Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Bolesti u usevu suncokreta
Bolesti u usevu suncokreta

Redovnim monitoringom suncokreta na teritoriji RC Pančevo uočeno je prisustvo simptoma bolesti:

·        crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi)  na do 5 % biljaka i to uglavnom na stablima biljaka na rubnim delovima parcela.

Simptomi crne pegavosti suncokreta ispoljavaju se na lišću, lisnim drškama, stablu i glavicama biljaka. Pegavost prvo počinje da se javlja  na donjem, najstarijem lišću. Ove pege su različitog oblika i veličine, često ograničene nervima lista. Najuočljiviji  i vrlo karakterističan simptom ove bolesti je pegavost na stablu. Na mestu spajanja lisne drške sa stablom javljaju se eliptične ili nepravilnog oblika prilično krupne pege crne boje. Povećanjem broja pega dolazi do njihovog spajanja i u uslovima jačih zaraza ovakve biljke prinudno dozrevaju ili venu i uginjavaju.

·         sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi)  na stablima,  na do 2% biljaka.

Simptomi sivo mrke pegavosti se uočavaju prvo na donjem lišću i stabljici. Na lišću pege započinju razvoj na vrhu lista i pružaju se uz glavni nerv i obično imaju trouglast izgled. Infekcija se širi preko lisnih drški i na kraju prodire u stablo gde se pojavljuju mrke pege eliptičnog oblika. U okviru pega na stablu tkivo se razmekšava pa se zaražene biljke lako lome, padaju na zemlju i praktično su izgubljene za žetvu.

·        mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi) na listovima na do 15 % biljaka. Simptomi su uočeni uglavnom na starijem lišću.

Simptomi mrke pegavosti se javljaju na svim nadzemnim delovima. Na listovima se javljaju pege koje se spajaju i stvaraju veće nekrotične površine, pa može doći do ranijeg sušenja i opadanja listova.

Osnovni izvor zaraze za sve ove patogene su zaraženi ostaci biljaka na njivi. Toplo vreme pogoduje razvoju parazita, a za ostvarivanje infekcije neophodna je visoka vlažnost vazduha. S obzirom da je ovo leto bilo sušno sa deficitom padavina, nije bilo ni uslova za intezivnije širenje ovih oboljenja.  Gušće sejani usevi  su podložniji napadu pomenutih patogena.

Najznačajnija mera od svih ovih oboljenja je poštovanje  plodoreda (suncokret ne bi trebalo gajiti 4 godine na istoj parceli), setva otpornih hibrida,  uništavanje žetvenih ostataka kao i druge agrotehničke mere: gustina setve, količina unetih hraniva.

Comments

There are no comments yet for this post.