Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
SelectedPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.2.2023 ‎(1)
Zaštita šljive i trešnje22.2.2023 14:12Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Grinje (acarine); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi trešnje i šljive, se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u različitim fenofazama razvoja. Od faze mirovanja do faze početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

 

Nakon sprovedene rezidbe i uklanjanja obolelih biljnih delova i mumificiranih plodova, a pre otvaranja pupoljaka koštičavog voća, preporučuje se sprovođenje preventivnog tretmana primenom preparata na bazi bakra i mineralnih ulja. Izvođenjem ovog hemijskog tretmana se smanjuje infektivni potencijal patogena koji prezimljavaju na biljnim delovima, kao što su: pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), moniloze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja i dr, kao i smanjenje brojnosti prezimljujućih formi insekata.

Registrovani su sledeći preparati:

U zasadima šljive:

 • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar okslihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
 • Everest (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,6% ili
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,2-0,35%

+

 • Galmin ili plavo ulje, u koncentraciji 3%

U zasadima trešnje:

 • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar okslihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,2-0,35%
 • Fungohem SC (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 1-1,5%

+

 • Nitropol S, u koncentraciji 1,3%

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom vremena, bez vetra u najtoplijem delu dana.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 2.11.2022 ‎(1)
Jesenji tretman trešnje2.11.2022 10:35Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi trešnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 92-95).

 

(fenofaza trešnje)

U trenutnu kada opadne najmanje 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijski tretman u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača pegavosti lista trešnje (Blumeriella jaapii), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), bakterioza (Pseudomonas syringae) i drugih oboljenja.

Tretman treba sprovesti upotrebom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

 • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji primene 0,75% ili
 • Grifon (Cu iz bakar oksihlorida + bakar hidroksida) u količini primene 4 l/ha ili
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji primene 0,25-0,35%.

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 70C. Prilikom sprovođenja tretmana biljke treba “okupati”, primenom veće količine vode, kako bi depozit preparata stigao do svih mesta gde patogeni prezimljavaju.

Pre hemijskih mera zaštite preporučuju se i mehaničke mere, koje takođe smanjuju infektivni potencijal patogena. Mehaničke mere podrazumevaju: orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, sakupljanje opalog lišća koje je potrebno izneti iz voćnjaka i spaliti, kao i uklanjanje u uništavanje mumificiranih plodova.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 4.7.2022 ‎(1)
Zaštita trešnje posle berbe4.7.2022 14:10Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Pirot, berba trešnje je završena (BBCH 91).

U zasadima trešnje u kojima se registruju simptomi prouzrokovača pegavosti lista (Blumeriella japii) nakon završene berbe treba nastaviti sa zaštitom lisne mase. Ove nedelje očekuje nas nestabilno vreme sa padavinama. U cilju sprečavanja širenja pomenutog patogena putem sekundarnih infekcija, proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu fungicidni tretman nekim od registrovanih fungicida:

 • Agrodin 65 WP (a.m. dodin) u koncentraciji 0,1% ili
 • Mankogal 80, Mankogal extra, Dithane M 45 (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,25%

(velika slika)

Takođe, pregledom zasada registrovano je i prisustvo simptoma rđaste grinje (Aculus sp.). Simptomi se lako uočavaju na vrhovima mladara u vidu rđaste boje na naličju listova. Napadnuto lišće uvija se ka unutrašnjosti. Proizvođačima se sa ciljem suzbijanja pomenute štetočine preporučuje akaricidni tretman:

 • Abamec (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,075%.

Preporuka je da se tretmani sprovedu u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 30.5.2022 ‎(1)
Zaštita voćaka nakon grada30.5.2022 7:54Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Pirot, u subotu i tokom jučerašnjeg dana bilo je gradonosnih padavina. Na pojedinim lokalitetima grad je bio veličine oraha. Pregledima zasada uočena su oštećenja na mladim plodovima i na delovima lastara.

