Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih useva
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Kruševac, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od klijanja i nicanja do faze od 2 do 4 listova razvijeno (10-14 BBCH).

 

 

 

Usled nedostatka vlage u zemljištu setva ozime pšenice i ječma je otežana, a na parcelama gde je izvršena setva nicanje je otežano i neujednačeno i slabiji je porast useva.

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. Na pojedinim parcelama, u zavisnosti od lokaliteta i faze razvoja useva,  registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na 2 do 5% biljaka.

 

U narednom periodu najavljen je pad temperature sa padavinama što će usporiti aktivnost ovih štetočina.

Ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.