Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 24.3.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke24.3.2019 10:19Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja zeleni listići 10mm iznad ljušture pupoljaka, prvi listovi otvoreni drugi još uvek uvijeni do faze većina listova otvorena ali ne još uvek u punoj veličini (BBCH 10-15).
 
 
Faza razvoja jabuke
 
U cilju sprečavanja infekcije patogenom prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) naročito kod osetljiviog sortimenta (Ajdared, Jonagold, Jonatan) i u zasadima gde su prethodnih godina registrovani simptomi ovog patogena, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi:
 
a.m (meptildinokap) KARATHANE GOLD 350 EC 0,4-0,5l/ha
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 23.3.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke23.3.2019 21:59Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Pirot zasadi jabuke se nalaze u fazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10) do faze većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).

Velika slika

Trenutni uslovi na našem području pogoduju nastanku infekcije prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), naročito kod osetljivih sorti (Jonatan, Jonagold, Ajdared) i u zasadima gde su u prethodnim vegetacijama registrovani simptomi pepelnice. Preporuka voćarima je da izvrše tretiranje svojih zasada  preparatom Karathane Gold 350 EC (a.m. meptildinokap) 0,4 – 0,5 l/ha.

Pregledom pseudotecija gljive čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća utvrđena je niska dozrelost pa se u narednom periodu ne očekuje oslobađanje askospora u prirodnim uslovima. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ovog patogena.

RC Pirot nastavlja da prati zdravstveno stanje zasada jabuke na svom području.

Region: Pirot
Zaštita jabuke23.3.2019 17:06Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području Zlatiborskog okruga zasadi jabuke se nalaze u fazi od "mišjih ušiju" do prvih otvorenih listova (10-11 BBCH).

Temperatura vazduha prethodnih dana je u opsegu od 2 do 18 ˚C, a takvo vreme će se zadržati i u narednom periodu uz povremene jutarnje mrazeve. U ovoj fazi razvoja visok je rizik od infekcije prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U zasadima jabuke, za suzbijanje ovog patogena se preporučuje primena fungicida Karathane gold 350 EC (a.m meptildinokap) u dozi od 0,4-0,5 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 22.3.2019 ‎(12)
Zaštita jabuke22.3.2019 20:13Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, lokalitet Karbulovo zasadi jabuke nalaze se u fazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10).

Trenutni uslovi pogoduju nastanku infekcije prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), naročito kod osetljivih sorti (Jonatan, Jonagold, Ajdared) i u zasadima gde su u predhodnim vegetacijama registrovani simptomi pepelnice.Preporuka voćarima je da izvrše tretiranje svojih zasada  preparatom Karathane Gold 350 EC (a.m. meptildinokap) 0,4 – 0,5 l/ha.

jabuka-zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka

velika slika

 

 

Region: Negotin
Zaštita jabuke22.3.2019 18:26Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se nalaze u fazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10) do faze većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).

velika slika

Pregledom pseudotecija gljive čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća utvrđena je niska dozrelost pa se u narednom periodu ne očekuje oslobađanje askospora u prirodnim uslovima. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ovog patogena.

Prouzrokovač pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) prezimljava u vidu micelije u unutrašnjosti vršnih pupoljaka i sa njihovim razvojem kreće i razvoj pomenutog patogena. U cilju suzbijanja ovog patogena, naročito kod osetljivog sortimenta (Jonatan, Jonagold, Ajdared) i u zasadima gde su predhodnih vegetacija registrovani simptomi pepelnice, preporučuje se sprovođenje  hemijskih mere zaštite.

Preporučuje se primena preparata Karathane Gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4 – 0,5 l/ha.

Region: Niš
Zaštita jabuke22.3.2019 17:46Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Leskovac, jabuke se zavisno od sortimenta, nalaze u fenofazi od zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka, prvi listovi se odvajaju do faze većina listova otvorena ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 10-15).

jabuka-faza razvoja

velika slika

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća, utvrđena je niska dozrelost pseudotecija. Za naredne dane nisu prognozirane padavine pa se  još uvek ne očekuje oslobobađanje askospora u prirodnim uslovima. Za sada se ne preporučuju hemijske mere u cilju suzbijanja ovog patogena.

Prouzrokovač pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) prezimljava u obliku micelije u  pupoljcima. Sa njihovim razvojem kreće i razvoj ovog patogena. U cilju sprečavanja ranih zaraza ovim patogenom, naročito kod osetljivog sortimenta (Jonatan, Jonagold, Ajdared), i u zasadima gde su u prethodnim vegetacijama registrovani simptomi pepelnice, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom preparata Karathane Gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4 - 0,5 l/ha.

Region: Leskovac
Zaštita jabuke22.3.2019 14:54Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području RC Kragujevac zasadi jabuke se  nalaze u fazi od zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka, faza"mišije uši" (BBCH 10) do faze većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).

fenofaza razvoja, Ajdared

U cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), kod osetljivog sortimenta (Jonatan, Jonagold, Ajdared) i u zasadima gde su predhodnih godina registrovani simptomi pepelnice,  preporučuje se primena sledećeg preparata:

Karathane gold 350 EC (a.m meptildinokap)-0,4-0,5 l/ha.

Region: Kragujevac
Zaštita jabuke 22.3.2019 14:08Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na Području RC Čačak, lokalitet Atenica, sorta jabuke Ajdared se nalazi u fazi  zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10) do faze većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).

faza razvoja - sorta Ajdared

 Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća registrovan je  početak formiranje askospora u peritecijama. Za naredne dane ne prognoziraju se padavine i  skorije neće početi njihovo oslobađanje u prirodnim uslovima. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju sprečavanja ranih zaraza prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), kod osetljivog sortimenta (Jonatan, Jonagold, Ajdared) i u zasadima gde su registrovani simptomi pepelnice u prethodnim vegetacijama, preporučuje se sprovođenje  hemijskih mere zaštite primenom preparata:

-  Karathane Gold 350 EC (a.m. meptildinokap) -   0,4 - 0,5 l/ha.

Region: Čačak
Zaštita jabuke22.3.2019 14:00Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na  terenu  RC Sremska Mitrovica, jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalazi u različitim fenofazama razvoja. Sorte (Ajdared, Greni Smit, Jonagold) se nalaze u fenofazi- vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 55), sorta Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi –ljuspice pupoljaka izduzene sa svetlo obojenim mrljama( BBCH 51).

Pregledom zasada uočena je pojava ,, belih mladara", zaraženih letorasta pepelnicom jabuke iz predhodne vegetacije koji su primarni izvor zaraze u ovoj vegetaciji.

Povoljni vremenski uslovi u narednom periodu, primarni inokulum i osetljive sorte su uslov za nastanak sekundarnih infekcija pepelnice.

Preporuka proizvođačima je tretman jabuke u cilju suzbijanja ovog patogena:

a.m. meptildinokap, preparat Karathane Gold 350 EC u konc.0,04-0,05%

Pregledom  pseudotecija (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća ustanovljena je niska dozrelost, tako da se u prirodnim uslovima ne očekuje oslobađanje askospora koje bi izazvale infekciju.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke22.3.2019 13:38Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Subotica jabuka se nalazi, u zavisnosti od sortimenta, u fazi od zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka do zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 09-10).

Slika: faza jabuke

velika slika

Na osnovu laboratorijskog pregleda pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) ne očekuje se oslobađanje askospora u prirodnim uslovima. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ovog patogena.

U cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), kod osetljivog sortimenta (Jonatan, Jonagold, Ajdared) i u zasadima gde su predhodnih godina registrovani simptomi pepelnice,  preporučuje se primena sledećeg preparata:

Karathane gold 350 EC (a.m meptildinokap)-0,4-0,5 l/ha.

Region: Subotica
1 - 10 Next