Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita voćnjaka nakon grada  

Preporuke: Zaštita voćnjaka nakon grada

Open

Naslov preporuke

Zaštita voćnjaka nakon grada 

Tekst

Tokom jučerašnjeg dana deo regije koji prati RC Kragujevac, Topolu sa okolinom (Vinča, Plaskovac, Šatornja, Blaznava, D. Trešnjevica, Jarmenovci,…) zahvatilo je olujno nevreme sa gradom različite veličine (nešto krupnijeg od zrna pšenice do veličine lešnika) načinivši pritom različit stepen oštećenja na zasadima.

Proizvođačima se može preporučiti što hitnije uklanjanje oštećenih biljnih delova, kao i izvođenje hemijske zaštite koja za cilj ima da spreči gljivičnu kolonizaciju mehanički oštećenog tkiva.

Kad je u pitanju šljiva, pojedine ranije sorte (Čačanska rana) su obrane ili je berba pri kraju, dok kod drugih (Čačanska lepotica) berba će nastupiti u narednim danima. Stenlej je u fazi od plod oko 80% krajnje veličine do početak obojavanja ploda (BBCH 78-81). Naročito je potrebno reagovati zbog činjenice da oštećenja od grada mogu biti ulazni put za gljive prouzrokovače truleži ploda, kakva je Monilinia fructicola. Ova gljiva ima karantinski status u Ruskoj Federaciji, a odranije je prisutna na našem terenu.

U ovakim uslovima, u zasadima gde je berba u toku ili se privodi kraju, hemijske mere se ne preporučuju. U zasadima sa kasnijim sortimentom može se preporučiti tretman:

Ciprodex (a.m. ciprodinil) … 0,05% (karenca 14 dana)  ili

Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) … 0,3-0,5 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Neon (a.m. ciprodinil) … od 0,5 l/ha (karenca 14 dana).

Kod breskve i nektarine, pojedine površine sa ranijim sortimentom (Maria Lucia) su obrane, neke ranije sorte (Kaldezi) su u procesu berbe, ili će berba nastupiti u narednim danima dok su kasnije sorte u fazi plod oko 60% do 80% krajnje veličine (BBCH 76-78).

Tu se može preporučiti fungicidni tretman, takođe u cilju zaštite od gljiva prouzrokovača truleži ploda u zasadima gde je u toku sazrevanje ploda:

Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam, difenokonazol) ...0,1% (karenca 7 dana)   ili

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil)  … 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Signum (a.m boskalid, piraklostrobin) … 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana).

 

Budući da je na svim posmatranim punktovima gde se prati biologija breskvinog smotavca (Cydia molesta) otpočelo piljenje larvi treće generacije ove štetočine, preporuka je izvštiti i insekticidni tretman:

 

Coragen (a.m hlorantraniliprol) … 0,16-0,2 l/ha (karenca 14 dana) ili

Exirel (a.m cijantraniliprol)  ...0,075-0,1% (karenca 7 dana)

 

U zasadima gde je berba u toku ili se privodi kraju, hemijske mere se ne preporučuju.

 

Kod jabučastog voća ovakve okolnosti mogu pospešiti širenje bakteriozna plamenjače (Erwinia amylovora) pa se preporučuje mehaničko uklanjanje grančica sa simptomima (rez tridesetak santimetara u zdravo tkivo, dezinfekciju makaza pre svakog novog reza, uklanjanje iz voćnjaka zaraženog biljnog materijala i njegovo uništavanje), kao i tretman preparatima na bazi fosetil aluminijuma ili bakra u smanjenoj koncentraciji nakon završene higijenske rezidbe.

 

U cilju zaštite od ubušivanja larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u plod, preporučlivo je izvršiti insekticidni tretman:

 

Imidan 5 WP (a.m fosmet) … 0,15 – 0,2%.

 

Prilikom primene preparata obratiti pažnju na karencu I maksimalni broj tretmana (MBT)!

Region

Kragujevac 

Štetni organizmi

SVI 

Usev/zasad

SVI; Breskva; Šljiva; Jabuka 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 19.7.2021 16:48  by RC Kragujevac 
Last modified at 20.7.2021 7:53  by Milena Marčić