Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Štetni insekti u usevima kukuruza
Štetni insekti u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Požarevac usevi kukuruza se nalaze u fazi gornji i donji delovi metlice u cvetanju; svila potpuno razvijena (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo insekata na nadzemnom delu biljaka, odn. na stablu, listu i klipu.

Na listu kukuruza zapažena je pojava cikade Reptalus panzeri. Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza.  Ova bolest prouzrokuje crvenilo listova, dok na klipu zrna ostaju štura i smežurana zbog čega  može doći do značajnog smanjenja prinosa. Do naglog uvenuća obolelih biljaka može doći ukoliko u periodu mlečno-voštane zrelosti nastupi sušni period sa visokim temperaturama.  Osim značajne vektorske uloge, cikada Reptalus panzeri štete nanosi i ishranom isisavanjem floemskih sokova. Ima jednu generaciju godišnje  i prezimljava u stadijumu larve u zemljištu, na korenu biljaka hraniteljki (kukuruza, zatim pšenice, sirka i drugih iz porodice trava). Iz tog razloga, u cilju smanjenja brojnosti cikade, mere borbe podrazumevaju adekvatan plodored. Nakon kukuruza ne treba sejati pšenicu kako bi se onemogućio normalan razvoj larvi (larve koje se sada razvijaju na korenu kukuruza nastavljaju posle svoj razvoj na korenu pšenice) i pojava odraslih jedinki naredne godine. 

 

Na klipu kukuruza zapaženo je prisustvo larvi cikade Metcalfa pruinosa (bela ili medena cikada), kao i zelene, povrtne stenice Nezara viridula. Štetnost ovih insekata ogleda se u ishrani larvi i imaga sisanjem biljnih sokova, što dovodi do slabijeg porasta, deformisanja i ometanja nalivanja semena, kao i  iznurivanja biljke domaćina. Zelena povrtna stenica osim što buši biljno tkivo, izlučuje i pljuvačku, koja sadrži toksične materije. Oko mesta ishrane, nastaju nekroze, a napravljena oštećenja predstavljaju ulazna mesta za prodor različitih patogena.

Zbog trenutno niske brojnosti larvi mednog cvrčka i zelene stenice, a i zbog faze razvoja kukuruza u kojoj je otežana aplikacija pesticida, hemijske mere zaštite nisu opravdane. Međutim, primetna je promena sastava štetnih insekata kako u usevima kukuruza tako i u drugim kulturama. U poslednjih nekoliko godina sve je značajnije prisustvo insekata iz grupa cikada i stenica koje mogu predstavljati u narednom periodu štetočine od ekonomskog značaja.

Comments

There are no comments yet for this post.