Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Pepelnica kupine
Pepelnica kupine

Na području delovanja RC Valjevo, vizuelnim pregledom zasada kupine na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice kupine. Prouzrokovači pepelnice kupine su gljive Sphaerotheca macularis i Sphaerotheca humuli.

Do sada su simptomi pepelnice kupine bili sporadična pojava u zasadima, međutim, ove godine registruje se prisustvo simptoma u većem broju zasada i u jačem intenzitetu nego ranije.

 
 
 

Pepelnica kupine je bolest čiji se simptomi mogu ispoljiti na svim nadzemnim delovima biljke (list, cvet i plod). Na listovima se uočavaju simptomi u vidu bele micelijske prevlake, zaraženi izdanci su duži i tanki, imaju manji broj listova. Na zaraženim plodovima se, takođe, uočava bela micelijska prevlaka.

Patogen prezimljava u opalom lišću. Spore gljive se šire vetrom, a može se prenositi i sadnim materijalom.

Vlažno vreme sa visokim temperaturama pogoduje razvoju ovog patogena.

U cilju zaštite zasada kupine najvažnije su preventivne mere koje podrazumevaju sadnju otpornijih sorti, sa ređim sklopom biljaka se održava bolja provetrenosti između izdanaka i redovno uklanjanje zarazenih biljnih delova.

U zasadima gde je jači intezitet napada preporučuju se hemijske mere zaštite preparatima:

Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 0,75 l/ha

ili 

preparatima na bazi sumpora.

Comments

There are no comments yet for this post.