Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
SelectedPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 24.10.2023 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta24.10.2023 14:26Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi koštičavog voća se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja; od faze početak obezbojavanja listova do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 92-95).

 

(BBCH 93-95)

Proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze svoje zasade i da prate fenofazu razvoja. U trenutku kada opadne najmanje 70% lisne mase preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana. Tretman ima za cilj da smanji infektivni potencijal prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla), sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), bakterioza (Pseudomonas syringae) i drugih patogena.

Za sprovođenje tretmana mogu se koristiti neki od registrovanih preparata na bazi bakra:

 • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75% (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili
 • Grifon (Cu iz bakar oksihlorida + bakar hidroksida) u količini 4 l/ha (šljiva, trešnja, breskva, kajsija) ili
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35% (breskva, šljiva, trešnja) ili
 • Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8% (šljiva i breskva) ili
 • Funguran OH (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,2-0,3% (breskva)

Biljke je potrebno “okupati” sa većom količinom vode, kako bi depozit preparata dospeo do svih mesta gde patogeni prezimljavaju. Tretman treba izvršiti po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 70C.

Takođe, pre hemijskih mera zaštite preporučuju se mehaničke mere zaštite koje podrazumevaju: orezivanje i uklanjanje obolelih grana, sakupljanje opalog lišća i njegovo spaljivanje van voćnjaka, uklanjanje i uništavanje mumificiranih plodova. Mehaničke mere zaštite imaju za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 4.7.2023 ‎(1)
Zaštita trešnje4.7.2023 14:44Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Pirot, berba trešanja je završena.

 

(simptomi pegavosti na listu)

Prilikom  vizuelnih pregleda zasada trešanja, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) u jačem intenzitetu napada. Vremenski uslovi koji su vladali u ovogodišnjoj proizvodnji, bili su jako povoljni za razvoj i širenje pomenutog patogena.

Kako ne bi došlo do prevremene defolijacije i retrovegetacije, proizvođačima se preporučuju da odmah nakon berbe, pre najavljenih padavina, sprovedu fungicidni tretman:

 • Agrodin 65 WP (a.m. dodin) u koncentraciji 0,1%.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 9.6.2023 ‎(1)
Zaštita trešnje9.6.2023 13:27Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi trešnje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u raličitim fazama razvoja; od faze plod dostigao oko 90% krajnje veličine do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 79-85). Kod ranih sorti trešnje u toku je berba.

 

(faza obojavanja ploda)

Vremenski uslovi u kojima se odvija proizvodnja sa čestim padavinama pogoduje razvoju prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.). Zbog svakodnevnih padavina dolazi do pucanja ploda trešnje, i upravo te pukotine predstavljaju ulazna vrata za infekcije prouzrokovačima različitih vrsta truleži plodova.

Nastavlja se trend nestabilnog vremena sa kišom. U cilju zaštite trešnje od patogena, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od registrovanih preparata:

 • Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,35 l/ha (karenca 7 dana, MBT 3) ili
 • Zenby (a.m. izofetamid) u količini 0,8-0,9 l/ha (7 dana karenca, MBT 3).

Na lepljivim klopkama beleže se ulovi imaga trešnjine muve (Rhagolestids cerasi). Preporuka proizvođačima je da sprovedu hemijski tretman, u zasadima koji se nalaze u fazama sazrevanja plodova, sa nekim od insekticida:

 •  Exirel (a.m.cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Decis expert (a.m. deltametrin) u količini 0,175 l/ha (7 dana karenca).

Prilikom primene preparata za zaštitu bilja obavezno treba voditi računa o propisanoj karenci.

U zasadima u kojima je u toku berba ili se ona uskoro očekuje ne preporučuje se primena pesticida.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 1.6.2023 ‎(1)
Zaštita trešnje1.6.2023 8:31Trešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Pirot, trešnje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama razvoja; od faze plodovi oko 70% krajnje veličine do početak obojavanja ploda (BBCH 77-81).

 

(faza razvoja i trešnjina muva)

Na lepljivim klopkama, postavljenim u zasadu trešnje, registruju se ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). Preporuka proizvođačima je da sprovedu hemijski tretman, u zasadima u kojima je krenulo sazrevanja ploda, u cilju sprečavanja polaganje jaja pomenute štetočine. Preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Decis expert (a.m. deltametrin) u količini 0,175 l/ha (7 dana karenca) ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, polux (a.m. deltametrin) u količini 0,5-0,7 l/ha (14 dana karenca) ili
 • Lamdex (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,05-0,07% (14 dana karenca).

U pojedinim zasadima registrovani su sumptomi šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla) u niskom intenzitetu.

 

(simptomi šupljikavosti lista)

Trešnje ulaze u fazu zrenja plodova, kada su jako osetljive na infekciju ploda prouzrokovačem različitih vrsta truležu (Monilinia spp.). Trenutne vremenske prilike, sa smenom sunčanih i kišnih perioda, i povećanom vlažnosti vazduha, povećavaju rizik za ostvarenje infekcije plodova od strane pomenutog patogena. Kako bi zaštitili plodove od prouzrokovača truleži, proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijski tretman nekim od registrovanih fungicida:

 • Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u koncentraciji 0,05-0,06% (7 dana karenca) ili
 • Zenby (a.m. izofetamid) u količini 0,8-0,9 l/ha (7 dana karenca) ili
 • Signum, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (14 dana karenca).

Prilikom primene preparata za zaštitu bilja obavezno treba voditi računa  o propisanoj karenci.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 22.5.2023 ‎(1)
Zaštita trešnje22.5.2023 8:02Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Crna trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi)

Na području delovanja RC Pirot zasadi trešnje se nalaze u fazi drugo opadanje plodova do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).

