Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita zasada kupine  

Preporuke: Zaštita zasada kupine

Open

Naslov preporuke

Zaštita zasada kupine 

Tekst

Na području delovanja RC Valjevo zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja listova, od tri do četiri listova
razvijeno (BBCH 13-14).
 
 
 

Vizuelnim pregledom zasada kupine registrovano je prisustvo simptoma purpurne pegavosti (Septocyta ruborum) na do 7% biljaka i simptoma žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis) na do 13% biljaka. Simptomi koji su uočeni u zasadima su posledica prezimljavanja patogena u kori izdanaka u prethodnoj godini. Najavljene padavine i porast temperatura mogu stvoriti povoljne uslove za dalji razvoj i širenje navedenih patogena.

Kako je infektivni potencijal prisutan u zasadu, proizvođačima se preporučuje primena fungicida u cilju sprečavanja daljeg širenja i ostvarivanja novih  infekcija:

Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u koncentraciji 0,075%.

Takođe je  registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na listovima i rodnim grančicama u zadasu kupine. Ukoliko se prilikom pregleda zasada registruje prisustvo vaši, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije lambda cihalotrin (Karate Zeon) u količini primene 0,2 l/ha.

Region

Valjevo 

Štetni organizmi

Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae) 

Usev/zasad

Kupina 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 21.4.2021 13:39  by RC Valjevo 
Last modified at 21.4.2021 14:05  by Milena Marčić