Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ječma se nalaze u fazi od 5 do 7 stabala vidljivo (BBCH 25-27), dok se usevi pšenice nalaze u fazi od 3 do 4 stabla vidljiva (BBCH 23-24).

Slika 1: Usev ječma BBCH 25

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 70% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 14% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 6% biljaka.

Slika 2: Simptom prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma

Na parcelama pod ječmom je došlo do naglog širenja simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma, a takođe u odnosu na prethodne preglede došlo je i do pojave simptoma pepelnice žita. U odnosu na prethodne sezone, prisustvo pepelnice u ovom delu sezone je na značajnom nižem nivou.

Slika 3: Simptom prouzrokovača pepelnice žita

Kao posledica niskih temperatura na usevima ječma je primećeno žućenje vrhova listova.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 38% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na do 2% biljaka.

 

Slika 4: Simptom prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice

Slika 5: Simptom prouzrokovača rđe

Uslovi u prethodnom periodu bili su povoljni za razvoj i širenje prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice, pa je trenutno ovaj patogen dominantan u usevu i prisutan na svim pregledanim parcelama. Simptomi prouzrokovača rđe su pojedinačno prisutni na pojedinim parcelama, dok prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice strnih žita nije registrovano.

Na usevima pšenice i ječma brojnosti vaši i cikada su na izuzetno niskom nivou, a na pojedinim parcelama njihovo prisustvo nije ni registrovano.

Na pojedinim parcelama, gde nisu sprovedene mere suzbijanja, i dalje se registruju brojnosti aktivnih rupa od poljskih glodara na nivou praga štetnosti (prisustvo glodara u II kategoriji brojnosti).

Slika 6: Aktivne rupe od poljskih glodara

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled na prisustvo aktivnih rupa, i po postizanju praga štetnosti primena registrovanih rodenticida.

Prouzrokovač šturosti klasa (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda (faze mlečne zrelosti), dok se usevi ječma nalaze u različitim fazama sazrevanja (faze voštane zrelost).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa, odnosno šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum). Intenzitet prisustva navedenog patogena je različit i kreće se od pojedinačno napadnutih klasova do 9%, pa sve do parcela na kojima se beleži visok procenat napadnutih klasova (gde nisu sprovedene mere zaštite u cvetanju). Procenat zaražene površine klasa se kreće od 5 do 90%.

 

Slika 1: Simptom napada fuzarioze klasa

Zaraženi klasovi počinju da blede, vreteno izumire, a zrna iznad vretena ostaju štura. U uslovima povećane vlažnosti na zaraženim klasovima se javlja ružičasta micelija.

Štete koje pričinjava ovaj patogen su višestruke. Utiče direktno na smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Takođe, značaj ovog patogena se ogleda i u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Ostvarenju infekcije i razvoju bolesti pogoduju česte padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u fazama cvetanja. Na našem regionu cvetanje ječma započelo je tokom prve nedelje maja, a pšenice nedelju dana kasnije. Vremenski uslovi u ovom periodu kao i tokom kasnijih faza cvetanja, sa čestim i obilnim padavinama (lokalno i preko 150 litara po metru kvadratnom), stvarali su izuzetno povoljne uslove za ostvarenje infekcije i dalje širenje fuzarioze klasa. Takođe, ovakvi uslovi su na velikom broju parcela onemogućili pravovremeno sprovođenje hemijskih mera zaštite što je dovelo do intenzivnijeg prisustva navedenog patogena.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 3 do 5 stabala vidljivo (BBCH 23-25), dok se usevi ječma nalaze u fazi od 5 do 7 stabala vidljivo (BBCH 25-27).

Slika 1: Usev ječma i pšenice

U odnosu na rezultate vizuelnih pregleda sa početka februara kada smo izveštavali o zdravstvenom stanju useva pšenice i ječma, došlo je do značajnog povećanja procenta napadnutih biljaka najznačajnijim patogenima lista kao posledica izuzetno povoljnih uslova tokom ove zime.

U usevima pšenice registruje se prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), gde se na pojedinim parcelama broj infestiranih biljaka kreće i do 50%. Prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) se značajno povećalo, i sada se na pojedinim parcelama broj infestiranih biljaka kreće i do 54%. Simptomi prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) su na pregledanim parcelama prisutni na do 4% biljaka.

Slika 2: Simptom rđe i sive pegavosti lista pšenice

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophpra teres) u izuzetno visokim procentima napada. Na pojedinim lokalitetima procenat napadnutih biljaka od navedenih patogena kreće se do 100%.

Slika 3: Simptom pepelnice žita i mrežaste pegavosti lista ječma

Ovakvo stanje na parcelama pod ozimim strnim žitima iziskuje poseban oprez kod proizvođača jer se sa izuzetno visokim infektivnim potencijalom ulazi u nastavak sezone i osetljivu fenofazu vlatanja.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 2 do 4 stabla vidljiva (BBCH 22-24), dok se usevi ječma nalaze u fazi od 3 do 6 stabala vidljivo (BBCH 23-26).

