Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruza

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi kukuruza se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 2% biljaka.

U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Poljoprivrednim proizvođačima se trenutno ne preporučuje hemijski tretman protiv ove štetočine.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati  pravi momenat za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, na lokalitetima Tulare i Pejkovac, na naličju lista kukuruza registrovana su sveže položena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2-5 % biljaka.

U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Prag štetnosti za kukuruz šećerac i semenski kukuruz  je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, dok je u usevima merkantilnog kukruza prag štetnosti 10% biljaka sa položenim jajnim leglima.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.

Leptiri su aktivni u večernjim satima i noću. Posle parenja ženke polažu jaja u gomilicama, na naličje listova, uglavnom uz glavni nerv lista.  Nakon piljenja, štete pričinjavaju larve, koje svojom ishranom prave oštećenja na metlici, listovima, klipu, dršci klipa, stablu kukuruza. Oštećene biljke su podložnije infekciji različitim vrstama patogena, gljivama iz roda: Aspergillus, Cladosporium, Penicillium Fusarium.

Za smanjenje brojnosti ove štetočine primenjuje se kombinacija agrotehničkih, mehaničkih, bioloških i hemijskih mera kao i gajenje otpornih hibrida. Uništavanje kukuruzovine odmah posle berbe i duboko zaoravanje biljnih ostataka, utiče na smanjenje populacije ove štetočine.

Registrovani insekticidi za suzbijanje kukuruznog plamenca su:  

·       Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0, 1 - 0, 15 l/ha.

·      Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihaotrin) u količini 0, 2 - 0, 25 l/ha.

·       Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) u količini 0, 25 l/ha.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine i u narednom periodu.  

Štetočine u usevu kukuruza

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta nalaze u fazi 6 do 9 i više razvijenih listova (16-19 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza, u niskom intenzitetu napada, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Rhopalosiphum padi).

Ove štetočine uglavnom se lokalizuju na donjim listovima kukuruza i na ivičnim delovima polja. Prezimljavaju u stadijumu zimskog jajeta. Piljenje osnivačica dešava se krajem aprila, a jedna osnivačica rađa u proseku oko 40 larvi. Istovremeno sa beskrilnim oblicima javljaju se i krilati oblici koji, krajem maja i u junu naseljavaju kukuruz.  Pogoduje joj toplo vreme sa umerenom vlažnošću i naročito blage zime. U pljuvački koju ubrizgava u biljku ima toksine koji izazivaju žutilo i pojavu crvenkastih pega po listovima. Prirodni neprijatelji vaši su najčešće bubamare i njihove larve. Direktne štete koje pričinjavaju su: sisanje sokova, samim tim dolazi do deformacije biljnog tkiva, biljka zaostaje u porastu, gubi tržišnu vrednost, dolazi do smanjenja prinosa.

Indirektne štete se ogledaju u prenošenju virusa, jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza  (Maize dwarf mosaic virus, MDMV), pri čemu pričinjavaju značajnije štete.  

Trenutno se ne preporučuje hemijski tretman protiv ovih štetočina.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i na vreme će signalizirati  pravi momenat za zaštitu.