 

(velika slika)

Preporuka proizvođačima je da sprovedu tretmane u cilju sprečavanja infekcije rana patogenima.

Kod jabuke se preporučuje zaštita od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) sa nekim od preparate:

 • Funguran OH (a.m. bakar hidroksid) u koncentraciji 0,05% ili
 • Alliet Flash (a.m. fosetil aluminijum) u koncentraciji 0,4% ili
 • Exstrasol F (n abazi Bacillus suptillis) u količini 2 l/ha.

(oštećenja na jabuci)

(oštećenja na jabuci)

Kod trešanja, koje su u različitim fazama zrenja, preporučuje se zaštita od prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.) sa nekim od preparata uz obavezno poštovanje karence:

 • Luna experience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,05-0,06% (karenca 7 danaI) ili
 • Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

Kod ostalih koštičavih voćnih vrsta voća preporučuje se primena:

 • Capi, Merpan 50 WP, Metod WP, Venturin, Optimist u koncentraciji 0,2-0,3%

(oštećenja na šljivi)

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 26.5.2022 ‎(1)
Zaštita trešnje26.5.2022 13:18Trešnjina muva (rhagoletis cerasi); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi trešnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja ploda; od faze plod oko polovine veličine do faze početak obojavanja ploda (BBCH 75-81).

(faza razvoja i simptom šupljikavosti lista)

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) u niskom intenzitetu. Najavljene padavine od subote, mogu stvoriti povoljne uslove za dalji razvoj i širenje ovog patogena, kao i patogena prouzrokovača pegavosti lista trešnje (Blumeriella jaapii). Rane sorte trešnje, kod kojih plod već poprima boju, jako je osetljiv na prouzrokovače truleži plodova (Monilinia spp).

Kako bi zaštitili svoje zasade od pomenutih patogena, proizvođačima se preporučuje da, u zasadima koji su u fazama sazrevanja plodova, pre najavljenih padavina sprovedu fungicidni tretman:

 • Signum, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,72 kg/ha (14 dana karenca) ili
 • Luna sensation  (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,167 l/ha (3 dana karenca)

Kod kasnijeg sortimenta, takođe pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od fungicida:

 • Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3% (21 dan karenca) ili
 • Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45 (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25% (21 dan karenca)
 • Agrodin (a.m. dodin) u koncentraciji 0,1% (21 dan karenca)

Na lovnim klopkama postavljenim u zasadu za sada nije registrovan ulov imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) te se hemijske mere zaštite protiv ove štetočine za sada ne preporučuju.

Prilikom primene preparata strogo voditi računa o propisanoj karenci!

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 17.5.2022 ‎(1)
Zaštita trešnje17.5.2022 14:05 Crna trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi trešnje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja ploda; od faze drugo opadanje plodova do faze plod oko polovine svoje veličine (BBCH 73-75).

velika slika

Za region Pirota su od srede najavljene padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcje gljivama prouzrokovačima pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Kako bi zaštitili svoje zasade od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu fungicidni tretman nekim od preparata:

 • Merpan 50 WP, Venturin, Captan 50 WP, Metod 480 SC (a.m. kaptan) u koncentraciji 02-0,3% ili
 • Agrodin 65 WP (a.m. dodin) u koncentraciji 0,1%

Pregledom zasada je uočeno prisustvo crne trešnjine vaši (Myzus cerasi). Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje zasade i ukoliko uoče prisustvo istih sprovedu tretman insekticidom:

 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05 %.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 6.5.2022 ‎(1)
Zaštita trešnje6.5.2022 9:12 Crna trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi); Žilogriz (Capnodis tenebrionis); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi trešnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze kraj cvetanja do faze zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom (BBCH 69-72).

