Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Žitna pijavica (Lema melanopus)

Na području delovanja RC Kruševac, na pojedinim parcelama pod strnim žitima primećena je povećana brojnost larvi žitne pijavice (Lema melanopus), i  to  1 larva po biljci.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko se pregledom ustanovi 0,5-1 larva žitne pijavice po biljci urade insekticidni tretman nekim od navedenih insekticida:

Fury 10EC ( a.m. zeta- cipermetrin) 0,15 l/ha,

Fastac 10EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,012%-0,015%,

Vantex 60CS (a.m. gama-cihalotrin) 50-60 ml/ha.

Suzbijanje žitne pijavice može se uraditi zajedno sa tretmanom protiv fuzarioze klasa strnih žita.

 

 

Pojava rutave bube

Vizuelnim pregledom zasada  kruške koja se nalazi u fazi početka cvetanja do punog cvetanja, registrovana je pojava rutave bube (Tropinota hirta).

S obzirom da je aktivnost ovog insekta počela, preporuka voćarima je da pregledaju svoje zasade u najtoplijem delu dana, i ukoliko uoče imaga rutave bube sprovedu mere njenog mehaničkog izlovljavanja. U mladim zasadima voća preporučuje se  postavljanje lovnih posuda  (bele ili plave boje) sa vodom (uz dodatak nekog mirisnog atraktanta npr. sirup od jagode, negro bombone ), radi masovnog izlovljavanja ove štetočine.  

 Primena insekticida se  ne preporučuje zbog prisustva pčela i drugih polinatora.

 

Žitna pijavica

Na podričju delovanja RC Kruševac usevi pšenice se nalaze u fazi od pojave prvog kolenca iznad čvora bokorenja do faze drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 31 – 32).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovana su imaga žitne pijavice (Lema melanopus), kao i položena jaja. Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

 

Pojava eriofidne grinje na listu kruške

Na području delovanja RC Kruševac, registrovano je prisustvo eriofidne grinje  Eriophyes pyri  na listu. Kruška se nalazi u fenofazi  (61-65 BBCH skala) Početak cvetanja:oko 10% cvetova otvoreno ,do puno cvetanje:najmanje 50% cvetova otvoreno,prve latice opadaju.

 Kruškina grinja ima dve do tri generacije godišnje, prezime oplođene ženke ispod ljuspica u pupoljcima. Kad krene vegetacija, i temperature  iznad 10°C, polaže jaja u tkivo mladog lišća. Iz jaja se pile larve, koje sišu biljne sokove . Na nežnim tek formiranim listićima registrovana je pojava  malih, gusto zbijenih bradavičastih izraslina crvenih nijansi.  Kod jačeg napada grinje, smanjuje se asimilaciona površina lista što će bitno uticati na vegetativni porast mladara i razvoj plodova.

 Preporuka proizvođačima je mehaničko uklanjanje takvih letorasta, kako bi se smanjio infekcioni potencijal. Pošto je kruška u fazi cvetanja, sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

Primena preparata na bazi abamektina za suzbijanje kruškine buve, dobro deluje i na eriofidne grinje.

 

Pojava lucerkine bube

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Konjuh, obilaskom lucerišta uočeno  je da se lucerka nalazi u fazi intezivnog porasta (20cm visine).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u maloj brojnosti. Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman. Krutičan broj je 20 imaga po m2.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da redovno obilaze svoja lucerišta i prate brojnost lucerkine bube, a RC Kruševac će nastaviti sa praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaeqvalis

Na području delovanja RC Kruševac , lokalitet Milutovac uočeno je da se jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes nalaze u fenofazi  kraj  bubrenja do početak pucanja pupoljaka (BBCH 03 – 07).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća registruju se  pseudotecije  sa zrelim askosporama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od pregledane 50 pseudotecije u 39 nema formiranih askospora, u 11 je formirano do 25%, dozrelost iznosi 5,50 %.

RC Kruševac nastavlja da prati fazu razvoja jabuke, dozrelost pseudotecija, kao i faktore spoljne sredine.

 Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Kruševac, Lokalitet Milutovac,vizuelnim pregledom zasada jabuke, sorte Ajdared i Zlatni Delišes, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

 Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka, nije registrovano prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

Ajdared

% dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

20.03

0%

0%

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija. 

Fitoplazma vinove loze-uklanjanje zaraženih čokota u vinogradima
Na području delovanja RC Kruševac u narednom periodu počeće intenzivna rezidba vinove loze.
Zlatasto žutilo vinove loze je veoma štetna bolest koju prouzrokuje fitoplazma Flavescence Dorèe. Na nju treba obratiti posebnu pažnju u toku zimske rezidbe vinograda kao i u toku vegetacije.
U fazi zimskog mirovanja vinograda, simptomi se mogu uočiti na lastarima u promeni strukture i boje. Javlja se tamnija, mrka do crna boja, na delu ili celom lastaru. Lastar nije krt kao zdrav lastar,često ima skraćene internodije i povija se ka zemlji. Lastari lakše izmrzavaju tokom zime i pupoljci kasnije kreću u proleće ili uopšte ne kreću.
U toku vegetacije simptomi fitoplazme se pored lastara, mogu javljaju i na listu i grozdu. Na listu u vidu promene boje, tamno ljubičaste do svetlo crvene kod crnih sorti i žute do zlatno žute kod belih sorti. Obod lista se savija prema naličju i listovi su kruti.
Simptomi se mogu javiti na delu čokota ili na celom čokotu i obzirom da je infekcija sistemična, preporuka je da se ukloni ceo čokot. Zapušteni vinogradi, korovi (Clematis vitalba-pavit) i divlja loza na rubovima vinograda pretstavljaju potencijalni izvor zaraze.
 
Preporuka vinogradarima je da obrate pažnju u toku zimske rezidbe na prisustvo zaraženih čokota, i ukoliko ih primete, izvrše njihovo uklanjanje i uništavanje.Takođe potrebno je ukloniti i divlju lozu, pavit ukoliko se nalaze u blizini vinograda.
 
Cikada Scaphoideus titanus je vector fitoplazme i za njeno suzbijanje potrebni su insekticidni tretmani za koje će RC Kruševac dati preporuku za tretiranje u toku vegetacije. Obzirom da cikada prezimljava u stadijumu jaja na dvogodišnjim ili starijim lastarima, spaljivanje orezanih lastara prilikom zimske rezidbe je mehanički način smanjenja brojnosti cikade.
Ove mere borbe potrebno je sprovoditi na celom vinogradarskom područiju.
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području RC Kruševac, lokalitet Veliki Šiljegovac,usevi pšenice se nalaze u fenofazi pojave četvrtog sekundarnog stabla (BBCH 24).

 Vizuelnim pregledom biljaka pšenice (sorte Ingenio) nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalaze u fenofazi pojave petog sekundarnog stabla (25 BBCH skale) sorta Nonijus , na lokalitetu Veliki Šiljegovac, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 2% biljaka.

 

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju. RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

 

Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Kruševac,vizuelnim pregledom useva paprike uočeno je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.

 

Ova cikada  razvija  jednu generaciju godišnje. Larve i odrasle jedinke se hrane sisajući sokove biljaka usled čega dolazi do slabijeg porasta i iznurivanja biljke domaćina. Takođe, luče i mednu rosu na koju se naseljava gljiva čađavica.

U usevima i zasadima gde se uoči prisustvo ove cikade  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima