Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Zdravstveno stanje useva soje- RC Sremska Mitrovica
Zdravstveno stanje useva soje- RC Sremska Mitrovica

Na terenu  koji pokriva RC Sremska Mitrovica, u usevima soje na različitim punktovima osmatranja,  uočeni su simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica).

Simptomi plamenjače se manifestuju na licu mlađeg lista u vidu svetlozelenih ili žućkastih pega. Kasnije pege postaju sivkaste, mrke ili tamnomrke a sa naličija lista se u okviru pega, pri vlažnim uslovima, javlja bogata micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, zatim nekrotira, uvija se po ivici i opada.

               

                       P.manshurica

Mere koje se u borbi protiv ovog patogena preporučuju su:

 

  1. Gajenje otpornih sorata
  2. Plodored
  3. Proizvodnja zdravog semena
  4. Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

S obzirom da plamenjača soje ne predstavlja ograničavajući faktor u gajenju soje na našem proizvodnom području, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

 

Takođe, vizuelnim pregledom  useva soje uočeno je prisustvo simptoma napada običnog paučinara (Tetranychus urticae). Na naličju lista su uočene odrasle jedinke i larve štetočine. Simptomi prisustva običnog paučinara prvo se uočavaju na uvratinama parcele a najkarakterističniji simptom je srebrnkasta boja lista (usled ishrane grinja biljnim sokovima), a ukoliko se prenamnoži može da smanji prinos i za 30% te se preporučuju češći pregledi parcela.  Ukoliko se na uvratinama parcela registruje više od 50% biljaka sa ovom štetočinom, preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite na napadnutim delovima parcele i to registrovanim akaricidima za tu namenu: Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

Comments

There are no comments yet for this post.