Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac
Oštećenja na kukuruzu od puževa golaća (Arion sp.)

Na području RC Šabac usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 13-18).

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na pojedinim lokalitetima ( Slepćević, Duvanište) registrovana su oštećenja listova kukuruza od puževa golaća (Arion sp.) .

 

          

oštećenja na listovima   napad puževa golaća

Kišovito vreme ovog proleća, sa čestim  i obilnim padavinama, uticalo je na povećanje populacije puževa golaća na terenu. Na pojedinim njivama registrovana su oštećenja na oko 30% biljaka kukuruza.

 

Štete pravi izgrizajući lisnu površinu, a usev je naročito ugrožen u ranijim fazama razvoja. Štete prave noću i to direktne i indirektne. U prvom slučaju izgrizu klicu ili oštete mlade i odrasle biljke ili isparaju listove usled ishrane, a u drugom prenose razne bolesti biljaka. Oštećenja koja nanose starijim biljkama omogućuju prodor parazita, prouzrokovača truljenja. Najaktivniji su oko 1 čas po zalasku i 1 čas po izlasku sunca.

 

Suzbijanje puževa golaća podrazumeva kombinovanje većeg broja raspoloživih mera.

 

Mehaničke mere daju zadovoljavajuće efekte, ali su isplative samo na manjim površinama, i u njih spadaju:

-postavljanje barijera u vidu ograda ili posipanjem repelentnih supstanci oko parcele (pepeo, šljaka, kreč i dr.).

-postavljanje klopki je pogodno za utvrđivanje vremena pojave, procenu brojnosti i uništavanje golaća.

 

Agrotehničke mere podrazumevaju:

-obradu zemljišta, čime se uništavaju jaja zatrpavanjem i izlaganjem sunčevoj svetlosti, zbog čega prolećene obrade zemljišta treba izvoditi po sunčanom ili vetrovitom danu

-uništavanje korova

-đubrenje mineralnim đubrivima, koja sva imaju moluskocidni efekat, uz izbegavanje stajnjaka

Alternativni načini suzbijanja puževa fizičkim barijerama pri čemu se koristi piljevina, kreč, kameno brašno, pesak, oštri šljunak, sve što skida sluz s puževa tela. Posipa se po tlu oko biljaka. Od alternativnih načina koriste se i biljke s repelentnim svojstvima, kao što su lavanda, ruzmarin, paradajz, beli luk, kadulja i dr. Za odbijanje puževa koriste se njihova eterična ulja koja se dobiju. Često se ovim ekstraktima dodaje i neko voćno sirće.

Hemijske mere ne mogu dati zadovoljavajući efekat ako se primenjuju samostalno, bez kombinovanja sa ostalim merama. Primenjuju se u večernjim satima. Preparati su formulisani u vidu peletiranih ili granulisanih mamaka:

-Gardene, Carakol ( a.m. metaldehid) je nešto manje toksičan i blaži u ekološkom smislu, koristi se rasturanjem mamaka u trake ili gomilice po površini u dozi od 10 kg/ha

-Limasan (a.m. Fe pirifosfat hidrat ) je ekolološki najprihvatljiviji moluskocid, nema štetnih efekata na korisne organizme, koristi se rasturanjem mamaka u trake ili gomilice po površini u dozi od 3 kg/ha.

 

 

 

 

Prisustvo pipe repičine mahune u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Šabac usevi uljane repice se nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

 

faza razvoja uljane repice

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na lokalitetu Majur, na rubnim delovima parcela, registrovano je prisustvo imaga pipe repičine mahune (Ceutorhynchus assimilis) i  imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), kao i oštećenja koja su nastala usled njihove ishrane na cvetnim pupoljcima. Takođe, osim  ovih  štetočina, registrovano je i prisusutvo  imaga kupusne muve (Delia radicum).

 

              

pipa repičine ljuske     repičin sjajnik

 

imago kupusne muve

 

Pipa repičine ljuske najpre naseljava prelazne domaćine iz familije krstašica (stočna repica, rotkva), a zatim prelazi na useve uljane repice. Ženke polažu jaja tek kada se počnu razvijati mahune, u koje, svojom legalicom polažu jaja. Kada se ispile, larve se hrane semenkama unutar mahuna. Odrasle larve napuštaju mahunu i spuštaju se u zemlju gde se preobražavaju u lutku i imago. Novi imago se tokom jula i avgusta hrani raznim krstašicama pre povlačenja na prezimljavanje.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu PP 2/8 (1), hemijske mere zaštite se preporučuju tek nakon formiranja prvih mahuna, odnosno po postizanju praga štetnosti od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u periodu cvetanja uljane repice je zabranjena.

RC Šabac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Na području delovanja RC Šabac zasadi šljiva se, u  zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena, nalaze u fazi  puno cvetanje: najmanje 50 % latica otvoreno do faze prve latice opadaju (BBCH 65-66) .

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljiva, na lokalitetima Majur i Varna, registrovani su ulovi odraslih jedinki crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

     

 

zasad šljive               šljivine ose           

 

Šljivine ose imaju jednu generaciju godišnje. Ženke polažu jaja u čašične listiće cvetova. Štete prave larve koje se ubušuju u tek zametnute plodove. Suzbijanje šljivinih osa se sprovodi u periodu piljenja gusenica, pre njihovog ubušivanja u plodove.

 

Primena insekticida je zabranjena u vreme cvetanja voćaka!

 

RC Šabac nastavlja sa praćenjem aktivnosti šljivinih osa kao i fenofaze razvoja šljive i blagovremeno će dati preporuku za suzbijanje navedenih štetočina.

Početak piljenje larvi obične kruškine buve

Na teritoriji RC Šabac kruška se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalazi u fenofazi crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-60). 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Štitar, registrovano je prisustvo imaga, položenih jaja kao i početak piljenja larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Sa povećanjem temperature u narednom periodu očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi navedene štetočine. Pošto ulazimo u fazu cvetanja, primena insekticida nije dozvoljena.

RC Šabac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje useva pšenice na području delovanja RC Šabac

Na terenu RC Šabac, usevi pšenice koji su posejani u ranim rokovima setve (Mačvanski region), nalaze se u fenofazi početak rasta stabljike (BBCH 30); usevi pšenice koji su posejani u kasnijim rokovima setve (region Posavotamnave i Pocerine) nalaze se u fenofazi bokorenja (BBCH24-26).

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom parcela pod pšenicom  ustanovljeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 6-43% biljaka. U odnosu na raniji pregled došlo je do povećanja prisustva simptoma i to u najgušćim usevima. Lisna rđa pšenice (Puccina recondita), prisutna je u nižem procentu, od 0- 2% biljaka i to u ranim rokovima setve. Pepelnica žita (Erysiphae gramminis), prisutna je jedino  u usevima gustog sklopa i u ranim rokovima setve, od 2-13% biljaka.

        

simptom sive pegavosti lista   simptom pepelnice

Vremenski uslovi tokom prethodnih meseci kao što su temperature, padavine, relativna vlažnost vazduha  izuzetno su pogodovali pojavi i  širenju navedenih patogena, pogotovo u gušćim usevima pšenice i  usevima koji su posejani ranije.

Vizuelnim pregledom useva na  različitim lokalitetima registrovano prisustvo štetnih insekata: krilatih formi lisnih vaši kao i kolonija (Aphididae). Sa povećanjem temperatura u narednom periodu treba obratiti pažnju i na njihovo veće  prisustvo.

 

lisna vaš

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled useva pšenice u narednom periodu jer se primena hemijskih mera očekuje čim se zemljište prosuši o čemu će RC Šabac blagovremeno dati preporuku.

Zdravstveno stanje useva uljane repice na području RC Šabac

Na području delovanja RC Šabac, usevi uljane repice se nalaze u fazi od 8-9 i više listova razvijeno (BBCH 18-19).

