Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita kukuruza i paprike od kukuruznog plamenca  

Preporuke: Zaštita kukuruza i paprike od kukuruznog plamenca

Open

Naslov preporuke

Zaštita kukuruza i paprike od kukuruznog plamenca 

Tekst

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi kukuruza se dominantno nalaze u fenofazi ( BBCH 79) približno sva zrna dostigla krajnju veličinu. Usevi paprike se nalaze u različitim fazama razvoja ploda.

Na svetlosnoj lovnoj lampi beleže se visoki ulovi odraslih jedinki kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

RC Sremska Mitrovica je dala preporuku za suzbijanje kukuruznog plamenca u kukuruzu 21.7. po postizanju pragova štetnosti. Pregeledom useva kukuruza uočeno je prisustvo novopoloženih jajnih legala te štetočine. Takođe, regsitrovano je i prisustvo tek ispiljenih larvi i parazitiranih jajnih legala od strane osica iz roda Trichogramma. Prisustvo položenih jajnih legala plamenca uočeno je i u usevima paprike.

Preporuka proizvođačima je obilazak useva kukuruza i paprike. Ukoliko je od predhodnog insekticidnog tremana prošlo više od nedelju dana, a u usevima se registruje prisustvo jajnih legala preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

a.m.hlorantraniliprol, preparat Coragen 20 SC u količini 0,1-0,15 l/ha ( karenca preparata je 14 dana MBT-2;

a.m. hlorantraniprol + lambda cihalotrin , preparat Ampligo 150 ZC u količini 0,2-0,25 l/ha ( karenca preparata je 7 dana) MBT-2;

a.m. indoksakarb, preparat Avaunt 15 EC u količini 0,25 l/ha za kukuruz a 0,17-0,25 l/ha za papriku( karenca paprika 1 dan a kukuruz 14 dana) MBT-2;

a.m. spinetoram preparat Radiant 120 SC u količini 0,4l/ha( karenca 14 dana) MBT 2.

Ukoliko su usevu prisutna parazitirana "crna" jajna legla od osica iz roda Trichogramma prilikom odabira insekticida prednost treba dati insekticidu Coragen 20 SC koji neće štetno delovati na korisne organizme.

Tretman treba sprovesti u kasnim večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura. Prilikom primene preparata treba voditi računa o karenci.

Region

Sremska Mitrovica 

Štetni organizmi

Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis) 

Usev/zasad

Kukuruz; Paprika 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 5.8.2022 10:30  by Ružica Mikić 
Last modified at 5.8.2022 11:59  by Boško Jezerkić