Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Niš sušni period je uzrokovao da se sa obradom zemljišta i setvom strnih žita kasni. Posejano je 50 do 60% planiranih površina, a usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama od nicanja do 1-2 lista razvijeno (BBCH 11-12).

velika slika

Vizuelnim pregledima poniklih useva pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, dok je u usevima ječma registovano prisustvo simptoma  sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis ) na 1% biljaka.

velika slika

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) na 4-5% biljaka, kao i prisustvo krilatih formi i prvih kolonija vaši  (Aphididae) na 1% biljaka. Najavljene niske temperature u narednom periodu usporiće razoj i aktivnost ovih štetnih organizama.

velika slika

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.