Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
SelectedPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.8.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze18.8.2022 10:15Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se u zavisnosti lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

 

(faza razvoja)

Za vikend su za naš region najavljene višednevne padavine, koje uz osetljivu fazu razvoja u kojoj se trenutno vinova loza nalazi, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite grozdova od navedenog patogena, pre najavljenih padavina, sprovedu hemijski tretman. Tretman treba obaviti sa nekim od registrovanih fungicida:

 • Zenby (a.m. izofetamid) u količini 1,5 l/ha (21 dan karenca, MBT 2)
 • Linus (a.m. ciprodinil+tebukonazol) u količini 1,2-1,6 l/ha (21 dan karenca, MBT 2) ili
 • Luna privilege (a.m. fluopiram) u količnini 0,5 l/ha (7 dana karenca za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2)
 • Libreto, Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1 l/ha (7 dana karenca za stone sorte, 21 dan za vinske)

Prilikom sprovođenja hemijskih tretmana treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) primenjenih preparata. Preporuka je da se hemijski tretmani sprovedu u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 8.8.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze8.8.2022 12:02Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83). 

 

(faza razvoja)

Od srede je za naš region najavljeno nestabilno vreme sa padavinama. Vinova loza se nalazi u fazi sazrevanja bobica kada je jako osetvljiva na infekciju prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Najavljeno nestabilno vreme povećava vlažnost, koja uz pomenutu osetljivu fazu razvoja može stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje navedenog patogena.

U cilju zaštite vinove loze od sive truleži, proizvođačima se preporučuje sprovođenje fungicidnog tretmana pre najavljenih padavina:

·         Liberto, Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1 l/ha (7 dana karenca za stone sorte, 21 dan za vinske, MBT 2) ili

·         Zenby (a.m. izofetamid) u količini 1,5 l/ha (21 dan karenca, MBT 2)

Hemijske mere zaštite protiv pepeljastvog grožđanog moljca (Lobesia botrana) se ne preporučuju, jer se na feromonskim klopkama broje pojedinačni ulovi imaga.

Preporuka je da se hemijski tretmani zaštite sprovode u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

Prilikom primena preparata za zaštitu treba voditi računa o njihovoj karenci i maksimalnom broju tretiranja u toku jedne vegetacije.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 27.7.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze27.7.2022 9:50Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se nalazi u fazi od potpunog zatvaranja grozdova do faze početak šarka (BBCH 79-81).

 

(simptomi pepelnice na grozdu)

Za četvrtak i subotu su za naš region najavljene padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačim sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Takođe, postoji mogućnost za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pepelnice vinove loze (Uncinula necator) za čiji razvoj nije potrebna vlaga. U fazi sazrevanja, u kojoj se vinona loza trenutno nalazi, otpornija je na prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), ali je izuzetno osetljiva na prethodna dva pomenuta patogena.

Zbog najavljenih padavina, proizvođačima se preporučije da izvrše fungicidni tretman u cilju zaštite vinove loze od pomenutih patogena:

 • Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,04% +
 • Teldor (a.m. fenheksamid) u koncentraciji 0,1%

Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo simptoma koje ukazuju zlatasto žutilo vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree - FD.

 

(simptomi zlatastog žutila)

Na lovnim klopkama postavljenim u zasadima broje se pojedinačni ulovi imaga cikade Scaphoideus titanus koja je vektor ovog oboljenja.

Region Pirota spada u veoma ugroženo područje fitoplazmom FD, sa tendencijom daljeg širenja. Zbog toga se proizvođačima preporučuje da izvrše i treći tretman u cilju dugoročnog očuvanja proizvodnje vinove loze insekticidom:

 • Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) u koncentraciji 0,05%.

Moguća je primena insekticida koji su registrovani za suzbijanje pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana):

 • Fastak 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u koncentraciji 0,012-0,015% ili
 • Šakal (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,05-0,06%

Prilikom primene ovih preparata na bazi piretroida treba voditi račina da temperature vazduha budu ispod 25oC.

Osim hemijskih mera zaštite kojima se vrši suzbijanje vektora, preporučuju se i sve druge raspoložive mere kontrole zlatastog žutila:

 • Uništavanje korova i divlje vinove loze u okruženju zasada
 • Uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze
 • Uklanjanje obolelih čokota

Hemijske mere zaštite treba sprovoditi u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 8.7.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze8.7.2022 13:22Siva trulež (botrytis cinerea); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se nalazi u fazi od početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda (BBCH 77-79).

(velika slika)

Za region Pirota, za narednih nekoliko dana, najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama. Ovakve vremenske prilike mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju i širenje gljiva prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite vinove loze od pomenutih patogena proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijski tretman kombinacijom fungicida:

 • Cabrio top (a.m. metiram+piraklostrobin) u koncentraciji 0,15-0,2%

+

 • Luna privilege (a.m. fluopiram) u količini 0,5 l/ha.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 29.6.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze29.6.2022 8:07Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Siva trulež (botrytis cinerea); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze bobice veličine graška do faze početak dodirivanja plodova (BBCH 75-77).

 

(velika slika)

Za dane vikenda su za naš region prognozirane padavine, koje mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze ( Uncinula necator). Vinova loza se tretnutno nalazi u fazi kada je jako osetljiva na prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijski tretman kombinacijom fungicida, kako bi zaštitili svoje zasade od navedenih patogena:

 • Quadris max (a.m. folpet+azoksistrobin) u koncentraciji 0,2-0,25%

+

 • Cantus, Dekada, Bosco, Corvet WG (a.m. boskalid) u količini 1-1,2 kg/ha

Pregledom naličja listova loze je utvrđeno prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, sa dominantnim prisustvom larvi trećeg razvojnog stupnja koje imaju sposobnost da prenesu fitoplazmu Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Preporuka proizvođačima je da sprovedu i drugi insekticidni tretman u cilju suzbijanja cikada:

 • Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015 % ili
 • Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha

Preporuka je da se tretmani sprovedu u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 22.6.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze22.6.2022 13:22Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama; od faze bobice veličine pšenice do faze bobice veličine graška (BBCH 73-75).

 

(velika slika)

Za četvrtak i subotu su za region Pirota najavljene padavine, koje mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman u cilju zaštite vinove loze od pomenutih patogena:

 • Folpan (a.m. folpet) u koncentraciji 0,15-0,2%

+

 • Topas (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,025% ili
 • Cabrio top (a.m. metiram+piraklostrobin) u koncentraciji 0,15-0,2% (preparat za suzbijanje oba pomenuta patogena)

Preporuka je da se hemijski tretman izvrši pre najavljenih padavina, u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 14.6.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze14.6.2022 12:47Siva trulež (botrytis cinerea); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze bobice veličine zrna pšenice do faze bobice veličine zrna graška (BBCH 73-75).

 

(faza razvoja)

Period za nama obeležile su padavine koje su stvorile povoljan mikroklimat za razvoj i širenje gljiva prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Od petka je za naš region opet najavljeno nestabilno vreme sa padavinama. U cilju zaštite vinove loze proizvođačima se preporučuje da izvrše tretman pre najavljenih padavina, kombinacijom fungicida:

 • Ridomil gold combi 45 WG (a.m. folpet+metalaksil) u količini 2-2,5 kg/ha

+

 • Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04%

Kako se vinova loza nalazi u fenofazi kada je najosetljivija na infekciju gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea), preporučuje se i primena fungicida:

 • Pehar ili Pyrus 400 SC (a.m. pirimetanil) u količini 2+2,5 l/ha

Pregledom naličja listova, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Uočene su larve i prvog i drugog razvojnog stupnja. Najavljene visoke temperature ubrzaće razvoj larvi i pojava trećeg stupnja razvoja se očekuje u narednih nekoliko dana. Upravo larve trećeg stupnja razvoja imaju sposobnost da prenesu fitoplazmu Flavescence doree FD (prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze). U cilju zaštite od navedene štetočine i sprečavanja širenja zaraze fitoplazmom, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 • Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha ili
 • Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%

O simptomima koje izaziva pomenuta fitoplazma i mehaničkim merama zaštite više u prilogu.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 7.6.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze7.6.2022 9:28Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se na većini lokaliteta nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

(velika slika)

Ove nedelje očekuje nas nestabilno vreme sa padavinama, koje uz visoke dnevne temperature mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Kako se vinova loza nalazi u osetljivoj fazi, fazi cvetanja i intenzivnog porasta lastara, preporuka je da se sa ciljem zaštite vinove loze od navedenih patogena, sprovedu hemijske mere zaštite kombinacijom fungicida:

 • Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,04%

+

 • Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum+folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 30.5.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze30.5.2022 8:32Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama; od faze cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze početak cvetanja, 10% cvetnih kapica opalo (BBCH 55-61).

 

(faza razvoja)

Najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama, a vikend za nama obelezile su gradonosne padavine, (koje na vinovoj lozi nisu izazvale značajnije štete). Vinova loza se nalazi u osetljivoj fazi, fazi cvetanja. Uz visoke dnevne temperature, i prisustvo vlage mogu se stvoriti povoljni uslovi za razvoj i širenje patogena prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Ukloliko dođe do zaraze navedenim patogenima u fazama cvetanja ceo rod može biti ugrožen.

U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena preporuka je primena kombinacije fungicida:

 • Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa, Armetil M (a.m. mankozeb+metalaksil-M) u količini primene 2,5 kg/ha ili
 • Ridomil gold combi 45 WG (a.m. folpet+metalaksil-M) u količini primena 2-2,5 kg/ha

+

 • Sercadis (a.m. fluksapiroksad) u količini 0,15 l/ha ili
 • Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04% ili
 • Imperium, Impact 25 SC (a.m. flutriafol) u koncentraciji 0,15-0,02%.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 24.5.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze24.5.2022 8:08Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u različitim fazama razvoja; od faze cvast jasno vidljiva do faze cvast nabubrela (BBCH 53-55).

(faza razvoja i simptom crne pegavosti)

Prilikom vizuelnog pregleda, na kori lastara registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Od petka su za region Pirota najavljene padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za dalji razvoj i širenje ovog patogena. Proizvođačima se u cilju zaštite vinove loze od navedenog patogena preporučuje tretman pre najavljenih padavina, nekim od preparata:

 • Mankogal 80, Dithane M 45, Vitozeb, Manfil 80, Prevent 80, Mankosav u koncentraciji 0,2-0,25%

Takođe, preporučuje se i zaštita vinove loze i od prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator). Preporuka je primena fungicida:

 • Karathane gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha ili
 • Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04%

Na lovnim klopkama postavljenim u zasadima beleže se jako male brojnosti pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), te se mere zaštite protiv ove štetočine za sada ne preporučuju.

Region: Pirot
1 - 10 Next