Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice
Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice
Na području delovanja RC Vršac usevi ozimih ječmova se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi bokorenja:od početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo do 3 stabla vidljivo (BBCH 21-23).
 
Tokom vizuelnog pregleda useva ječma na lokalitetima Plandište i Vršački ritovi registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 12% do 22% biljaka.
 
Simptom mrežaste pegavosti lista ječma
 
Usevi pšenice se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od tri lista razvijeno (BBCH 13) do početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 21).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Plandište,Straža i Kuštilj, kod useva iz najranijeg roka setve je registrovano prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) u vidu pojedinačnih pustula na do 2% biljaka. Prisustvo drugih bolesti nije registrovano.
 
Takođe, na pregledanim usevima pšenice i ječma nije registrovano priustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).
 
Na pojedinim parcelama ozimih žita regsitrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, te se preporučuje pregled parcela i po potrebi sprovođenje mera kontrole (vidi preporuku).
 
Rupe od glodara
 
Pustula rđe na listu pšenice

Comments

There are no comments yet for this post.