ha +
  • Polyram DF (a.m.metiram) u koncentraciji 0,2 %

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na listovima je registrovano prisustvo kolonija vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta) pa se u cilju suzbijanja pomenute štetočine preporučuje primena jednog od navedenih insekticida :

  • Tonus; Mospilan 20 SP; Volley 20 SP; Wizzzaard  (a.m.acetamiprid) u koncentraciji 0,025 %

velika slika

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 27.5.2020 ‎(4)
Zaštita jabuke27.5.2020 16:35Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda je do 40 mm; plodovi su uspravni (T - faza): donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).
 
 

Vreme sa učestalim padavinama u proteklim danima dovelo je do toga da su se stvorili uslovi za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Kako je slično vreme prognozirano i za budući period, a inokulum je još uvek prisutan, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman:

 

Polyram DF  (a.m metiram) … 0,2% +

Indar 5 EW (a.m.fenbukonazol)   0,6-0,9 l/ha,   

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae).  U cilju suzbijanja ovih štetočina preporučuje se insekticidni tretman:

 

Kaiso WG (a.m lambda-cihalotrin) … 0,015%.

Region: Kragujevac
Zaštita jabuke 27.5.2020 14:52Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda, od faze drugo opadanje plodova  do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

  

         fenofaza razvoja

U proteklim danima pala je kiša koja je dovela do ostvarenja infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). S obzirom na najavu novih padavina i prisustvo infektivnog materijala u zasadima, a u cilju zaštite od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Kardinal (fluazinam) u količini 0,6-1 l/ha

                                                                       +

Score 250 EC, Sekvenca (difenokonazol) u koncentraciji 0,03%.

 

Navedeni sistemični fungicidi delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Kod veoma osetljivog sortimenta gde su   prisutni simptomi pepelnice, preporuka je primena i preparata na bazi sumpora.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Takođe, registrovano je i prisustvo kolonija vaši (Aphididae) na naličju vršnih listova.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida Imidan 50 WP (a.m. fosmet) u koncentraciji 0,15-0,2%. 

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next