Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Piljenje larvi obične kruškine buve
Piljenje larvi obične kruškine buve

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se nalaze u različitim fenofazama u zavisnosti od sorte, lokaliteta i ekspozicije terena:

Junska Lepotica je u fenofazi bubrenje cvetnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 51);.

Karmen, Turandot su u fenofazi početak pucanja pupoljka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07);

Viljamovka je u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene a neki delovi prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

Vizuelnim pregledom zasada, uočeno je prisustvo jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u indeksu napada 23 kao i početak piljenja larvi u indeku 1,5.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Comments

There are no comments yet for this post.