Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Virus mozaika krastavca, CMV
Virus mozaika krastavca, CMV

Na teritoriji RC Pančevo, tokom vizuelnih pregleda različitih useva (tikava, krastavaca, paradajza i paprika) uočeni su veoma brojni i raznovrsni simptomi od različitih vidova mozaika, preko hloroze, šarenila listova do veoma izražene klobučavosti. Tokom pregleda, sakupljeni su uzorci biljaka sa različitim tipovima simptoma koji su ukazivali na virusnu zarazu. Analizama (ELISA test) u laboratoriji Sistema PIS-a detektovano je prisustvo virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus, CMV).

 

Tabela: Rezultati laboratorijskih analiza

 

Biljna vrsta

Lokalitet

Datum analize

Prisustvo virusa

CMV

AMV

TSWV

Paprika

Crepaja

13-14.07.2016

+

-

-

Paradajz

Crepaja

13-14.07.2016

-

-

-

Krastavac

Crepaja

13-14.07.2016

+

-

-

Tikvice

Pančevo

13-14.07.2016

+

-

-

Paradajz

Pančevo

13-14.07.2016

+

-

-

 

Virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus, CMV) pripada grupi opšte rasprostranjenih virusa i jedan je od ekonomski najznačajnijih virusa. Prisutan je na paprici, paradajzu, duvanu, lucerki, vrežastim biljnim vrstama, crvenoj detelini i biljkama spontane flore.

 

CMV se prenosi na neperzistentan način sa više od 80 vrsta vaši, a najefikasniji vektori su mu vrste Myzus persicae i Aphis gossypii.

 

Simptomi: Simptomi koje izaziva ovaj virus mogu se, zbog sličnosti, pomešati sa simptomima koje izazivaju drugi virusi.

Simptomi na krastavcu i tikvicama: Na vrežama zaraženih biljaka uočava se mozaično prošaravanje i klobučavost, internodije su skraćene, dok su plodovi usled ranih infekcija veoma deformisani, sa različitim bradavičastim izraštajima na površini. Plodovi zaraženi u kasnijim fazama razvoja ispoljavaju različite vidove mozaičnih prošaravanja.

 

Slika 1: Simptomi CMV na krastavcu

 

 

Slika 2: Simptomi CMV na tikvicama

 

 

Simptomi na paradajzu: Prvi simptomi se ispoljavaju u vidu blagog šarenila koje sa razvojem bolesti postaje sve upadljivije. Razvijeni izdanci podležu dubokim morfološkim promenama dobijajući končast izgled poznat kao „nitavost paradajza”. Virulenti sojevi izazivaju nekrozu duž lisnih nerava, crtičaste nekrotične pege duž stabla i plodova.

Slika 3: Simptomi CMV na paradjzu

Simptomi na paprici: Kod liski se javlja mozaik, nekroza a nekad liske mogu biti jako uvećane sa zadebljalim lisnim nervom. Cvetovi su izobličeni a plodovi kržljavi i izobličeni.

Slika 4: Simptomi CMV na paprici

Mere kontrole protiv ovog virusa podrazumevaju zdrav sadni materijal, suzbijanje vektora-vaši i suzbijanje korova oko i u plasteniku u kome se proizvodi rasad, kao i na parcelama na kojima se povrće gaji na otvorenom polju.

Comments

There are no comments yet for this post.