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na više lokaliteta, Majur, Jevremovac i Lipolist, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na od 13 % do 17 % biljaka, i to na najstarijem lišću. 

 

 

simptom suve truleži

Simptomi su u vidu okruglih pega u kojima se formiraju sitne crne tačkice koje predstavljaju piknide. Parazit se prenosi semenom i biljnim ostacima. Vremenske prilike u proteklom periodu bile su povoljne za širenje pomenutog patogena. Najavljene niže temperature u narednom periodu usporiće razvoj i dalje širenje suve truleži u usevima uljane repice.

Vizuelnim pregledom useva uljane repice kao i pregledom zutih lovnih klopki nije uočeno prisustvo male (Ceutorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi ). Takođe nije registrovano ni prisustvo štetnih glodara.

Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Šabac nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

Zdravstveno stanje pšenice na teritoriji RC Šabac

Na teritoriji delovanja RC Šabac usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama bokorenja: od 4 stabla vidljivo do 6 stabala vidljivo (24-26 BBCH). 

 

   Razvojna faza

Vizuelnim pregledom useva pšenice, uočeno je prisustvo simptoma bolesti i to: pepelnice žita (Erysiphae graminis) na od 4 % do 6 % biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 18 % do 26 % biljaka. 

    

simptom pepelnice  

Takođe, tokom pregleda useva pšenice uočeno je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) u niskim brojnostima, dok aktivne rupe od poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus) za sada nisu registrovane.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju , a RC Šabac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Prisutna obična kruškina buva u krušicima

Na terenu RC Šabac zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

 

 

           Zasad

Vizuelnim pregledom zasada na lokalitetima Lipolist, Orašac i Ševarice utvrđena je niska brojnost prezimljujućih odraslih jedinki obične kruškine buve(Cacopsylla pyri). Takođe, pregledima je uočeno i prisustvo položenih jaja ove štetočine.

 

   

SL.1                                           položena jaja C.pyri

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Šabac  nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice na teritoriji RC Šabac

Na teritoriji delovanja RC Šabac usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama bokorenja: od 3 stabla vidljivo do 6 stabala vidljivo (23-26 BBCH).

   BBCH 23 BBCH 26

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice, uočeno je prisustvo simptoma bolesti i to: pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 7-8 % biljaka,  lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na 3-4% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria triticina 14-15% biljaka.

Intenzitet zaraze bolestima se dosta razlikuje i zavisi od datuma setve, sortimenta i primenjenih agrotehničkih mera. Najveći procenat biljaka sa simptomima bolesti uočeni su u najrazvijenijim usevima i u usevima gušćeg sklopa bljaka.

 

    Pepelnica   Siva pegavost lista

Takođe, tokom pregleda useva pšenice uočeno je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae), kao i pojedinačnih aktivnih rupa od  poljske voluharice (Microtus arvalis). Aktivne rupe od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) u usevima pšenice za sada nisu registrovane.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju , a RC Šabac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na terenu RC Šabac usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja lista i početnim fazama bokorenja (14-19 BBCH).

 

             

Razvojna faza pšenice      Razvojna faza ječma

 

usevima pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, dok je u usevima ječma registrovano prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti  ječma (Pyrenophora teres) na 7-9 % biljaka i pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka. U ovim fazama razvoja i pri ovom nivou prisustva simptoma navedenih bolesti se ne preporučuje primena fungicida.

 

                      

           Sl. 1                                               Sl. 2

                                          

                                     Sl. 3                                          

Na parcelama se i dalje registruje prisustvo prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), usled povoljnih vremenskih uslova za njihov razvoj u proteklom periodu. Prognozirane niske temperature za naredni period uticaće na smanjenje njihove brojnosti i aktivnosti.

 

                        

Lisne vaši na pšenici                     Lisne vaši na ječmu

 

Tokom pregleda nisu uočene ni aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

RC Šabac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima