Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 2.7.2022 ‎(2)
Zaštita jabuke2.7.2022 13:19Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Obična grinja (tetranychus urticae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi jabuke se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, u fenofazi prečnik ploda do 40 mm, do polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

U toku je početak leta leptira II generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), a zbog najavljenih visokih temperatura, u narednim danima se očekuje i početak polaganja jaja.

Proizvođačima se, u cilju zaštite od jabukinog smotavca preporučuje primena nekog od insekticida:

-          Harpun, Lascar, Prince, Alkazar, Nexiram 10 EC (a.m. piriproksifen) u koncentraciji 0,075-0,1%.

Vizuelnim pregledom zasada jabuke uočeno je prisustvo običnog paučinara (Tetranycus urticae) i crvene voćne grinje (Panonycus ulmi) na naličju listova.

Visoke temperature i suvo vreme pogoduju razvoju svih vrsta grinja. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučije obilazak svojih zasada i ukoliko uoče prisustvo grinja primena:

-          Uranus (a.m. etoksazol) u količini 0,5 l/ha ili

-          Borneo (a.m. etoksazol) u količini 0,375-0,625 l/ha.

Uslovi su povoljni i za razvoj gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U cilju suzbijanja pepelnice jabuke, preporučuje se primena:

-          Foton (a.m. mikrobutanil) u koncentraciji 0,015-0,02% ili

-          Sercadis (a.m. fluksapiroksad) u količini 0,25 l/ha ili

-          Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04%.

Region: Požarevac
Zaštita jabuke2.7.2022 6:50Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Obična grinja (tetranychus urticae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)

Na  teritoriji RC Beograda i Mladenovca, proizvodni zasadi jabuke su u fenofazi razvoja ploda, plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

U ovom trenutku je započeo let leptira i polaganje jaja druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

Prepopruka je, da se, sa ciljem zaštite plodova od ubušivanja pomenute štetočine primeni insekticid ovicidnog delovanja na bazi aktivne materije piriproksifen:

Alkazar u količini primene 0,75-1 L/ha

Harpun, Harpun EW , Laskar, Prince u koncentraciji primene 0,075%-0,1%

Nexirm 10 EC u koncentraciji primene 0,1%.

Vizuelnim pregledom, na naličju lista jabuke registrovano je prisustvo običanog paučinara (Tetranychus urticae). Ukoliko se uoči prisustvo grinja   preporučuje se hemijski tretman sa akaricidom na bazi aktivne materije etoksazol:

Uranus u količini 0,5 L/ha ili

Borneo u količini 0,375-0,625 L/ha

 

U suzbijanju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicidnog tretman sa:

Luna experience (a.m. tebukonazol i fluopiram) u koncentraciji primene 0,075%.

Period primarnih infekcija jabuke sa prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) je završen. Međutim, ukoliko je u zasadima jabuke uočeno prisustvo simptoma pomenutog štetnog organizma, potrebna je zaštita jabuke, pre najavljenih padavina sa nekim od registrovanih kontaktnih fungicida. Na taj način će se sprečiti sekundarne infekcije ploda i lista jabuke, a samim tim i dalje širenje pomenutog štetnog organizma.

Zbog visokih dnevnih temperature vazduha preporučuje se sprovođenje hemijskih tretmana u kasnim večernjim satima.

slika1

velika slika

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 1.7.2022 ‎(3)
Zaštita jabuke1.7.2022 13:36Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Obična grinja (tetranychus urticae); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (75 BBCH).

 

Ajdared i Zlatni delišes- velika slika

 

U zasadima jabuke je otpočeo let leptira i polaganje jaja druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

 

U cilju zaštite jabuke od ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih ovicidnih insekticida koji se nanose kao depozit na koji će jaja biti položena:

 

(a.m. piriproksifen) Harpun, Lascar ili Prince 0,075-0,1%, Nexiram 10 EC 0,1%, Alkazar 0,075-0,125 l/ha.

 

U pojedinim zasadima je registrovano prisustvo običnog paučinara (Tetranycus urticae). Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo ovih štetočina primena nekog od navedenih akaricida:

·         Uranus (a.m. etoksazol) 0,5 l/ha ili

·         Borneo (a.m. etoksazol) 0,375-0,625 l/ha.

 

Od pre nedelju dana u pseudotecijama gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) više se ne registruje prisustvo zrelih askospora, što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija. U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi treba nastaviti sa zaštitom protiv ovog patogena u kišnim periodima, kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

U cilju suzbijanja pepelnice jabuke, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 

·         Foton ili Systhane 240 EC ( a.m. miklobutanil)  0,015-0,02%.        

 

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana  u večernjim satima.

Region: Ruma
Zaštita jabuke1.7.2022 10:32Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Čačak, zasadi jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda 40 mm do plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74 - 75).

Faza razvoja jabuke

Faza razvoja

Vizuelnim pregledima  zasada jabuka registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) i crvene voćne grinje (Panonychus ulmi).

 

Obični paučinar

Tetranychus urticae

Proizvođačima se preporučuje pregled i ukoliko registruju prisustvo ovih štetočina, primena nekog od akaricida: 

-        Borneo (etoksazol) u količini 0,375-0,625 l/ha ili

-        Uranus (etoksazol) u koncentraciji 0,05%.

U toku je početak leta leptira druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), a narednih dana zbog visokih temperatura očekuje se početak polaganja jaja ove štetočine.

U cilju suzbijanja ove štetočine, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-        Harpun, Lascar, Nexiram 10 EC, Alkazar (a.m. piriproksifen) 0,075-0,1%.

Sa ciljem zaštite od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), naročito kod osetljivog sortimenta, preporučuje se primena fungicida:

- Foton (miklobutanil) u koncentraciji 0,015-0,02% ili

- Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji 0,04% ili

- Indar 5 EW (fenbukonazol) u količini 0,6-0,9l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Čačak
Zaštita jabuke1.7.2022 8:52Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi razvoja ploda, do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

U regionu severa Kosova i Metohije u toku je početak leta leptira druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), a visoke temperature prognozirane za naredne dane ubrzaće razvoj i proces polaganja jaja ove štetočine. U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana insekticidima:

-Prince, Harpun, Lascar, Nexiram 10 EC, Alkazar (a. m. piriproksifen) u koncentraciji 0,075-0,1 %

U zasadima u kojima su prisutni simptomi čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequlis) preporučuje se nastavak zaštite primenom nekog od registrovanih preventivnih fungicida pred najavljene padavine, dok u zasadima gde nema prisutnih simptoma ovog patogena ne treba sprovoditi hemijske mere zaštite.

U zasadima jabuka sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) i tamo gde su vidljivi simptomi napada ovog patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje mehaničko uklanjanje obolelih lastara tzv. “belih mladara” u toku vegetacije uz sprovođenje tretmana primenom nekog od fungicida:

Foton, Systhane 240 EC ( a. m. miklobutanil)  0,015-0,02%.

Tretman sprovesti u večernjim časovima zbog visokih temperatura.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 30.6.2022 ‎(2)
Zaštita jabuke30.6.2022 12:26Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabuka se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40mm do fenofaze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).
 
 
 
U zasadima jabuka trenutno je u toku početak leta leptira druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i usled prognoziranih visokih temperatura, u narednim danima se očekuje i početak polaganja jaja pomenute štetočine.
 
U cilju suzbijanja i zaštite plodova od ubušivanja larvi poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje insekticidnog tretmana preparatima na bazi aktivne materije piriproksifen (Prince; Harpun; Lascar; Nexiram 10 EC; Alkazar) u koncentraciji 0,075-0,1%.
 
Fungicidni tretman u cilju zaštite plodova od strane prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) se ne preporučuje s obzirom da je završen period primarnih infekcija u jabučnjacima.
 
U zasadima jabuka sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) i u zasadima sa prisutnim simptomima tog patogena, preporučuju su hemijske mere zaštite primenom nekog od fungicida:
  • Foton (miklobutanil) u koncentraciji 0,015-0,02% ili
  • Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji 0,04% ili
  • Indar 5 EW (fenbukonazol) u količini 0,6-0,9l/ha

Sprovođenje mera zaštite preporučuje se u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura u toku dana!

Region: Kikinda
Zaštita jabuke30.6.2022 11:02Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jaubeke sorte Zlatni delišes i Ajdared  se nalaze u fazi razvoja ploda, prečnik ploda do 40 mm do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

 

     Fenofaza razvoja

U jabučnjacima u toku je početak leta leptira druge generacije jabukinog smotavca  (Cydia pomonella), a u narednim danima očekuje se i početak plaganja jaja.

Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, sprovedu insekticidni tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije piriproksifen (Harpun, Alkazar, Lascar,Prince,Nexiram 10 EC) u koncentraciji 0,075-0,1%.

S obzirom da je kraj perioda primarnih infekcija od strane prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) fungicidni tretman sa ciljem suzbijanja tog patogena se ne preporučuje.

Kod osetljivog sortimenta i gde su prisutni simptomi pepelnice jabuke (Podosphara leucotricha) treba nastaviti sa zaštitom lisne mase, jer trenutno vladaju veoma povoljni uslovi za njen razvoj. Fungicidni tretman se preporučuje primenom nekog od registrovanih preparata:

Topas 100 EC (a.m penkonazol) u koncentraciji  0,04% ili

Foton (a.m. mikrobutanil) u koncentraciji 0,015-0,02% ili

Indar 5 EW (a.m. fenbukonazol) u koncentraciji 0,6-0,9 l/ha

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman treba sprovesti u kasnim popodnevnim satima.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 29.6.2022 ‎(1)
Zaštita jabuke 29.6.2022 7:47Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda -plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

velika slika

Vizuelnim pregledom plodova, registrovano je prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

U cilju sprečavanja piljenja larvi i ubušivanja u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida Affirm 095 SG, Triton, Ema (a.m. emamektin benzoat) u koncentraciji 0,25-0,3%.

Period primarnih infekcija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) je završen pa u zasadima u kojima je u prethodnom period sprovedena pravovremena zaštita i gde nema prisutnih simptoma tog patogena ne treba sprovoditi hemijske mere zaštite sa ciljem njegovog suzbijanja.

U zasadima u kojima se registruju simptomi pepelnice (Podosphaera leucotricha) preporučuje primena fungicida:

Foton, Systhane 240 EC ( a.m. miklobutanil)  0,015-0,02%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 28.6.2022 ‎(3)
Zaštita jabuke28.6.2022 15:41Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka nalaze se u fazi od prečnik ploda do 40 mm; plodovi su uspravni (T - faza): donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74) do plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

velika slika

Trenutno je u toku sam početak leta leptira druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), a narednih dana očekuje se početak polaganja jaja ove štetočine. Preporuka je insekticidni tretman:

Alkazar (a.m. piriproksifen) … 0,075-0,125 l/ha ili

Harpun, Lascar, Prince (a.m. piriproksifen) ... 0,075-0,1% ili

Nexiram 10 EC (a.m. piriproksifen)  ...0,1%

Visoke dnevne temperature bez padavina, toplo i suvo vreme, kakvo je u najavi za tekuću nedelju, i kakvo je vladalo prethodnih dana, izuzetno pogoduje razvoju svih vrsta grinja, ali i gljivi prouzrokovaču pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), naročito zbog činjenice da je ovom periodu prethodio jedan vlažan i kišovit, što su uslovi koji posebno odgovaraju razvoju ovog patogena..

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo crvene voćne grinje (Panonycus ulmi) na plodovima. Proizvođačima se može preporučiti obilazak zasada i u slučaju da se grinje primete, izvođenje akaricidnog tretmana:

Borneo (a.m etoksazol) … 0,375-0,625 l/ha ili

Sanmite 20 WP (a.m piridaben) … 0,05% ili neki drugi od registrovanih preparata za ovu namenu.

U cilju zaštite od pepelnice jabuke, uz mehaničko uklanjanje “belih mladara”, preporuka je i fungicidni tretman:

Foton (a.m miklobutanil) … 0,015-0,02% ili

Indar 5 EW (a.m fenbukonazol) … 0,6-0,9 l/ha ili

Sercadis (a.m. fluksapiroksad) … 0,25 l/ha ili

Topas 100 EC (a.m penkonazol) …  0,04%

Region: Kragujevac
Zaštita  jabuka28.6.2022 8:35Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

Na podrčju delovanja RC Novi Pazar zasadi jabuke se nalaze u zavisnosti od nadmorske visine u fazi od prečnik ploda do 40 mm do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

- Affirm opti, Triton, Ema, (a.m.emamektin benzoat) u koncentraciji 0,25-0,3%.

U cilju zaštite jabuke od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida:

Embrellia 140 SC (a.m. difenokonazol+izopirazam) 0,15%.

Navedeni preparat delovaće i na suzbijanje gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u zasadima gde su prisutni simptomi tog patogena.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Pazar
1 - 10 Next