Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Zdravstveno stanje uljane repice
Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fenofazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisutvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 12% biljaka.

Simptomi su prisutni na donjim listovima u vidu sivih pega nepravilnih oblika. U okviru pega zapažaju se sitna telašca (piknidi sa piknosporama)  koja se raznose kišnim kapima unutar useva i doprinose širenju bolesti.

U ovom momentu prisustvo ove bolesti se registruje ispod praga štetnosti koji prema EPPO prema standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% biljaka sa prisutnim simptomima navedenog patogena, te se mere zaštite ne preporučuju.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.