Slika 1: Usev pšenice BBCH 23

Vremenski uslovi tokom januara, sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti i čestim padavinama, povoljno su uticali kako na razvoj ozimih strnina tako i na razvoj patogena.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registruje se dominantno prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), gde se na pojedinim parcelama broj infestiranih biljaka kreće i do 40%. Prisustvo prouzrokovača pepelnice žita (Erysiphe graminis), kao i prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) je na niskom nivou.

 

Slika 2: Simptom sive pegavosti lista pšenice

Na usevima ječma dominantani patogeni su prouzrokovač mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis). Na usevima iz ranijih rokova setve i sa gustim sklopom broj infestiranih biljaka od navedenih patogena se kreće i preko 90%.

Slika 3: Simptom mrežaste pegavosti lista ječma i pepelnice strnih žita

Prilikom vizuelnih pregleda, na pojedinim parcelama, registruje se prisustvo aktivnih rupa od glodara iznad ekonomskog praga štetnosti (preko 10 aktivnih rupa po hektaru). U odnosu na prethodne godine, ove proizvodne sezone se registruju njihove povećane brojnosti.

Slika 4: Aktivne rupe od glodara

Proizvođačima pšenice i ječma se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru mogu se primeniti registrovani rodenticidi. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Prouzrokovač šturosti klasa - fuzarioza klasa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda (faze mlečne zrelosti), dok se usevi ječma nalaze u početnim fazama sazrevanja (rana voštana zrelost).

Slika 1: Usev ječma BBCH 83

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa, odnosno šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum) u niskom intenzitetu napada. Zaraženi klasovi počinju da blede, vreteno izumire, a zrna iznad vretena ostaju štura. U uslovima povećane vlažnosti na zaraženim klasovima se javlja ružičasta micelija.

Slika 2: Simptom napada fuzarioze klasa

Štete koje pričinjava ovaj patogen su višestruke. Utiče direktno na smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Takođe, značaj ovog patogena se ogleda i u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Ostvarenju infekcije i razvoju bolesti pogoduju česte padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u fazama cvetanja. Na našem regionu cvetanje ječma započelo je tokom druge nedelje maja, a pšenice nedelju dana kasnije. Vremenski uslovi u ovom periodu kao i tokom kasnijih faza cvetanja, sa visokim temperaturama i izuzetno malom količinom padavina, nisu bili pogodni za ostvarenje infekcije i dalje širenje fuzarioze klasa.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja: od 3 do 6 stabala vidljivo (BBCH 23-26).

Fotografija 1 - Usev ječma

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 40% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka.

U usevima ječma registruje se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10 do 60% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na svega nekoliko procenata biljaka.

Prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma na velikom procentu biljaka (i do 60%) se registruje na parcelama iz najranijih rokova setve gde je uzak plodored i gde je izrazito gust sklop biljaka.

Fotografija 2 - Simptomi patogena na usevima pšenice i ječma

Kao posledica povoljnih vremenskih uslova tokom februara, na većini parcela došlo je do povećanja broja infestiranih biljaka od strane navedenih patogena.

Prilikom vizuelnih pregleda nije registrovano prisustvo insekata, dok je broj aktivnih rupa od glodara ispod praga štetnosti.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim praćenjem i izveštavanjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od drugo stablo vidljivo (BBCH 22) do faze početak rasta stabljike (BBCH 30).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Simptomi pepelnice, rđe i sive pegavosti lista pšenice

U zavisnosti od sortimenta, roka setve i primenjene agrotehnike, razlikuje se i različit nivo prisustva simptoma biljnih bolesti. U usevima sa gustim biljnim sklopom uočena je intenzivna pojava simptoma pepelnice žita. Takođe, uočene su i značajne razlike u prisustvu simptoma biljnih bolesti, pre svega sive pegavosti lista pšenice, kod različitog sortimenta. Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe

% biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima sive pegavosti

Bač

BBCH 23

2

0

32

Futog

BBCH 30

6

8

90

Gložan

BBCH 30

2

100

0

Gospođinci

BBCH 23

12

0

2

Temerin

BBCH 22

0

0

0

Kać

BBCH 24

0

0

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 5 do 7 stabla vidljivo (BBCH 25-27).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

Simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti lista ječma

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe

% biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

Futog

BBCH 27

0

50

8

Gospođinci

BBCH 25

0

2

12

 

Tokom druge dekade februara niske temperature bez snežnog pokrivača dovele su do izmrzavanja useva pšenice i ječma. Simptomi oštećenja, u vidu uvenuća i sušenja listova, najviše su izraženi na usevima iz ranijih rokova setve.

Simptomi oštećenja od mraza

Prilikom vizuelnih pregleda parcela i dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Rupe od glodara

Proizvođačima pšenice i ječma se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena registrovanih rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 3 lista razvijena (BBCH 13) do faze 3 stablo vidljivo (BBCH 23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Simptom pepelnice, rđe i sive pegavosti lista pšenice

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe

% biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima sive pegavosti

Bač

BBCH 21

10

0

14

Futog

BBCH 23

8

12

8

Gložan

BBCH 22

0

16

0

Gospođinci

BBCH 22

6

0

2

Temerin

BBCH 12

0

0

0

Kać

BBCH 13

0

0

0

 

Iz prikazanih vizuelnih pregleda može se videti da se u usevima iz optimalnih rokova setve, koji se nalaze u različitim fazama bokorenja, registruje prisustvo najznačajnijih patogena u proizvodnji pšenice. Prisustvo simptoma rđe registruje se na do 10% biljaka, a za razliku od prethodne dve godine gde u ovom periodu nije registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice, ove godine je ovaj patogen prisutan na do 14% biljaka. Ovakva situacija na parcelama je posledica nižih temperatura i veće količine padavina tokom oktobra i novembra, u odnosu na prethodne dve godine, koje favoruzuju razvoj navedenog patogena. Na usevima iz kasnijih rokova setve, koji se nalaze u različitim fazama razvoja lista, nije registrovano prisustvo patogena.

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 3 stabla vidljiva (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe

% biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

Futog

BBCH 23

0

2

24

Gospođinci

BBCH 22

0

0

10

 

Visok nivo prisustva simptoma mrežaste pegavosti lista ječma rezultat je povoljnih uslova koji su vladali tokom oktobra i novebra, i ukazuju na dodatni oprez u proizvodnji jer se sa velikim infektivnim potencijalom patogena ulazi u sledeću godinu.

Kao posledica pada temperatura u usevima pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) i vaši (Aphididae) u niskim brojnostima.

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.

Na svim navedenim lokalitetima vizuelnim pregledom parcela registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. U odnosu na prethodne godine, ove proizvodne sezone se registruje njihova povećana aktivnost.

Aktivne rupe od glodara

 

Proizvođačima pšenice i ječma se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru mogu se primeniti registrovani rodenticidi. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 3 do 5 stabala vidljivo (BBCH 23-25).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis), dok prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nije registrovano.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kać

23

10

10

0

Gospođinci

24

24

22

0

Gložan

25

22

24

0

Silbaš

24

4

62

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 5 do 6 stabala vidljivo (BBCH 25-26).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis), dok prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) nije registrovano.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

Futog

26

0

96

20

Gospođinci

25

0

22

22

 

U proteklom periodu niske temperature bez snežnog pokrivača dovele su do izmrzavanja useva pšenice i ječma. Kao posledica toga, došlo je do sušenja i odumiranja lisne mase što je na pojedinim lokalitetima dovelo do smanjenja procenta napadnutih biljaka sa lisnim patogenima.

U narednom periodu se prognozira povećanje temperature i padavine koje će povoljno uticati na dalji razvoj i širenje najznačajnijih patogena u usevima pšenice i ječma.

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.

Oprez – visok nivo prisustva patogena u ozimim strninama

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 4 lista razvijena (BBCH 14) do faze 3 stablo vidljivo (BBCH 23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Simptom rđe na pšenici

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kać

14

0

4

0

Kać

23

15

16

0

Gospođinci

22

5

4

0

Gložan

23

27

48

0

Silbaš

23

12

47

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 3 stabla vidljiva (BBCH 23) do faze 5 stabala vidljivo (BBCH 25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

Futog

25

2

52

46

Gospođinci

23

0

6

42

 

Kao što se može videti iz prikazanih vizuelnih pregleda, u usevima iz optimalnih rokova setve registruje se visok nivo prisustva patogena. Na pojedinim parcelama pšenice uočeno je prisustvo simptoma rđe na čak 27% biljaka. Ovako visok nivo prisustva patogena je rezultat povoljnih meteorološkoh uslova koji su vladali tokom oktobra i novembra. Ova činjenica ukazuje na dodatan oprez u proizvodnji pšenice jer se sa velikim infektivnim potencijalom patogena ulazi u sledeću godinu. Trenutni simptomi rđe ukazuju na prisustvo obe vrste koje su značajne kod nas (žuta lisna rđa i lisna rđa), a nakon laboratorijske analize koja je u toku, informisaćemo proizvođače detaljnije o ovim patogenima.

Kao posledica pada temperatura u usevima pšenice i ječma nije registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae), dok se prisustvo vaši (Aphididae) registruje u niskim brojnostima.

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.

1 - 10 Next