Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.5.2018 ‎(2)
Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)26.5.2018 21:41Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Niš, zasadi jabuke i kruške se nalaze u fenofazi razvoja ploda - plodovi dostigli 40 mm prečnika (BBCH 74).

Pregledom zasada jabuke i kruške registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Na plodovima se uočava pojava mrke do crne boje. Listovi su takođe crne boje, suše se i ostaju na lastarima, ne otpadaju. Oboleli mladari sa osušenim listovima izgledaju kao zahvaćeni plamenom.

       

velika slika                      velika slika

Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. Za mehaničko uklanjanje neophodno je koristiti dezinfikovani alat. Alat dezinfikovati  varikinom ili 70% etil-alkoholom, a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove spakovati u vreće i izneti iz voćnjaka.

Uklanjanje zaraženih delova, mora se izvršiti samo po toplom i suvom vremenu. Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom (Erwinia amylovora).

Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, obavezno obaviti hemijski tretman preparatima na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji od 0,05%.

Region: Niš
Zaštita jabuke 26.5.2018 17:49Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području RC Užice, zasadi jabuka se  nalaze u  fazi drugo opadanje plodova do faze plod veličine do 40 mm (BBCH 74).

Faza razvoja jabuke

 

Povremene i mestimične padavine pogoduju gljivičnim infekcijama. Obzirom na količinu padavina koja je bila na pojedinim lokalitetima potrebno je izvršiti zaštitu u zasadima jabuke. U cilju zaštite od uzročnika čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se kombinacija fungicida

Score 250 EC ili Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,03% + Captan 50 WP (a.m. kaptan) 0,2%-0,3%

 

Za zaštitu plodova jabuke od ubušivanja larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella),  preporučuje se primena insekticida Afinex ili Tonus (a.m. acetamiprid) u  koncentraciji 0,03%.

U slučaju vremenskih nepogoda praćenih gradom i oštećenjem biljaka, potrebno je u najkraćem roku ponoviti zaštitu, bez obzira na vreme izvođenja prethodnog tretiranja.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 25.5.2018 ‎(3)
Zaštita jabuke25.5.2018 15:23Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi razvoja ploda - plodovi dostigli 40mm prečnika (BBCH 74).

 
 
fenofaza Ajdared
 

U narednom periodu očekuje se nestabilno i kišovito vreme sa visokim temperaturama. I dalje se nalazimo u periodu primarnih infekcija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Veturia ineuqvalis).

Takođe, uslovi su povoljni i za razvoj prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite zasada jabuke preporučuje se primena kombinacije fungicida na bazi aktivne materije:

ditianon (Delan 700 WG, Fiesta) u koncentraciji 0,075-0,1%

+

kresoksim-metil (Ardent 50 SC, Lunar) u koncentraciji 0,02%.

Pregledom zasada jabuke uočeno je i prisustvo rđaste grinje jabuke  (Aculus schlechtendali). Proizvođačima se preporučuje primena nekog od akaricida na bazi aktivne materije:

fenpiroksimat (Ortus 5 SC) u koncentraciji 0,1% ili

abamektin (Abastate EW, Kraft 1,8 EW) u koncentraciji 1%

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke25.5.2018 13:50Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na terenu RC Vršac zasadi jabuke se nalaze u fazi: prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).
 
Nestabilno vreme sa padavinama i dalje ostvaruje povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) kao i prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Proizvođaćima se preporučuje tretman, pre narednih padavina, kombinacijom fungicida:
 
  • Delan 700 WG ili Fiesta WG (a.m. ditianon) - 0,07% +
  • Kumulus DF,Kossan WG,(a.m sumpor)-0,5%
Region: Vršac
Zaštita jabuke25.5.2018 12:00Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na teritoriji RC Kragujevac zasadi jabuka se nalaze  u fazi 74 BBCH skale - prečnik ploda je do 40 mm; plodovi su uspravni (T - faza): donja strana plodova i peteljke formira T.
 
Laboratorijskim pregledom utvrđeno je da su pseudotecije gljive uzročnika čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) dosegle nivo ispražnjenosti od 78%, što znači da još uvek ima prisutnog inokuluma ovog patogena, odnosno još uvek postoji opasnost od primarnih infekcija.
 
 
 
Takođe, u pojedinim zasadima registruju se i simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).
 
