Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Pojava cikade Metcalfa pruinosa 

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom  vinove loze  uočeno je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa  na naličju lišća.

Ova štetočina je izraziti polifag. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijuma jaja koja su položena ispod kore različitih biljaka. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, od kojih su poslednja dva veoma pokretljiva kao i imago. Larve luče voštanu prevlaku preko tela koja podseća na vatu po čemu se veoma lako prepoznaje prisustvo ove cikade. Larve i odrasle jedinke se hrane sisajući sokove biljaka usled čega dolazi do slabijeg porasta i iznurivanja biljke domaćina. Takođe, luče i mednu rosu na koju se naseljava gljiva čađavica.

U poslednjih nekoliko godina uočena je progresija  brojnosti ove cikade ali i njena migracija ka kulturnim biljkama, naročito na vinovoj lozi.  

Mere kontrole podrazumevaju mehaničko uklanjanje napadnutih biljnih delova i njihovo uništavanje (naročito dok larve nisu pokretne). Hemijske mere kontrole ne pružaju zadovoljavajuće rezultate zbog pokretljivosti larvi i imaga, kao i činjenice da je ova cikada prisutna na veoma velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka gde se neometano razvija i odrzava.

 

 

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvojene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57 ).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na lokalitetetima Mala Drenova i Milutovac, na naličju lista, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanusU toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - Zlatasto žutilo vinove loze.

S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kruševac nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Cigaraš (Byctiscus betulae).

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo cigaraša (Byctiscus betulae).

Prisustvo štetočine se uočava po tipičnom uvijanju lišća u oblik cigare. Unutar uvijenog lista polaže jaja. U jednu cigaru ženka položi nekoliko jaja. Ispiljene larve se tu hrane i razvijaju. Uvijeno lišće je najpre zelene, a kasnije smeđe boje. Štete se ogledaju u uništavanju lisne mase tokom ishrane i uvijanja lišća za polaganje jaja. Trenutno se registruje prisustvo imaga i jaja položenih u uvijenim listovima.

Preporuka je mahaničko uklanjanje uvijenih listova (cigara) zajedno sa jajima, koji vise na lastarima vinove loze, čime se smanjuje brojnost ove štetočine u sledećoj godini.

Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Kruševac, usevi krompira se nalaze u fazi razvoja listova, šest listova razvijeno (BBCH 16).

Vizuelnim pregledom useva krompira utvrđeno je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinaeata) kao i položenih jaja na naličju lista u niskoj brojnosti.

Imaga su najaktivnija po toplom i sunčanom vremenu na temperaturi od  11-20°C. Larve se hrane listovima i mogu dovesti do golobrsti celih biljaka.

Još uvek nije otpočelo piljenje larvi. Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

Lucerkina buba

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom lucerišta registrovano je prisustvo odraslih jedinki lucerkine bube (Phytodecta fornicata). Lucerka se nalazi u fazi 10-15 cm visine -  intenzivni  porast.

Lucerkina buba predstavlja najznačajniju štetočinu lucerke. Ima jednu generaciju godišnje, prezimi u stadijumu imaga u zemljištu.

Sa prolećnim temperaturama vazduha od 10-12°C  imaga izlaze iz zemljišta, pare se, hrane se na tek prolistaloj lucerki ne dovodeći do većih šteta. Ženka polaže jaja u grupama od 6-15 na donje lišće lucerke i kada se larve ispile mogu dovesti do golobrsta.

Larva pravi oštećenja tako što prvo grize lišće po rubovima, u nepravilnim oblicima a zatim i čitavo lišće ostavljajući samo nervaturu.

Prag štetnosti je 20 imaga/m2.

Preporuka proizvođačima je da u narednom periodu prate brojnost ove štetočine.

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

Pojava šljivinih osa

Na terenu RC Kruševac u zasadima šljiva, koji se nalaze u fazi cvetanja, registruju se prvi ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava).

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava rutave bube (Tropinota hirta)

Na području delovanja RC Kruševac koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja.Vizuelnim pregledom zasada višnje i šljive registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta).

S obzirom da je aktivnost ovog insekta počela, preporuka voćarima je da pregledaju svoje zasade u najtoplijem delu dana, i ukoliko uoče imaga rutave bube sprovedu mere njenog mehaničkog izlovljavanja.

 Preporučuje se  postavljanje lovnih posuda  (bele ili plave boje) sa vodom (uz dodatak nekog mirisnog atraktanta npr. sirup od jagode, negro bombone), radi masovnog izlovljavanja ove štetočine kao i zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća.

Primena insekticida u vreme cvetanja je strogo zabranjena!

 

Pojava tripsa u zasadima breskve i nektarine

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Milutovac, breskva i nektarina se  nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60) do faze puno cvetanje (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja  cvetova registrovano  je prisustvo imaga tripsa (Tysanoptera) u indeksu napada 3.

Štete nastaju  ishranom odraslih i larvi na tek zametnutim plodovima, kao i usled polaganja jaja, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanja plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi.

RC Kruševac nastavlja praćenje pojave tripsa na cvetovima bresaka i nektarina i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice

Na području delovanja RC Kruševac usevi ozime pšenice se nalaze u fazi 2 lista razvijeno do početak bokorenja (BBCH 12-21) u zavisnosti od vremena setve.

 

 

Na pojedinim parcelama uočen je slabiji porast useva i neujednačeno nicanje.

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo štetočina.

 

RC Kruševac u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice.

 

 

Povrtna stenica (Nezara viridula)
Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom useva paprike i  paradajza registrovano je prisustvo zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula).
 
 

Štete prave i larve i imago, sisajući biljne sokove na izdancima i plodovima. Napadnuti polodovi na mestima ishrane gube boju na pokožici, a usled ispuštanja toksina dobijaju gorak ukus. Takvi plodovi nisu za ishranu i gube tržišnu vrednost.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. U sistemu Prognoze rađeni su ogledi i dobru efikasnost pokazao je preparat Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) 0,05%  koji u paradajzu ima karencu  7 dana.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima