Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)
Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)

Na teritoriji delovanja RC Valjevo, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od povećanje boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 85-87).

Vizuelnim pregledom zasada jabuke, na lokalitetu Oglađenovac, uočeno je prisustvo krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u niskom intenzitetu napada.

Velika slika

Krvava vaš ima više generacija godišnje i sklona je prenamnoženju kada su uslovi povoljni. Ishranom larvi dolazi do pojave tumora koji pucaju i na tom mestu dolazi do naseljavanja patogena ili insekata.

Krvave vaši prezimljavaju u pukotinama kore stabla i grana, kao i na podzemnim organima jabuke, oko korenovog vrata. Mlade jedinke se u proleće šire po voćnjaku, naseljavaju mladare, sisaju veliku količinu biljnog soka i dolazi do pucanja kore grana, debla i korena, kao i do pojave rak rana. Najveće štete prave u mladim zasadima.

U cilju suzbijanja ove štetočine poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju sledeće mere kontrole:

·       rezidba u cilju stvaranja prozračne krune radi što bolje primene pesticida,

·       izbor slabije bujnih podologa,

·       izbalansirano đubrenje,

·      hemijske mere zaštite koje se sprovode u fazi mirovanja primenom mineralnih ulja.

U toku vegetacije primena insekticida u cilju suzbijanja ove štetočine se sprovodi po pojavi prvih migratornih formi primenom nekog od registrovanih insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.