 

(velika slika)

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi). Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje zasade, da izvrše vizuelni pregled na prisustvo vaši, i okoliko iste uoče primene neki od insekticida:

 • Polux, Konfuzija, Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05%

Najavljene padavine od utorka mogu stvariti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovačem pegavosti lišća trešnje i višnje (Blumeriella jaapii). U cilju zaštite lisne mase od navedenih patogena, proizvođačima se preporučije da pre najavljenih padavina sprovedu preventivni tretman fungicidom:

 • Agrodin 65 WP (a.m. dodin) u koncentraciji 0,1% ili
 • Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Metod 480 SC (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3% ili
 • Mankogal 80, Mankogal Extra, Dithane M 45 (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25%

Pregledom je utvrđeno i prisiustvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis). Imago ove štetočine se hrani korom jednogodišnjih grančica, lisnom drškom i lišćem čime pričinjava manje štete. Najveće štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u deblje žile u predelu korena i korenovog vrata i dovode do sušenja stabla. Mere kontrole žilogriza podrazumevaju:

 • Postavljanje lovnih klopki (posude svetlih boja u koje se sipa voćni sok) i otresanje stabala i sakupljanje odraslih jedinki;
 • Navodnjavanje i obrada zemljišta u cilju smanjenja brojnosti ispiljenih larvi;
 • Uklanjanje i spaljivanje zaraženih i osušenih stabala sa korenom;
 • Odmaranje zemljišta, na iskrčenim parcelama ne podizati 3-5 godina voćnjak;
 • Kod podizanja novih zasada treba koristiti nezaraženi sadni materijal.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 27.4.2022 ‎(1)
Zaštita trešnja27.4.2022 10:23Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Pirot, trešnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u različitim fazama cvetanja. Od faze puno cvetanje; najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju do faze cvetovi se smežuravaju; većina latica opala (BBCH 65-67).

 

(velika slika)

Kako je najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, a trešnja se još uvek nalazi u fazi cvetanja, mogu se stvoriti povoljni uslovi za infekciju gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).  Preporuka proizvođačima je da sprovedi hemijski tretman, pre najavljenih padavina, nekim od fungicida:

 • Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2 l/ha ili
 • Tebukon (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 l/ha ili
 • Cormax (a.m. ciprodinil) u količini 0,2 kg/ha

Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zabranjena!

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 14.4.2022 ‎(1)
Zaštita trešnje 14.4.2022 8:27Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Pirot, trešnje se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno do punog cvetanja, 50% cvetova otvoreno (BBCH 61-65).

 

(velika slika)

Od nedelje su za region Pirota najavljene padavine, koje u fazi cvetanja trešnje stvaraju povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). U cilju zaštite trešnje od navedenog patogena, prouzvođačima se pre najavljenih padavina preporučuje da izvrše tretman nekim od fungicida:

 • Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2l/ha ili
 • Tebukon 250 EW (a.. tebukonazol) u količini 0,75 l/ha ili
 • Luminis, Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha
 • Cormax (a.m. ciprodinil) u količini 0,2 kg/ha

Primena insekticida je u fazi cvetanja strogo zabranjena!

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 5.4.2022 ‎(1)
Zaštita trešnje 5.4.2022 7:45Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Pirot zasadi trešnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u različitim fazama razvoja. Od faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do faze početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61). Najavljene visoke dnevne temperature uticaće na brži razvoj vegetacije i otvaranje cvetova trešnje.

 

(velika slika)

Za četvrtak su za region Pirota najavljene padavine, koje u fazama cvetanja koštićavog voća mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Preporuka proizvođačima je da sprovedu hemijski tretman pre najavljenih padavina nekim od registrovaih fungicida:

  • Luminis, Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha ili
  • Pehar (a.m. pirimetanil) 2 l/ha ili
  • Cormax (a.m ciprodinil) u količini 0,2 kg/ha ili
  • Tebukon 250 EW (a.m. tebukonazol) 0,75 l/ha ili

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba se pridržavati uputstva o primeni preparata i preduzeti sve mere sa ciljem zaštite polinatora!

Region: Pirot
1 - 10 Next