U cilju zaštite jabuke proizvođačima se preporučuje tretman pre narednih padavina kombinacijom preparata:
 
Delan 700 WG, FIesta, Galileo (a.m ditianon) ... 0,07%   +
 
Stroby DF, Lunar ili Ardent 50 SC (kresoksim-metil) 0,02%
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 24.5.2018 ‎(4)
Zaštita jabuke24.5.2018 19:26Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi  prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

 

 

Zlatni delišes

  velika slika

Ajdared

 

Najava nestabilnog vremena za naredne dane, osetljiva faza jabuke i još uvek prisutan infektivni materijal u zasadima stvaraju rizik od infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Najavljeni uslovi pogoduju i daljem razvoju prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

Proizvođačima se  preporučuje preventivna primena kombinacije preparata:

 

Delan 700 WG, Fiesta WG ili Galileo (ditianon) 0,07% +

 

 Stroby DF, Lunar ili Ardent 50 SC (kresoksim-metil) 0,02%

 

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabučnog  smotavca (Carpocapsa pomonella), pa se proizvođačima preporučuje primena insekticida na bazi metomila (Lannate 25 WP - 0,15% ili Lannate 90 - 0,035-0,055%) koji deluje i na lisne vaši.

 

U pojedinim zasadima registruje se prisustvo grinja. U cilju njihovog suzbijanja preporučuje se primena akaricida kao što je Uranus (etoksazol) 0,05%.

 

Region: Ruma
Zaštita jabuke24.5.2018 17:57Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

RC Subotica-jabuka

Pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se biljke nalaze u fenofazi razvojа ploda - prvo opadanje plodova (BBCH 73).

Još uvek se registruje prisustvo askospora prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) koje prouzrokuju primarne zaraze.

Preporuka:

S obzirom na realizovane i najavljene uslove, neophodno je zaštititi zasade  sa kombinacijom fungicida na bazi:

a.m. difenokonazol (Score 250 EC/Sekvenca/Different 250 EC)  0,03 %

+

a.m. kaptan (Merpan 80 WP) 0,2 %.

 

Navedeni sistemični fungicidi delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Region: Subotica
Zaštita jabuke 24.5.2018 10:11Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka u zavisnosti od sortimenta  nalaze se  u fenofazi drugo opadanje plodova do faze plodovi veličine 40 mm (BBCH 73-74 ).
 
 
Padavine u proteklom periodu i najava nestabilnog vremena za naredne dane kao i prisustvo infektivnog materijala u prezimelom lišću u voćnjacima zahtevaju dalju primenu kombinacije sistemičnih i preventivnih fungicida u cilju zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) i pepelnice ( Podosphaera leucotricha ).
Proizvođačima se preporučuje primena kombinacije sledećih fungicida :
 
  • Score 250 EC ili ; Hemokonazol 250 EC  ili ;  Sekvenca ( a.m. difenokonazol ) 0,03 %  +
  • Merpan 80 WG ili Kaptan 50 WP ( a.m. kaptan ) 0,2-0,3 %
Region: Kikinda
Zaštita jabuke24.5.2018 9:46Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji RC Pančevo  zasadi jabuka se nalaze u fenofazi razvoja ploda (BBCH 74 – prečnik ploda do 40 mm).

Nestabilno vreme sa padavinama će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Najavljeni uslovi pogodovaće i daljem razvoju gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite listova i plodova od navedenih patogena, preporuka je proizvođačima da  izvrše tretman kombinacijom fungicida:

Score 250 EC (a.m. difenokonazol) 0,03% + Captan 50 WP (a.m. kaptan) 0,2%-0,3%

Takodje je preporuka da se obavi i tretman u cilju zaštite plodova od jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella),  insekticidom na bazi a.m. acetamiprid: Kestrel, Wizzzaard  u  koncentraciji 0,03%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 23.5.2018 ‎(8)
Zaštita jabuke23.5.2018 22:44Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi (BBCH 74) prečnik ploda do 40 mm.

Osetljiva fenofaza jabuke, padavine u proteklom periodu, kao i  najavljeno nestabilno vreme za naredne dane i prisustvo infektivnog potencijala u voćnjaku, zahtevaju primenu kombinacije preventivnih i sistemičnih preparata u cilju zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha):

 Indar 5 EW  (a.m. fenbukonazol) 0,9 l/ha   +

 Antracol 70 WG (a.m. propineb) 2 kg/ha

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju zaštite plodova od ove štetočine preporučuje se primena preparata:

 Kestrel, Wizzzaard (a.m. acetamiprid) 0,025%.

Region: Kruševac
1 - 10 Next