(razvoj ploda)

Prognozirano je nestabilno vreme sa padavinama, koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije patogenom prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovačem pegavosti lišća trešnje (Blumeriella jaapii). Zbog specifičnih uslova u proizvodnji proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijski tretman čim to vreme dozvoli. Tretman treba sprovesti u cilju zaštite lisne mase trešnje od navedenih patogena, nekim od registrovanih fungicida:

·         Agrodin 65 WP (a.m. dodin) u koncentraciji 0,1% (MBT 3) ili

·         Metod 480 SC, Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Venturion (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3% ili

·         Mankogal 80, mankogal Ekstra, Dithane M 45 (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25%

U pojedinim zasadima se još uvek registruje prisustvo kolonija crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi).

(crna trešnjina vaš)

U cilju suzbijanja pomenute štetočine, preporuka je sprovođenje insekticidnog tretmana:

 • Zlatospilan (a.m. acetamiprid) u koncentraciji 0,025%.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 5.5.2023 ‎(1)
Zaštita trešnje5.5.2023 8:02Crna vaš trešnje i višnje (Myzus pruniavium); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi trešnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom, do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

 

(faza razvoja)

Vizuelnim pregledom zasada trešnje, registrovano je prisustvo crne trešnjine vaši (Myzus cerasi) na do 12% mladara.

 

(crna trešnjina vaš)

Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje zasade, i ukoliko uoče prisustvo pomenute štetočine, obave insekticidni tretman:

 • Zlatospilan (a.m. acetamiprid) u koncentraciji 0,025%.

I naredne nedelje je za naš region prognozirano  nestabilno vreme sa padavinama, koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapii) i prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).  Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite trešnje od navedenih patogena, obave hemijski tretman, pre najavljenih padavina:

 • Agrodin (a.m. dodin) u koncentraciji 0,1%.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 24.4.2023 ‎(1)
Zaštita trešnje24.4.2023 8:16Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Crna trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi trešnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze cvetovi se smežuravaju: većina latica opada, do faze kraj cvetanja, sve latice opale (BBCH 67-69).

Vizuelnim pregledom zasada trešnje, regisrovano je prisustvo kolonija crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasii) na do 7% mladara.

(crna trešnjina lisna vaš)

Preporuka proizvođačima je da je obiđu svoje zasade i ukoliko uoče prisustvo pomenute štetočine, da sprovedu hemijski tretman nekim od insekticida:

 • Zlatospilan (acetamiprid) u koncentraciji 0,025%.

Ove nedelje prognozirano je nestabilno vreme sa padavinama, koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophilla) i pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Preporuka proizvođačima je sprovođenje preventivnog tretmana nekim od fungicida:

 • Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 18.4.2023 ‎(1)
Zaštita trešnje18.4.2023 9:26Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi trešnje se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 65).

 

(fenofaza cvetanja)

Najavljene nestabile vremenske prilike sa mogućim padavinama za naredni period, u osetljivoj fazi cvetanja trešnje, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cvetova prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštićavog voća (Monilinia laxa).

Čim vremenski uslovi dozvole, proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite sa nekim od registrovanih fungicida:

 • Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2 l/ha ili
 • Cormax (a.m. ciprodinil) u količini 0,2 kg/ha

Prilikom primene preparata obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih polinatora.

U vreme cvetanja primena insekticida je zabranjena!

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 7.4.2023 ‎(1)
Zaštita trešnje i šljive7.4.2023 9:38Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi šljive i trešnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja; od faze početak cvetanja; oko 10% cvetova otvoreno do faze punog cvetanja; oko 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 61-65).

 

(fenofaza razvoja)

Od nedelje je za naš region najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, kao i porast temperature. Ovakvi najavljeni vremenski uslovi, u voćnjacima koštičavog voća koji su ušli u fazu cvetanja, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U cilju zaštite zasada od pomenutog patogena proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu hemijski tretman nekim od registrovanih fungicida:

Za trešnju:

 • Luminis, Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha ili
 • Cormax (a.m. ciprodinil) u količini 0,2 kg/ha ili
 • Tebukon 250 EW (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 l/ha ili
 • Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2 l/ha

Za šljivu:

 • Neon (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05% ili
 • Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05% ili
 • Diverto (a.m. ciprodinil) u količini 0,5-0,75 l/ha ili
 • Funomil, Topsin (a.m. tiofanat metil) u koncentraciji 0,07% ili
 • Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) u količini 0,3-0,5 kg/ha ili
 • Duofen (a.m. tiofanat metil) u količini 1,5 l/h ili
 • Akord, Lira, Tebukon 250 EW (a.m. tebukonazol) u količini 0,75  l/ha

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite polinatora.

Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zabranjena!

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 29.3.2023 ‎(1)
Zaštita trešnje29.3.2023 14:19Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot, trešnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja. Od faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do faze početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

 

(fenofaza trešnje)

Prognozirane visoke dnevne temperature u narednih par dana ubrzaće razvoj biljaka i cvetanje trešnje. Od subote su za naš region najavljene padavine, koje u osetljivoj fazi cvetanja mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cvetova trešnje prouzrokovačem sušenja grana, grančica i cvetova koštičavog voća (Monilinia laxa).

Preporučuje se sprovođenje tretmana, pre najavljenih padavina, nekim od registrovanih fungicida:

 • Luminis, Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha ili
 • Cormax (a.m. ciprodinil) u količini 0,2 kg/ha ili
 • Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2 l/ha ili
 • Tebukon 250 EW (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 l/ha

Tretman bi trebalo sprovesti po mirnom i suvom vremenu, bez vetra.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena. Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite polinatora.

Region: Pirot
1 - 10 Next