Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Kukuruzna zlatica
Kukuruzna zlatica
  Na lokalitetu Zagajica ,u usevu kukuruza na parceli na kojoj je ponovljena setve kukuruza, registrovane su povijene biljke sa karakterističnim simptomom tzv. "guščijih vratova".Do povijanja biljaka je došlo usled oštećenja korenovog sistema od ishrane larvi kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera).
 Larve na korenu kukuruza 
 
 
 Oštećenje korena od ishrane larvi
 
 U cilju suzbijanja ove štetočine u ovom momentu nema efikasnih mera zaštite.Jedini pravi način borbe je poštovanje plodoreda.

Comments

There are no comments yet for this post.